0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

SUStainability development & cost-reduction of hybrid renewable energies powered Hydrogen stations by riskbased multidisciplinary approaches

The project will be aligned with the call by enhancing the collaborations between Europe and Japan in the development of sustainable hydrogen technology, with the purpose to develop more efficient, more reliable, and lower-cost hydrogen-based technologies with a multidisciplinary approach. The pr...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Norway-ASEAN Consortium in Risk Management for Safer and Sustainable Ocean

Norge-ASEAN Konsortium i risikostyring for tryggere og bærekraftig hav (NESS) har som mål å bygge en samarbeidsplattform med mange partnere fra 8 land i Association of South-East Asian Nations (ASEAN). Basert på det multinasjonale konsortiet forventes NESS å samle inn og dele informasjon om fors...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Utvikle og etablere en modulær og fleksibel utstilling av forskningsresultater knyttet til norsk aluminiumsindustri.

Norsk aluminiumsindustri, fra primærproduksjon til produkter og systemer, omsetter for ca 34 milliarder kroner årlig, og er en betydelig eksportindustri for Norge. Man finner aluminium i flere og flere applikasjoner, og materialet er en viktig bidragsyter til vektreduksjon innen transportsektoren...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

INFRASTRUCTURE FOR MATERIALS RESEARCH FOR TRANSPORTING HYDROGEN (SMART-H)

Hydrogen, grunnstoffet som det finnes mest av i universet, er en energibærer som kan spille en nøkkelrolle i overgangen fra fossil til fornybar energi. Som en hovedleverandør av energi til Europa, har Norge en god mulighet til å lede an i denne overgangen. Hydrogen kan lagre og transportere over...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Towards the next generation of lubricants by artificial intelligence

Produksjon av smøremidler er en hundre år gammel industri hvor utvikling og nyvinning er basert på eksisterende oppskrifter med små endringer i ulike additiver. Smøremidler brukes for å oppnå nødvendige nivåer av friksjon og slitasje i bevegelige systemer. De kan være flytende, faste eller halvfa...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Support for the First European Conference on the Structural Integrity of Additive Manufactured Materials

Strukturell integritet, d.v.s. brudd og utmatting til materialer og komponenter produsert med additiv tilvirkning blir stadig viktigere med teknologiens overgang mot større industriell utnyttelse. Konferansen gir en oversikt over gjeldende vitenskapelig kunnskap og stimulerer ideer til fremtidige...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Sustainable Management of heritage Buildings in a Long-term perspective

Det internasjonale prosjektet SyMBoL, Sustainable Management of Heritage Buildings in a Long-term perspective (2018-2022), har bidratt til å styrke kunnskapssystemene omkring stavkirkenes fysiske sårbarhet og deres behov for beskyttelse. Symbol-prosjektet er et fremskritt i den systematiske forst...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Qi Xinge

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Viscosity of complex polar fluids, electrolytes, and ionic liquids

Friksjon mellom faste overflater er et viktig fenomen i hverdagen. Uten dette ville det være umulig å gjøre noe så enkelt som å holde et papir. En stor del av den totale energiproduksjonen i industrialiserte land tappes gjennom friksjon og slitasje. Med det økende behovet for ren, bærekraftig ...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tracking Angstrom Resolution of Nano Crystals and Thin Solid Films via Transmission Electron Microscopy

Atomic Layer Deposition (ALD) setter målet til nedskalering og bruk av mindre verdifulle materialer og representerer den endelige grensen for miniatyrisering i produksjon. Veksten av ALD-filmer starter med at individuelle partikler av nm-størrelser begynner å utvikle seg for senere å smelte samme...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Green high-performance and low-friction interfaces tailored by the reactivity of novel DLC coatings and ionic liquids

GreenCOAT-prosjektet handler om å designe et grønt DLC-belegg for kontaktoverflater basert på en ny DLC-teknologi som er skreddersydd for ufarlig ioniske-væsker (Ionic liquids - ILs) smøring. Kun en slik teknologi vil kunne tilfredsstille den strenge lovgivningen om miljø og klimagassutslipp, og ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Field life extension through controlling the combined material degradation of fatigue and hydrogen (HyF-Lex)

Livsforlengelse av eksisterende olje- og gassfelt er høyt prioritert innenfor OG21 nasjonal teknologistrategi for petroleumsindustrien. For å minimere miljøfare og unngå betydelige kostnader på grunn av nedetid og reparasjon, er nedbrytningsmekanismer som korrosjon, utmattelse og hydrogensprøhet ...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SUSPRO; decision support for SUstainable Ship PROduction in global fluctuating markets

Det overordne målet for SUSPRO var å utvikle kunnskap, metoder og livssyklus beslutningsstøtte for bærekraftig produksjon av høyt spesialiserte og kapitalkrevende offshoreskip i et usikkert og svingende marked. SUSPRO-prosjektet samlet industripartnere fra alle faser av skipets produksjon og ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Babür, Deliktas Tyrkisk statsstip 2006/07

...

Tildelt: kr 41 500

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Joint research on forging and extrusion of aluminum alloys, including physical and numerical modeling

Visiting professor and applicant have cooperated on metal forming research for some time. This work has lead to results that are currently close to a level where they can be published. A three-months visit of professor Misiolek to NTNU in Trondheim is req uired to finalise work. Work to be publis...

Tildelt: kr 85 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Bio polymer based nanocomposites; Processing and Relationship between Structure and Properties

...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage