0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NECS-2023: Care

The Screen Cultures programme, based at the Department of Media and Communications (IMK), at the University of Oslo requests support from the IKTpluss programme for the hosting of the NECS annual conference 2023. Screen Cultures is one of the prioritised research and teaching initiatives at the F...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Global Natives? Serving young audiences on global media platforms

Mediehverdagen til norske tenåringer domineres av globale plattformer som YouTube, Snapchat, TikTok og Netflix. Global Natives undersøker om tenåringer er i ferd med å etablere generasjonsbaserte snarere enn livsfasebestemte medievaner. Nasjonale medieorganisasjoner advarer om at en tapt generasj...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Pandemic Rhetoric, Trust and Social Media: Risk Communication Strategies and Public Reactions in a Changing Media Landscape (PAR-TS)

Tillit betinges av blant annet historisk erfaring og leverte resultater. Men også måten myndighetene kommuniserer på er sentral. Folk vurderer både kompetanse, karakter og myndighetenes motiver. Koronapandemien satte befolkningens tillit til helsemyndighetene på prøve. Hva ble utfallet? Flere spø...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk medieforskerkonferanse 2020: Tillit til medier overalt og alltid?

De siste årenes teknologiutvikling har ført til at tillit og mistillit er sentrale stikkord for å forstå vår tids medievirkelighet. På medieforskerkonferansen 2020 adresserer vi hvorfor og hvordan tillit inngår i problemstillinger medieforskningen må forholde seg til: hvilken betydning har tillit...

Tildelt: kr 54 037

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing the Digital Wellbeing of Norwegian 12-17-year-olds in collaboration with the Public Sector, Industry and Research organisations.

Med finansiering fra Forskningsrådets FORSTERK program har vi gjennom prosjektet Digiskills økt innsatsen rundt formidling av forskning fra H2020 prosjektet ySKILLS til norske aktører. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: 1) Videreformidling av resultater fra ySKILLS prosjektet til n...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Digitox: Intrusive media, ambivalent users and digital detox

Digitox-prosjektet har siden 2019 lykkes med å øke kunnskapen om digital frakobling og plattformmakten i samfunnet. Prosjektet har høy internasjonal synlighet gjennom nettverksbygging og samarbeid med andre prosjekter, og jobber med å publisere flere bøker og artikler basert på sitt omfattende fo...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Pandemic Rhetoric: Risk Communication Strategies in a Changed Media Landscape (PAR)

Våren 2020 ble Norge truffet av COVID-19 pandemien. Dette prosjektet fokuserer på de kommunikasjonsutfordringene helsemyndighetene i de skandinaviske landene sto og står overfor i denne forbindelsen. Særlig fokuserer prosjektet på hvordan situasjonen er blitt annerledes på grunn av endringer i me...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Streaming the culture industries: Analyzing the technology, usage and economy of streaming media services

Strømmetjenester endrer hvordan medieinnhold distribueres og konsumeres. For musikk er strømmemodellen dominerende. Strømming utgjør en stadig større del av TV-konsumet, og strømming av bøker har også blitt vanligere. Hvordan bruker vi strømmetjenester? Hvordan er slike tjenester designet, og hvi...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Public Outreach Strategies for Research on Religious Controversies

New Public Outreach Strategies for Research on Religious Controversies, er utviklet og ledet av Mona Abdel-Fadil med formål å skape innovativ forskningsformidling for tre SAMKUL prosjekter som forsker på religiøse kontroverser: - Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments (Co...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Promotering av mediedesign overfor kommende EU-utlysninger

Etablert medievitenskaplig forskning er primært analytisk. Med digitaliseringen av medier og kommunikasjon har datamaskinen spredt seg langt utover moderdisipliner som elektronisk databehandling og informatikk og til humanistiske og samfunnsvitenskaplige kjerneområder. Dermed er medievitenskaplig...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments. A Comparative Scandinavian Study

Religion er blitt et omstridt tema som det knytter skarp meningsbryting til i offentlig debatt. Hvordan bidrar ulike medier til å forme folks engasjement i omstridte spørsmål knyttet til religion? Dette er det overordnede spørsmålet i CoMRel-prosjektet (Co for Conflict, M for Media, Rel for Relig...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Online Interaction Forms - a depth hermeneutic study of yellow-press discussion forums

Hvordan møter vi hverandre på nett og hva slags interaksjoner har vi? Hvilke følelser uttrykker vi og utveksler vi online og hvordan gjør vi det? Og hvordan er de spesifikke online omgangsformer med på å forme oss selv og verden rundt oss? Dette er noen av spørsmålene prosjektet «Online Interacti...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Situerte simuleringer - profileringstiltak

Ved Institutt for medier og komunikasjon (UiO) har vi siden 2006 drevet eksperimentell forskning på potensielle genre, uttrykksformer og anvendelsesområder for situert mobil kommunikasjon og representasjon, bl. a. med støtte fra VERDIKT-programmet (INVENT IO-prosjektet) og sist KLIMAFORSK-program...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Digital Dialogue on Risk and Crisis: Co-construction in Social Media

Social media has become a prime public source for information on risk and crisis. For those seeking to manage risk and crisis communication, it is vital to grasp what is going on in social media in this regard and to engage in dialogue with stakeholders b efore a crisis occurs. There is a need to...

