0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Semantic Pre-activation in a Potts Latching Network: Modelling the N400

Nevrovitere har visst lenge at hjernens aktivitet kan måles med elektroder koblet til hodebunnen. Men det å skjønne hva disse målingene egentlig forteller oss om hjernen har vist seg å være et langvarig og vanskelig prosjekt. Likevel har eksperimenter avslørt små spenningsbølger produsert av h...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Grammatical Gender in Norwegian Dialects: Variation, Acquisition & Change

Nyere forskning viser at grammatisk kjønn er i endring i norske dialekter. Det tradisjonelle systemet med tre kjønn (hankjønn, hunkjønn, intetkjønn) er noen steder på vei til å bli et tokjønnssystem bestående av felleskjønn og intetkjønn. I GenVAC skal endringer i grammatisk kjønn undersøkes gjen...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Critical Literacy in a Digital and Global Textual World

I prosjektet CritLit (Kritisk literacy i en digital and global tekstverden) samarbeider lærere i ungdomsskolen og forskere om å finne ut hvordan man gjennom norskfaget kan ruste ungdomsskoleelever til å bli kritiske lesere og tekstskapere. Dagens globale og digitale tekstverden krever økt kritisk...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE). Research-based training for enhancing assessment and feedback quality

Hvordan kan vi trene lærere til å skape gode vurderingssamtaler? CAiTEs mål (Conversation Analytic innovation for Teacher Education) var å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og forbedre læreres vurderingspraksiser ved å utvikle, evaluere og implementere en ny forskningsbasert instruksjonsmetod...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Aspects of Linguistic Complexity. Comparative German/Norwegian Valence Approach to the creation of resources for Easy-To-Understand Language

For the present project we take language complexity as a key to the study of LS-KS, whereby complexity is seen as one of three main parameters of what we call Transparent Language. Among features affecting complexity we will in particular focus on verb valence, and the lexical and structural cons...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norwegian Skilling Ballads, 1550-1950: recovering a cultural heritage

Dette prosjektet er det første i sitt slag til å ha avdekket hvilken betydning skillingsvisene har hatt for norsk litteraturhistorie i perioden 1550-1950. Vi har undersøkt hvordan og hvorfor skillingsviser var en viktig kanal for nyhetsformidling forut for etableringen av den trykte avisen i Norg...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Revolutionary opera-comique

Prosjektet undersøker et sentralt og hittil understudert element ved massekommunikasjonen under den franske revolusjonen: den populære franske sceneformen opéra-comique. Denne typen offentlig underholdning lignet ikke på noen annen form for scenekunst i sin samtid og ble kjennetegnet ved en konti...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Konferanse Nordic Prosody XII

I 1978 ble den første konferansen kalt Nordic Prosody (NP) avholdt i Lund, Sverige. Den andre konferansen i rekken fant sted i regi av daværende Lingvistisk institutt i Trondheim i året 1980. Senere har det vært arrangert nordiske prosodimøter med ujevne mellomrom i Sverige, Finland og Danmark. I...

Tildelt: kr 58 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

The syntax-morphology interface: Evidence from multilingualism

This proposal attempts to study the syntax-morphology interface from the point of view of multilingualism. Using this kind of data to illuminate theoretical questions concerning this interface is a new approach within the field of linguistics. A group fro m the University of Stuttgart (led by Pro...

Tildelt: kr 39 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

The Structure and Processing of Explanatory Discourse in German and Norwegian: A Psycholinguistic Investigation into Discourse Theory

The ability to properly identify discourse relations such as Explanation, Continuation, Elaboration and Contrast is of utmost importance to make sense of the rhetorical structure of e.g. narration or argumentation. They connect larger parts of an utteranc e into a meaningful whole. Although disco...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Oversettelse/språkvask av Franz Kafka. Aporien der Assimilation

...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

PUBL-Publisering/prosjektinform

Rhétorique de l'amitié. Essai sur le Traité de l'amitié de Madame de Lambert et La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

L'idée européenne. Entre guerres et culture, de la confrontation à l'union

...

Tildelt: kr 43 000

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage