0 antall prosjekter

DIP-Design Pilot

Bedre arbeidsflyt og økt effektivisering av nær-pasient diagnostikk på akutt- og intensivavdelinger

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Østfold

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115054 Hematocrit determination for high accuracy

I dette prosjektet vil partnerne utvikle ny type patentert metode for å bestemme hematokritnivået til små fullblodsprøver (f.eks. en fingerstikk) innen få sekunder etter påføring av prøven. Hematokritnivået er sentralt, ettersom det er direkte relatert til plasmavolumet i prøven, som må være kjen...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a novel high-throughput Sars-CoV-2 antibody test

Norwegian Gentian AS og Universitetet i Tromsø (UiT)/Norges arktiske universitet har i dette prosjektet samarbeidet for å utvikle en COVID-19 antistofftest. Testen oppdager antistoffer mot SARS-CoV-2 i humant blod, og gir kvantitativ informasjon om graden av oppnådd immunitet, selv om personen ha...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

(PES) SpectroFlow: Instrument free Point-of-Care diagnostic system with central laboratory quality

WHAT DO YOU WANT TO DO? The partners will develop, validate and bring to the global market an easy-to-use, rapid, whole blood Point-of-Care system for near-patient testing, but with central laboratory quality. The system is based on innovative, patented SpectroFlow technology. This technology all...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

G-1001

Millioner av mennesker over hele verden lider av hjertesykdommer. Den globale belastningen av hjertesykdom øker raskt med aldring av befolkningen, og det er et av de viktigste globale folkehelseproblemene. Diagnose utføres tradisjonelt ved undersøkelser som elektrokardiografi eller ekkokardiogra...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sepsis studies

I mai 2017 anerkjente Verdens helseorganisasjon (WHO) sepsis som en global helseprioritet. Sepsis er kroppens livstruende respons på vanlige infeksjoner (av bakterier, virus, sopp og parasitter) som kan føre til vevskader, organsvikt og død. Opptil 31 millioner mennesker påvirkes av sepsis hvert ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Østfold

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12838 Automated multiple marker test for diagnosis and monitoring of bowel diseases

Gastrointestinale (GI) sykdommer er ofte vanskelig å diagnostisere fordi de har lignende kliniske symptomer, som uforklarlig diaré, vekttap, dårlig fordøyelse og magesmerter. For disse symptomene kan diagnosene være irritert tarmsyndrom (IBS), inflammatorisk tarmsykdom (IBD), Pancreatic Exocrine...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Diagnostic test with novel ultra-sensitive technology

Gentian has invented a technique that allows measurement of low-concentration markers, and is both rapid and inexpensive. We obtained proof of concept for the technology, and at the moment the corresponding patent is under review.

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prepare fPELA-fHb Eurostars application

Two companies, Norwegian Gentian AS and Swiss Bühlmann AG, will develop, validate and bring to the market the worlds' first diagnostic test for fecal samples that can run on automated clinical analyzers and uses a combination of 3 crucial markers to support diagnosis, exclusion and monitoring of ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Feasibility study for a diagnostic test with novel ultra-sensitive technology

Gentian has invented a technique that allows measurement of low-concentration markers, and is both rapid and inexpensive. We obtained proof of concept for the technology, and at the moment the corresponding patent is under review. In the current project, we will develop our first prototype immuno...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Produksjonsteknologi og prosess for Hurtigtester

Forprosjektet ønsker å utvikle et hovedprosjekt for å opprette produksjonsteknologi og prosess av hurtigtester i Norge, som er kommersielt tilgjengelig for diagnostiske bedrifter nasjonalt og internasjonalt. Resultatet av forundersøkelse skal lede til et hovedprosjekt som skaper mulighetene til p...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Østfold

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10602 Plasma ferritin immunoassay for whole blood samples

Jern og hemoglobinmangel forekommer ofte i blodgivere. Vanligvis har 66% av kvinner og 49% av mannlige blodgivere for lav jernkonsentrasjon, i tillegg til de 10% som allerede har for lav hemoglobinkonsentrasjon. Plasma ferritin er en indirekte markør av totalt jern lagret i kroppen; derfor blir p...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Østfold

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10253 Diagnostic product for patient testing

CD-CARD Forventet levetid for HIV og AIDS-pasienter har økt de siste årene. For å møte den økende pasientbelastning er nye diagnostiske verktøy nødvendig; som er raske, rimelige og enkle å bruke. CD-CARD er en ny oppfinnelse som måler to viktige parametre for overvåking av HIV- og AIDS-pasien...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Whole Blood Ferritin Immunoassay

1. Write a Eurostars application for the named project. 2 Deliver to EUROSTARS 17th September 2015. The overall aim of the project is development of a previously unavailable immunoassay.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Østfold

NAERINGSPH-Nærings-phd

Particle enhanced immunoturbidimetric assays for the determination of human calprotectin

Utviklingen av antibiotika-resistente bakterier er en økende trussel for menneskets helse. I tillegg kan små infeksjoner som ikke kan behandles kan utvikle seg til blodforgiftning og bli fatale. En foreslått strategi for å bremse utviklingen av antibiotika-resistente bakterier er å redusere bruke...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High-speed Turbidimetric Calprotectin Immunoassay - A New Rapid-response Biomarker for Sepsis and other Diseases and Conditions

Prosjektet har som mål å frembringe og klinisk dokumentere en målemetode og reagenser for automatisk måling av proteinet kalprotektin i serum og plasmaprøver, og klinsik verifisere disse reagensers verdi.Hoveufordringen i feltet har vært at tidligere metoder har vært langsomme og upraktiske, og a...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Østfold

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

High-speed Turbidimetric Calprotectin Immunoassay. An application for the Eurostars program.

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Østfold

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Universal acute phase protein immunoassays for all mammals, an application for the Eurostars program.

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nyrefunksjonsmåling basert på måling av cystatin C i en enkelt fullblodsprøve

Gode rutinemetoder for klinisk målinger av nyrenes filtrasjonshastighet er etterspurt. Gullstandardmetodene baserer seg på injeksjoner av fremmede substanser og/eller urinsamlinger over ett døgn, og egner seg spesielt dårlig hos barn. Som surrogatmarkør a nvendes måling av kreatinin i blodet, som...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Østfold

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Kidney function measurements in one single blood sample for improved kidney- and cardiovascualr health in Europe

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Effektiv produksjonsteknologi for turbidimetrisk Cystatin C immunoassay for storskalaanvendelse på automatiserte instrumentplattformer

Søker har utviklet et immunoassay for serum Cystatin C, for bruk på store automatiserte laboratoriemaskiner. Cystatin C er nå vist å være den beste markør for nyrefunksjon, bedre enn den tradisjonelle kreatinin-analyse. Kreatinin-analyser er i mange labor atorier den blodprøve som utføres aller h...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Østfold

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

STREP - Improved, affordable and more precise tests for kidney function, especially in childhood

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Østfold

SKATTEFUNN-SKATTEFUNN

High-speed Turbidimetric Calprotectin Immunoassay - A new rapid-response Biomarker

...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Østfold

SKATTEFUNN-SKATTEFUNN

High-Affinity Antibodies 2017-2019

...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Østfold

SKATTEFUNN-SKATTEFUNN

Thermodynamically Efficient High Sensitive ImmunoAssay (TESIA)

...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Østfold

SKATTEFUNN-SKATTEFUNN

Diagnostic product for rapid HIV-patient testing

...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Østfold

SKATTEFUNN-SKATTEFUNN

Plasma ferritin immunoassay for whole blood samples

...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Østfold

SKATTEFUNN-SKATTEFUNN

SF G-1001 2019

Biomarkers are molecules present in body fluids and are commonly measured in clinical laboratories to diagnose or exclude disease, preferably on state-of-the-art clinical analyzers, which are cost-effective and have a high throughput (tests/hour). However, if markers are present in blood in very ...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Østfold

SKATTEFUNN-SKATTEFUNN

SF SpectroFlow 2019

SpectroFlow We will explore the technical feasibility of an easy-to-use, rapid, whole blood Point-of-Care system for near patient testing, but with central laboratory quality. The system is based on innovative, patented SpectroFlow technology. This technology allows high accuracy for a variety ...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Østfold

SKATTEFUNN-SKATTEFUNN

Development of a Particle Enhanced Nephelometric ImmunoAssay (PEDIA) for Calprotectin

This project has been started up based on a demands from a well-known international manufacturer and distributor of clinical chemistry analyzers and associated immunoassays, in use in major hospitals and central laboratories around the world. The goal of the project is to develop a new type of i...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Østfold