0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry 2022

The Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry (Nordic Plasma; www.nordicplasma.com) builds upon a long-lasting tradition of Nordic conferences dating back to 2002, all held in Loen, Norway. In this tradition, Nordic Plasma appears today as a continuous meeting series for an ever growing nation...

Tildelt: kr 32 611

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Optimising the configuration of woody riparian buffer strips along rivers to enhance biodiversity and ecosystem services (Oscar)

Effekter av skogsbuffere langs vassdrag på økosystemtjenester Skogssoner/skogsbuffere (eng.: wooded riparian zones) nær elvebredder bidrar med en rekke økosystemtjenester og økt biodiversitet. I sum vil positive effekter også kunne øke nedover langs et vassdrag. Skogsbuffere kan fungere som mi...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Safeguarding fish health - In situ water quality analysis in RAS aquaculture systems using living cell sensors and micro/nanotechnology

En mikrofluidisk enhet designet til bruk som en in-situ sensor for vannkvalitet ved produksjon av fisk har blitt utviklet og testet i prosjektet. Sensoren består av levende Aliivibrio fischeri-organismer som får redusert bioluminescerende respons når de eksponeres til stressorer som medfører dårl...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

CONCERT: European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research

Det EU finansiert Concert prosjektet (European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research) har stimulert integrasjon og felles satsing innenfor europeisk strålevernforskningen, inkludert radioøkologi. Prosjektet er basert på satsningsområder som er identifisert av de eu...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

SHAMISEN/NMBU - Nuclear Emergency Situations - Improvement of Medical And Health Surveillance

EU-OPERRA SHAMISEN prosjektet begynte i 2016, med mål om å produsere anbefalinger som skulle bidra til helseovervåkning og kommunikasjon med befolkning som er berørt av kjernekraftulykker. Tidligere erfaringer antydet at dette var et område som ikke hadde blitt tilstrekkelig behandlet i beredskap...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

Effects of Chronic LOw-dose Gamma Irradiation on GAstrointestinal Tumorigenesis

Ioniserende stråling er koblet til en rekke kreft i mennesker, inkluderte gastrointestinal tumorer. Men informasjon om lavdoser og lav dose hastigheter effekter mangler. Prosjektet brukt en ApcMin/+ mus model som er følsomme til utviklingen av gastrointestinal tumorer. I 2015, mer en 500 mus ble ...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

Radioactive particle transformation processes

En stor andel av ikke-flyktige radionuklider slik som uran og plutonium som slippes ut i miljøet fra kjernevåpen og kjernekraftsyklusene vil forekomme som partikler med størrelser fra mindre enn mikrometer til fragmenter (>2 mm). Slike partikler kan transportere store mengder radioaktivitet og as...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Mitigation of greenhouse gas emission from cropped soils by mafic mineral applications

MIGMIN-prosjektets mål er å utforske muligheten for å redusere utslipp av lystgass (N2O) fra landbruket ved å heve pH i jorden (motvirke forsuring). Dette vil senke klima-pådrivet fra matproduksjon fordi N2O er en kraftig klimagass som svarer for en stor andel av landbrukets totale klima-pådriv. ...

Tildelt: kr 0,81 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Akershus

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

NORA - Nitrous oxide research allience training network A Marie Curie ITN

The fate of anthropogenic nitrogen is at the core of our environmental predicament. Human activities have more than doubled the annual input of reactive nitrogen to the biosphere compared to prehistoric levels, causing escalating emissions of nitrous oxid e (N2O) which contributes to global warmi...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

Ostinato - Acceleration of Parkinson pathogenesis by chronic low-dose rate gamma exposure

Health risks of radiation exposure are of particular concern to the public, as highlighted by the challenges from the Fukushima accident. Although it is well established that ionising radiation can increase the risk of cancer, in recent years there has been an increased focus on the potential for...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Mechanisms underlying day-length sensitivity in wild Arabidopsis accessions through molecular, population-based, and quantitative approache

...

Tildelt: kr 84 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

Cooperation in education and training in Nuclear Chemistry

Kjernekraft-renessansen vil kreve en betydelig økning av antall spesialister i Europa, deriblant også kjernekjemikere. Utdanning i kjernekjemi og opplæring innen kjernekjemiske problemstillinger er fragmentert og varierer stort i de forskjellig Europeiske land, og dette prosjektet (CINCH-II) håpe...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

COordination and iMplementation of a pan-European instrumenT for radioecology

Økende alder på nukleære anlegg, store mengder radioaktivt avfall, rester fra uran gruvedrift og ny æra for nukleær energi i Europa, har bidratt til stor bekymring knyttet til behovet for fremtidig forskningskompetanse, rekruttering og utdanning i strålevern inklusivt radioøkologi i Europa. Det E...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

Innovative integrated tools and platforms for radioecological emergency preparedness and post-accident response in Europe