Tildelt: kr 86 743

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

The International Symposium on Media Innovations

...

Tildelt: kr 36 411

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Impact of Social Media on Agenda-Setting in Election Campaigns: Cross-Media and Cross-National Comparisons.

Prosjektet har studert hvordan sosiale medier påvirker politisk valgkamp i norge og internasjonalt. Sentrale spørsmål var i hvilken grad sosiale medier bidrar til en mer inkluderende og offentlig debatt, i hvilken grad sosiale medier overtar deler av de tradisjonelle medienes dagsordensettende m...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

KUNSTMAKT-Kunst og makt

Kunst! Makt! Seleksjon og forhandling i norsk kunstliv Art! Power! Orders and Borders in Norwegian Art today

Vi gjennomførte sammenlignende studier av maktforhold i fire kunstfelt (visuell kunst, litteratur, musikk og scenekunst) med fokus på den utøvende kunstnerens posisjon og autonomi. Forskningen var case-basert og trakk mer overordnete konklusjoner på bakgrunn av etablert kulturpolitisk forskning. ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Mediation of Migration: Media impacts on Norwegian immigration policy, public administration and public opinion.

En oppdatert populærvitenskapelig framstilling på norsk er sendt in som "fakta-ark". Faktaarket "Innvandring i media" kan lastes ned her: http://www.forskningsradet.no/prognett-vam/Forskningsfunn/1254000272542 Prosjektets hjemmesider med oversikt over publikasjoner: http://www.hf.uio.no/imk/fo...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Voicing the Voiceless: Two studies of international news journalism in a rapidly changing global news landscape.

I hereby apply for mobility grants to work in New York for the academic year 2010-2011, affiliated with the Department of Media, Culture and Communication, NYU Steinhardt. At NYU, I will work on two research projects: Firstly, I aim to conduct fieldwor k in Al Jazeera English's (AJE) American ...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Drømmeseminar: Visual culture: Between still and moving images

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Bokutgivelse fra MedieEstetikk

Utgi en bok om medieestetikk på Spartacus forlag i løpet av høsten 2008. På bakgrunn av kunnskap fra forskningsprosjektet 'MedieEstetikk-materialitet, praksis og erfaring' vil boka legge hovedvekten på å formidle hva det vil si å utforske omgivelsene med et medieestetisk orientert blikk. Boka er ...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Türker, Duygu Tyrkia stp 07/08

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Utstilling: The Ghost in the Machine

Utstillingsprosjektet er ikke å regne for et delprosjekt under MedieEstetikk-prosjektet eller en utvidelse av dette, men en formidlende aktivitet som angår selve prosjektets grunnleggende idé. En hovedproblemstilling for prosjektet MediesEstetikk er: "I h vilken grad og hvilken forstand spiller m...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Between the Still and the Moving: Towards an Aesthetic of Moving Images

Applicant´s name: PhD-stipendiat Eivind Røssaak (Associate professor at HiT, Bø, on leave) currently at Dept. of Media and Communication, Univ. of Oslo, will travel with his family to the Department of Modern Culture and Media at Brown University, USA, to do research on his PhD-project in close ...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Forprosjekt utstilling Ghost in the machine

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Støtte til bokprosjekt: Digitale dilemmaer

...

Tildelt: kr 80 958

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

INVENTIO - Theory and Practice of Designing Digital Genres for Learning and Leisure.

Despite the promise of technology, there are lags in the textual realisation of rich multimodal communication. We see three levels of digital media: hardware, software and genre as meaningware. We focus on genre in making meaning via digital media from a humanistic point of view. In research and ...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MSH: Visiting researcher to MSH, Paris

In my recent research on media and power in Norway, I have extensively applied theories and concepts developed by Pierre Bourdieu and collegues at CSE in order to develop a systematic approach to the analyses of symbolic power in contemporary society. By using the techniques of correspondance ana...

Tildelt: kr 7 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Communication and Corporate Social Responsibility in Norway

Enron, Shell, and in Norway, Statoil and the state-owned Vinmonopolet, are all companies that have recently been involved in scandals and criticized for unethical conduct. By implication, these companies are also accused of neglecting their corporate soci al responsibility (CSR). Concurrently, it...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Spill, performativitet og nærvær. En undersøkelse av spillstrukturer i ny mediekunst (new media art)

Det siste tiåret har vi vært vitne til en vending innenfor samtidskunsten hvor fokus er forskjøvet fra verket som en mer eller mindre selvstendig presentasjonsform, til relasjonelle verkhendelser hvor kommunikative strategier settes i spill. Innenfor det digitale kunstfeltet er særlig ?nærvær? et...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo