0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Advancing Causal Modeling with Coincidence Analysis

Mange årsaksstrukturer har en eller begge av følgende egenskaper: (i) årsakene er arrangert i komplekse grupper som bare blir operative når alle komponentene er til stede på riktig måte, som hver for seg isolert er ineffektive eller fører til andre utfall, og (ii) utfall kan oppnås langs alternat...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Good Integration (GOODINT): Goals and bottlenecks of successful integration and social cohesion

Hva er god integrasjon av migranter i Norge og Europa? Hvordan kan vi oppnå det? GOODINT er et filosofisk forskningsprosjekt som undersøker disse to spørsmålene. Prosjektet analyserer hvorvidt god integrasjon forutsetter å realisere like muligheter, kulturell integrasjon og sosial samhørighet. Pr...

Tildelt: kr 13,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Social Injustice and Criminal Justice

Blir straffens rettferdighet undergravet av sosial urettferdighet? Empiriske studier viser at sosialt depriverte personer - fattige, sosialt marginaliserte, de som har hatt en barndom preget av mishandling, forsømmelse og traumer - er sterkt overrepresenterte blant dem som straffes. Selv om det f...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Liu Zheng

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Expressing Validity by Revision: Formal and Philosophical Aspects

Filosofisk logikk som disiplin handler om å avklare hva som er logisk gyldig for ulike begreper, og en logisk teori er en samling argumenter som skal være logisk gyldige for et eller flere begreper. Da logisk gyldighet også er et begrep som argumenter kan være logisk gyldige for, kan en logisk te...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Friendship: concept, normative theory and practice

Friendship is part of our daily experience and, since antiquity, also an ideal of an accomplished life. While it remains constitutive of genuinely human life, its normative conception has changed. Not only its commonalities or differences with emotions such as love or brotherhood, but also the ex...

Tildelt: kr 95 082

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Globalizing Minority Rights: Cosmopolitanism, Global Institutions, and Cultural Justice

En rekke sentrale rettigheter er allmenne (eller nesten allmenne) individuelle rettigheter, for eksempel ytringsfriheten eller stemmerett for alle borgere over 18 år. Men de fleste liberale stater, inkludert Norge, anerkjenner i tillegg rettigheter som ikke har karakter av å være individuelle ret...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Anti-Exceptionalism About Logic

Logikk er studiet av hvilke standarder som finnes for god argumentasjon. Ideelt sett er dette standarder for resonnering i alle sammenhenger, fra et sjakkparti til matematiske bevis, fra økonomiske modeller til politisk diskurs. Det er imidlertid uenighet om nøyaktig hvilke standarder som faktisk...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS SINO-NORDIC NETWORK IN ETHICS OF RESEARCH AND PUBLIC HEALTH

The plan is to create a network of academic units in the Nordic countries and in China. Included in the project are some of the leading bioethics centers in these countries. It will be a network of senior researchers and PhD students. The aim of the netw ork is to prepare joint research proposal...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Language as form of life and creative work. Aspects of the reception to Wittgenstein's late philosophy. Mobile researcher: Fortunato Emilian

The question is how can Wittgenstein's philosophy help to understand the social transformations, particularly in regard to work, of contemporary society - a society sometimes called postmodern, sometimes post Fordist, sometimes the knowledge society. Inde ed, many theorists believe that in this s...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Wittgenstein on internal and external relations, and the controversy over monism Mobile researcher: Jakub Macha, Czech Republic

The aim of the project is to investigate an impact of the so-called controversy over monism on Wittgenstein's early philosophy and Wittgenstein's potential solution. The controversy over monism stood at the very beginning of analytic philosophy. B. Russel l and G. Moore revolted against the neo-H...

Tildelt: kr 67 500

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Resource Scarcity, Environment and Health: Global Justice and International Agreements

The proposal is a collaboration between members of different departments and faculties at the University of Bergen. We also have partners from outside of Bergen, and outside of academia. The project will organize two international conferences during 2012. The first will be an International confe...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

"The World Opera System": Development of a prototype for a distributed opera stage

In the last decade, I have worked with several partners in Norway (Telemedicine / Tromsø Telemedicine Laboratory) and Music Technology labs in U.S.A. og Canada (Stanford, NYU og McGill ) on making a distributed document lab, having human agents in differe nt sites connected to each other through ...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

The centrality of aesthetics for Wittgenstein's philosophical thought

Ludwig Wittgenstein's (1889-1951) conception of philosophy, and its implications, are still the subject of a vivid debate. The aim of my project is to examine different key aspects of this conception in the light of his claim that that aesthetics in some internal sense belongs together with ethi...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MSH: The Freedom of the Other. Ethical Consequences of Irigaray's Conception of Sexual Difference

The project "The Freedom of the Other. Ethical Consequences of Irigaray's Conception of Sexual Difference" investigates possible alternative conceptions of freedom from within an ontological-ethical perspective as articulated by Luce Irigaray. The projec t argues the ontological relevance of sex...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Wittgenstein's philosophical method and the philosophical reception of literature. Research stay at the University of Chicago.

I have been awarded a research grant from the Fulbright scholar program to carry out research at the University of Chicago for the academic year of 2007/08. My appointment runs from August 1, 2007 till June 15, 2008. I am applying to the Research Council of Norway for a Leiv Eiriksson mobility gr...

Tildelt: kr 88 500

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Oversettelse til tysk av samtale med Professor Ray Monk

...

Tildelt: kr 7 923

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kepler's and Leibniz' development of physics - theoretical and philosophical analysis of their mathematical and dynamical arguments.

Fortolkningen av den vitenskapelige revolusjon danner grunnlaget for både vitenskapshistorie og vitenskapsteori. Fortolkningen av Keplers og Leibniz arbeid har vært, og er, et av grunnlagene for å forstå både vår historie og vitenskap generelt. Utgangspun ktet er funn en har gjort under hovedfags...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Musikalitet i teorien. En studie av forholdet mellom språk og musikk gjennom undersøkelser av musikalske metaforer i tekster av Derrida, ...

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Vestland

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Etablering av interfakulær etikkundervisning ved Universitetet i Tromsø

Etikkundervisningen styrkes gjennom opprettelse av et interfakultært semesteremne i etikk. Det gis undervisning i 3 moduler <.beta.> 3-4 vekttall (10 studiepoeng): (E1) Etisk teori, (E2) Biomedisinsk etikk og (E3) Område-etikk. Dessuten opprettes et "Foru m for etikk" for framlegging og diskusjon...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A semantic analysis of levels of meaning as a strategy for solving the problems of conditionals

Innenfor formallogikken blir naturlige kondisjonaler erstattet med materiale kondisjonaler. Denne erstatningen ivaretar ikke det sannhetsrelevante meningsinnholdet i de opprinnelige uttrykkene. Dette får konsekvenser både for sannheten til de formaliserte uttrykkene og for gyldigheten til de for...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa