0 antall prosjekter

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

How Norway Made the World Whiter

Forskningsprosjektet ‘How Norway Made the World Whiter’ (NorWhite) studerer en norsk innovasjon; det hvite pigmentet titandioksid i en historisk, estetisk og kritisk linse – med fokus på hvordan pigmentet transformerte overflater i kunst, arkitektur og design. Det primære forskningsspørsmålet er:...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2028

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Anthropogenic Soils: Recuperating Human-Soil Relationships on a Troubled Planet

Et sunt jordsmonn er essensielt for liv på jorda—men planeten vår har nådd et vippepunkt der menneskeskapte prosesser ødelegger det naturlige jordsmonnet raskere enn det kan fornye seg. Fruktbar jord forsvinner med skremmende fart, og i stadig større grad er vår overlevelse knyttet til jordsmonne...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2028

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

BEYOND BARCODE

Beyond Barcode (BARCODE) er et utstillingsprosjekt organisert av CoFUTURES’ forskningsgruppe og Interkulturelt Museum i Oslo. Hovedformålet til prosjektet er utstillingen BEYOND, som har som mål å vise frem resultatene og innovasjonene til det ERC-finansierte forskningsprosjektet CoFUTURES: Pathw...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The Afterlives of Natural History

Klimakrise, utryddelse av arter og hvordan havene fylles opp av plastikk er noen av utfordringene som møter oss og akademisk forskning for øyeblikket. For å møte disse utfordringene er det nødvendig for akademia å tenke og arbeide på tvers av disipliner. Stikkordene for dette arbeidet er blant an...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Bodies in Translation: Science, Knowledge and Sustainability in Cultural Translation

Dette prosjektet undersøker oversettelse som en kulturell praksis. Oversettelse blir ofte sett på som en overføring av mening fra ett språk til et annet. I kulturvitenskap og vitenskapshistorie har imidlertid «oversettelse» lenge vært en figurer for spørsmål om forståelse av andre kulturer eller...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Leadership and democratic participation in Asia

Det blir stadig flere såkalt sterke ledere i asiatiske demokratier, men alle våre begreper er utviklet fra en vestlig kontekst. Sterke ledere i asiatiske demokratier er et asiatisk fenomen og selv om også globale trender påvirker asiatiske land er velgernes forståelse av demokrati, representasjon...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Transcendence and Sustainability: Asian Visions With Global Promise?

Prosjektet utforsker hvordan religiøse, spirituelle og filosofiske tradisjoner mobiliseres og aktiveres i Asia som grunnlag for den kollektive og individuelle omstillingen miljø- og klimakrisen krever. Over store deler av Asia har miljøaktivister, bønder, borgere fra alle samfunnslag, og til og m...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Science Fictionality

Dette prosjektet bruker science fiction (SF) som et utgangspunkt for å stille spørsmål ved de kulturelle vilkårene som ligger bak sosiale forestillinger om mulig endring. Fordi ting endrer seg over tid, er tanken om framtid og hva vi kan gjøre i den eller hva som kan bli mulig å gjøre i den, vevd...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjonal fagkonferanse i kulturforskning: Naturens kulturer

Fagkonferansen "Naturens kulturer" er et nasjonalt arrangement for kulturforskere, kulturhistorikere, etnologer, folklorister og museologer ved norske universitet og høgskoler, og ansatte i kulturarvs- og museumssektoren som driver forskning og faglig arbeid. Konferansen er berammet til 31.01.201...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East

Ved en tilfeldighet sammenfalt dette prosjektet, som omhandlet hvordan epidemier omorganiserer, synkroniserer og akselererer tid, med COVID-pandemien. Opprinnelig mer historisk, tekstlig og teoretisk anlagt, fikk prosjektgruppen i likhet med samfunnet oppleve hvordan pandemiens forskjellige tempo...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Moving up the value chain: Intermediation in industrial upgrading in the Pearl River Delta

Prosjektet «Økonomisk oppgradering i Sør-Kina: En etnografisk studie» har skapt ny kunnskap om hvordan industriell oppgradering henger sammen med nye kontaktflater mot utlandet. Industriell oppgradering innebærer et skifte fra arbeidsintensiv og forurensende industri til kunnskapsintensive sektor...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Lifetimes: A Natural History Of the Present

I debatten om klimaendringene blir menneskene omtalt som en "geologisk kraft", som er i ferd med å påføre kloden uopprettelig skade. Påvirkningen har innledet det mange forskere anser som en ny epoke i Jordas historie, kalt «antropocen». Den forrige, «holocen», begynte for omtrent 11 700 år side...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Himalayan connections: melting glaciers, sacred landscapes and mobile technologies in a changing climate

HimalConnect har undersøkt kunnskap om miljøforvaltning og handlingsstrategier i møte med naturkatastrofer og klimaendringer i buddhistiske samfunn i Himalaya. Limi i Nepal og Punakha i Bhutan har de siste årene blitt utsatt for klimarelaterte naturkatastrofer som flom fra smeltende isbreer (GLOF...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The Oslo-Zhejiang Project: Humanistic Studies of Environment and Climate Change in China:

Akademisk samarbeid med Kina er viktigere enn noensinne. I en tid med store geopolitiske spenninger og eskalerende klima- og miljøkrise er utveksling av studenter mellom Norge og Kina, og samarbeid mellom norske og kinesiske forskere, en av de måtene hvorpå vi sikrer dialog samt mer og bedre kunn...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Rebel Governance in the Middle East: The role of kinship groups in the sociopolitical organization of insurgent proto-states.

Dette prosjektet har hatt som mål å undersøke sosiopolitisk organisering i opprørskontrollerte områder i Midtøsten. Hovedspørsmålene i prosjektet har vært: Hvordan påvirker opprørsgrupper og slektskapsgrupper hverandre i styring av områder opprørsgrupper tar kontroll over? Hva påvirker relasjonen...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

ERC Resubmission: Exploring and Theorizing Indigenous Museums

This project will be the first focused study of indigenous museums. It asks,what are indigenous museums? Are there analogies among these institutions that justify the common appellation? And conversely, in what do they differ: can we get a better idea of the diversity within this category? The p...

Tildelt: kr 83 111

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Funding for copyediting of English-speaking monograph

Conceptualizing Knowledge will answer the fundamental question of how knowledge was conceptualized in early modern Norway. By investigating 51 individual manuscripts commonly called Black Books in the period 1700-1850, the core questions addressed in this study are: How did people in early modern...

Tildelt: kr 41 976

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Translation of the book "Die Regeln für die buddhistische Nonnengemeinde im Vinaya Pitaka der Theravadin (Berlin, 1997) into English

My book "Die Regeln für die buddhistische Nonnengemeinde im Vinaya-Pitaka der Theravadin" ("The Rules for the Order of Buddhist Nuns in the Vinaya-Pitaka of the Theravadin") was published in 1997 in the prestigeous series "Monographien zur indischen Archäologie, Kunst und Philologie" (Reimer Verl...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

12th Meeting of the European Association for Modern Arabic Literature (EURAMAL), June 2016, Oslo

This application asks NFR to help IKOS be the host of the 12th regular meeting, to be held in Oslo this time, of The European Association for Modern Arabic Literature (EURAMAL), the largest academic union of European specialists of modern Arabic literature. Like the 11 conferences that have been...

Tildelt: kr 77 233

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Disseminating the World. Communication and publication projects connected to the SAMKUL-project "Synchronizing the World" (SYNCHRO)

Etter som arbeidet med prosjektet "Synchronizing the World: the Making of Modern Progress" skrider fram, ble det stadig klarere at prosjektet hadde et potensiale for å sette spor etter seg både nasjonalt og internasjonlt som vi ikke hadde forutsett da vi søkte. Vi valgte derfor å dra nytte av SAM...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

In 2016 - How it felt to live in the Arab World five years after the "Arab Spring"

Mye har blitt skrevet om demokrati (eller mangel på det), politisk islam og vold i Midtøsten etter den "Arabiske våren". Men hvordan slår disse aspektene ut i den arabiske hverdagen fem år senere? Og er gjennomsnittlige egyptere eller tunisiere ikke snarere opptatt av mye annet enn det som er bes...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Islamsk finans i Norge

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Spatial Orders of Memory and Knowledge. Architectural Schemes for Collections in Early Modern Sweden

Spatial Orders of Memory and Knowledge har anlagt helt nye perspektiver på måten samlinger og vitenskapspraksiser ble understøttet arkitektonisk i Sverige under andre halvdel av sekstenhundretallet. Hovedhypotesen for prosjektet var at de arkitektoniske arrangementene var skapt som redskap for å ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Airborne: Pollution, Climate Change, and Visions of Sustainability in China

Da befolkningen i Kinas hovedstad, Beijing, våknet opp i januar 2013 til den verste smog noensinne begynte på mange måter en ny æra i landets miljøhistorie. Aldri før hadde så mange i Kina engasjert seg så aktivt i debatter om forholdet mellom økonomisk utvikling og miljømessig bærekraft, og om b...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Synchronizing the World: the Making of Global Progress

Framskrittet er en av den vestlige og i noen grad den globale verdens mest seiglivede myter. Selv etter flere finanskriser og i møte med en overhengende klimatrussel holder vi fast ved forestillingen om at verden går framover - at hele verden, alle mennesker, alle kulturer, alle deler av samfunne...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Being a Coptic man. Masculinity, gender relations and boundary maintenance among Egyptian Copts.

Hva betyr det å være mann i dagens Egypt? Og hva betyr det å være mann og medlem av en religios minoritet? Dette er spørsmål mannlige koptere i dagens Egypt må ta stilling til. Basert på feltarbeid blant koptiske menn i Kairo og Alexandria i 2014 og 2015 har dette studiet sett på hvilke utfordrin...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Being Visitors - Becoming Producers. The Poetics and Politics of Audience Participation

Participative strategies have enhanced in such ways that participation itself has become a model for cultural self-understanding. Accordingly, media theorists such as Henry Jenkins have referred to the rising of a 'convergence culture', by this examining the emergence of the cultural context tha...

Tildelt: kr 36 383

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Dungan (Khuejzu) Language of Central Asia: The Development of an Endangered "Chinese" Minority Language

Prosjektets to første år ble i hovedsak benyttet til kartlegging av dunganernes språksituasjon i Kirgisistan og Kasakhstan. Dette tok form av innsamling av ytterligere kildemateriale, ikke minst under feltarbeid i Sentral-Asia. Samarbeid med kinesiske, russiske og dunganske forskere har også vært...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Negotiating 'Indigeneity': museums, indigenous cultural heritage, and indigenous activism

1. Research Activities Field research was conducted among First Nations in British Columbia, Canada (based at the Museum of Anthropology, University of British Columbia, Vancouver, June-July). The data collected since the beginning of the postdoc, notably through interviews with Indigenous com...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

From Antiquitites to Heritage. Tranformations in Cultural Memory

Bokmanus skal sendes til språkvask før oversendelse til forlaget og deretter til endelig referee-vurdering. Det betyr mye for utfallet av denne at språket er godt og presist. Forlaget tar ikke ansvar for språkvask i denne runden. For forlagskontrakt, se ellers vedlegg. Boksynopsis: The book a...

Tildelt: kr 18 750

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo