0 prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Liver uptake control

En ny generasjon av legemidler og nanoformuleringer (LMD) gir håp for behandling av sykdommer det i dag ikke finnes tilstrekkelig behandling for. En av de store utfordringene for LMDs er biotilgjengelighet. Med dette menes at LMDs ikke når fram til de vev/celler hvor de kan utføre sin terapeutisk...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Pack a pill in a PACA: PACA nanomedicines for targeting age-related changes in liver endothelium to prevent age-related diseases

Når vi blir eldre, reduseres eller tapes mange av kroppens funksjoner. Leveren er ikke noe unntak, til tross for at den er et av de mest robuste organene i kroppen. Den alderspåvirkede funksjonen er knyttet til kommunikasjonen mellom blodet og leverens hovedceller, hepatocyttene. I dette kvalifis...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Exploring the transformation potential of haematopoietic stem cells under niche pressure, and its therapeutic targeting.

Akutt myeloid leukemi (AML) er en dødelig sykdom karakterisert ved avvikende myeloid proliferering og differensiering. Tidligere arbeid i gruppen vår har vist at IL-1-reseptorantagonist (IL-1RN) bidrar til myeloid proliferasjon både i fra og nærvær av kjente maligne mutasjoner i musemodeller, og ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Pack a pill in a PACA

Når vi blir eldre, reduseres eller tapes mange av kroppens funksjoner. Leveren er ikke noe unntak, til tross for at den er et av de mest robuste organene i kroppen. Den alderspåvirkede funksjonen er knyttet til kommunikasjonen mellom blodet og leverens hovedceller, hepatocyttene. I dette kvalifis...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Filter for plasmaspytt

En god del mennesker sliter i dag med munntørrhet av diverse årsaker. Dette medfører orale helseplager som affiserer ikke bare tenner, orale slimhinner og tannkjøttet men kan også ramme helt basale funksjonelle aspekter som svelging, fordøyelse, snakking og spising. Dette medfører en sterkt nedsa...

Tildelt: kr 31 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Early-life gut fungal dysbiosis in pediatric asthma development.

Det mikrobielle samfunnet som befolker den nedre mage-tarmkanalen, tarmmikrobiota, er en nøkkelaktør som styrer menneskers helse og sykdom. Forstyrrelser av mikrobiomet på det tidligste tidspunkt i livet under maksimal fysiologisk utvikling har vært assosiert med risiko for ikke-smittsomme sykdom...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Sugar Crush: Metabolism-Induced Sinusoidal Endothelial Cell Defenestration as Critical Determinant of Fatty Liver Disease Progression

Opphopning av unormalt mye fettvev i leveren, som ikke skyldes alkohol-forbruk, kalles "ikke-alkoholisk fettleversykdom" (på engelsk Non-Alcoholic Fatty Liver Disease - NAFLD). Tilstanden, som kan gi progressiv leversykdom, kreft, og leversvikt, rammer 1 av 3 personer på verdensbasis. NAFLD er de...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Role of scavenger endothelial cells in elimination of virus

Vi utsettes kontinuerlig for kontakt med mange ulike typer virus, hvorav noen trenger gjennom de naturlige forsvarsverkene og kommer over i blodet. De fleste virustyper som vi får kontakt med, gir ikke infeksjoner, men må likevel fjernes effektivt fra blod. Mye av virusopptaket skjer i lever. Vi ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Autophagy-regulated Signalosomes in Cellular Stress and Disease Pathways

Prosjektet vårt handler om autofagi ("selv spising"), en renovasjonsprosess i cellene våre som bidrar til å holde cellene våre og dermed oss friske. Vi utreder hvordan denne prosessen kan være selektiv (målrettet) og hvordan selektiv autofagi regulerer signalering i cellene. Ved kreft, diabetes, ...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Stem Cell Metabolic Dysfunction in Myeloid Leukaemia and its Therapeutic Targeting

Akutt myelogen leukemi (AML) er den vanligste formen for akutt leukemi hos voksne. Forekomsten øker med alder og prognosen for eldre pasienter er fortsatt dårlig. En bedre forståelse av AML er nødvendig for å overvinne disse problemene. Det interessante er at kreftceller og normale celler har for...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

In silico and in vitro search for potential multidrug resistance therapeutics

Multidrug resistance is a particular limitation to medical treatment of diseases related to the major causes of mortality globally, e.g. chemotherapy, antibiotic treatment and HIV medication. The project involves basic research on ABC transporters involve d in multidrug resistance combining theor...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Structure-function relation of Ferric uptake regulators and their new inhibitors

Globally, approximately one fourth of all human deaths are caused by bacterial infections. Overuse of antibiotics has induced the development of resistant pathogens, which is an increasing public health problem. The consequence is that new antibacterial c ompounds and new targets must be found Be...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Ukjent Fylke

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Prevention of cardiac inefficiency in type 2 diabetes by means of high-intensity exercise training

Type 2 diabetes is associated with altered myocardial metabolism, reduced cardiac performance and reduced cardiac efficiency (cardiac work per unit oxygen consumption). The long-term objective of the present project is to understand the mechanisms behind diabetic cardiomyopathy, an example of car...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Hanssen, Anne-Merethe DAADppp 2008 Tysk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NEVRONOR-Nasjonal satsing på nevrovitenskap f