-

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

FORURENS Nanoparticle Characterisation in Environmental Media: Linking exposure to effects

Det viktigste forskningsfokuset når det gjelder NanoCharm er karakterisering av de fyskio-kjemiske tilstandsformer av nanopartikler i naturlige media, med vekt på den eksponeringsdelen av dose-respons tester. Vår sentralhypotese var at mangel av data om kjemisk karakterisering svikter robustheten...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Akershus

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Environmental Radioactivity, a Centre of Excellence (CERAD)

Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD) ble grunnlagt på et sterkt partnerskap mellom akademia, forskningsinstitutter og myndigheter, med støtte fra internasjonale partnere. Våre opprinnelige hovedmål var: 1) å utføre grunnleggende langsiktig forskning for å vesentlig forbedre evnen...

Tildelt: kr 155,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Akershus

NORRUSS-Nordområdene og Russland

EANOR

-

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Akershus

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Non-invasive quantification of redox conditions under variably saturated conditions.

Formålet med dette prosjektet er å forstå og utvikle indirekte (dvs geofysiske) metoder, for å kartlegge soner med lavt oksygeninnhold som skyldes nedbrytning av organiske forurensninger i jord med ulik vannmetningsgrad. Arbeidet inkluderer detaljert modellering av bio-geokjemiske prosesser og ne...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Fascination of Plants Day

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

DoReMi - Facility for Low Level Irradiation Experiments

This project is part of the FIGARO project submitted by three Norwegian partners (University of Biosciences UMB, Norwegian Radiation Protection Authority NRPA, and Norwegian Institute of Public Health NIPH), to DoReMi, with the intention of providing acce ss to the UMB irradiation facility. The p...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Akershus

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Breeding for Fusarium resistance in wheat. Post doctoral fellowship in CIMMYT for Dr. Xinyao He

Fusarium Head Blight (FHB) has become a destructive fungal disease of wheat worldwide, leading to great yield losses as well as the accumulation of mycotoxins harmful to humans and animals. The main reasons are reduced tillage, warmer and moister climates during the growing season and susceptibl...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mechanisms and socio-economics of carbon sequestration and soil quality improvement of biochar in weathered, acidic agricultural lands

-

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Akershus

EU7-STRA-Strålevern, EUs 7. rammeprog

Towards a self sustaining European Technology Platform on Preparedness for Nuclear and Radiological Emergency Response and Recover

The impacts of radiation accidents go well beyond the health effects of radiation exposures. Accidents can bring about a variety of social and economic consquences and these need to be addressed in emergency planning. The NERIS project started in January 2011 with the main objective of creat...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

Strategy for Allied Radioecology

-The goal of STAR is to efficiently integrate infrastructures and research efforts from eight European institutions into a sustainable network that contributes to a European Research Area in radioecology. Thus, a Joint Programme of Activities have been initiated, covering integration and sharing ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Akershus

EU7-STRA-Strålevern, EUs 7. rammeprog

Cooperation in education In Nuclear CHemistry

The renaissance of nuclear power will require a significant increase of the numbers of the respective specialists, among others also nuclear chemists. Because the current situation in nuclear chemistry education and training in Europe is quite diverse, th e project aims at its coordination. The s...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Akershus

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Measurements of Abscisic acid (ABA) and ABA-metabolites in plants developed under elevated temperatures and air humidity fluctuations

The project is an integrated part of the PhD program for PhD student Louise Elisabeth Arve. The PhD student will be hosted by Dr. Suzanne R. Abrams at NRC Plant Biotechnology Institute, connected to University of Saskachewan in Canada. The PhD student wil l get training in plant hormone profiling...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

5th Internationale Conference on Plant and Microbe Adaptions to Cold (PMAC 2009) 4.12.2009 - 8.12.2009.

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dormancy cycling: from signals to developmental transitions

Trær og andre stauder må avbryte sin vekst før vinteren. Riktig planlegging er viktig, fordi trær må optimalisere balansen mellom vekst og vinter beskyttelse. Løvtrær i den nordlige klima måler fotoperiode for å arrestere vekst, etablere endogen hvile, og tilegne seg toleranse mot frysing. En va...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Akershus

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

N2O emissions from N saturated subtropical forest in South China

Surplus of reactive nitrogen (Nr) is one of China's most pressing environmental problems, and may cause a positive feedback to climate change through increased N2O emission. We previously found that forests in sub-tropical China receiving high atmogenic N loads (> 4g N m-2 yr-1) differ in their ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Anti-inflammatory and anti-carcinogenic effect of Se-enriched plant foods

Selenium is a key component influencing several major metabolic pathways, including thyroid hormone metabolism, antioxidant defence systems, and immune function. The average blood serum Se concentration has declined from 1.5 ?g/L to 1.1 ?g/L in recent yea rs, which is partially attributed to the ...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Akershus