Imaging and structural biology of molecular targets for psychotropic drugs

The research group has wide experience in using molecular graphics and other methods to study the molecular mechanisms of CNS active drugs. This application focuses on drugs acting on specific targets in brain, the serotonergic systems. The application wi ll enable further development and strengt...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Willassen, Nils Peder daadppp 0708

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Protein aggregation and degradation in aging and disease: Role of polyubiquitination and autophagy

Hundreds of proteins encoded by the human genome have the propensity to form cytoplasmic aggregates under certain conditions. Although the mechanisms of intracellular protein aggregation are poorly understood, it is well known that deposits of aggregatete d proteins are highly associated with agi...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Ukjent Fylke

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Host-pathogen interactions: In vitro and in vivo exploration of the quorum sensing system of the marine fish pathogen Vibrio salmonicida.

The genus Vibrio is among the most numerous and ubiquitous of marine bacteria and commonly found as etiological agents of diseases in both vertebrates and invertebrates throughout the world. Vibrio salmonicida, a halophilic and psychrophilic (cold adapted ) marine gram-negative bacterium, the eti...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Biological Role of Regulatory Catalytic RNA in Eukaryotic Protein Gene Expression

A new main category of catalytic RNA (the GIR1 ribozyme) has been discovered and is under investigation in our laboratory. The group I-like ribozyme (GIR1; approx. 200 nt) is a unique example of a naturally occurring ribozyme with an evolved biological fu nction. GIR1 generates the 5'-end of a nu...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Genome diversity and plasticity in Enterococcus faecium and E. faecalis with emphasis on pathogenicity and antibiotic resistance

Evidence for increased cost, morbidity and mortality caused by infections with bacteria resistant to antimicrobial compounds is accumulating. In hospitals, Enterococcus faecalis and E. faecium represent promiscuous reservoirs of antimicrobial resistance d eterminants. They are considered “difficu...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Interactions between foreign DNA and SECs (scavenger endothelial cells) in vitro and in vivo

Nucleic acid (NA) molecules (DNA and RNA) in food/feed are taken up from the intestines and circulate in the bloodstream of mammals. Isogenic NA shed from apoptotic and necrotic cells are also released into the blood circulation. DNA is usually very rapid ly cleared from the bloodstream, and degr...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TU-Tungt utstyr

Oppgradering av EM ved Universitetet i Tromsø

Det har i flere år vært ytret ønske om anskaffelse av en ny fryse-ultramikrotom samt nytt digitalt billedhåndterings-utstyr. Nylig har det også fremkommet et uttalt ønske fra flere ved fakultetet om anskaffelse av en såkalt high pressure freezing enhet. S istnevnte apparatur representerer det ult...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Neuronal mechanisms conveying hypoxic tolerance to diving birds and mammals

We propose to use the in vitro brain slice technique with cortical and medullary-based (cerebellar) neuronal networks, to unravel adaptive neuronal mechanisms to hypoxia in higher vertebrates. In this context, we will also investigate the possible role of the respiratory pigment neuroglobin in t...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

A study of homing endonucleases: Molecular evolution and gene discovery

Homing endonuclease genes (HEGs) encode highly specific DNases responsable for the mobility and spread of group 1 introns. They are divided into four families (His-Cys box, LAGLIDADG, GIY-YIG and HNH) based on conserved protein motifs. LAGLIDADG HEGs are most numerous and widespread, while the Hi...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

YFF-Yngre, fremragende forskere

Toppforskningsprogrammets prosjekt ledet av Terje Johansen

...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Struktur og funksjon av SPBP ePHD: Avsløring av et protein-protein interaksjonsnettverk involvert i genregulering og DNA replikasjon

Prosjektgruppen har klonet og sekvensert full-lengde cDNA fra mus og menneske for SPBP (Stromelysin-1 PDGF-responsive element Binding Protein), som er et kjerneprotein på ca 220 kDa. Mus og humant protein er 92% identiske i aminosyresekvens. Genet uttrykk es i en rekke vev og alternativ spleising...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Envision - A molecular descriptor database and visualization tool for structural analysis of environmental adapted marine enzymes.

The project aims at building bioinformatics tools for identification, exploration and development of macromolecules of industrial and biotechnological importance. this will be achieved by developing methods and algorithms for identification of structural descriptors for a number of protein func...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Interactions between the mitogen-activated protein kinase pathways and the cAMP-dependent protein kinase pathways

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Lactoferricin derivater med høy antitumoral aktivitet og selektivitet for lymfomer og neuroblastomer

Det er et stort behov for å få utviklet nye behandlingsstrategier for å øke overlevelsesraten hos kreftpasienter. Kanoniske membranaktive peptider er en lovende stoffklasse som i den senere tid har fått øket fokus. Enkelte av disse peptidene er i stand ti l å drepe kreftceller ved konsentrasjoner...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

The Cardioprotective Role of Insulin: Evaluation of its pro-survival effect at reperfusion

...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku