0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

DjembeDance - Multimodal rhythm in music and dance from West Africa

Musikalsk rytme anses vanligvis som et lydfenomen som oppleves gjennom auditiv persepsjon og kognisjon. Både hverdagserfaring og forskning tyder imidlertid på at folk ikke bare hører musikken og dens rytme, men også ser og føler den. På tross av dette har vi lite kunnskap om hvordan disse multimo...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

fourMs Lab Upgrade

Målet med prosjektet er å oppgradere fourMs-lab'en ved Universitetet i Oslo med nye teknologier for å studere menneskelig bevegelse og fysiologi. Systemene som skal kjøpes inn vil muliggjøre mye mer nøyaktige målinger enn tidligere. Det vil også være mulig å kombinere bevegelsessporing med blikks...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2030

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Prisons of Note: Mapping music and nuances in penal exceptionalism from the periphery

Musikk er en helhetlig og viktig del av menneskelivet, både i gode tider og i tider med krise og isolasjon. Prosjektet PRISONS OF NOTE prosjektet undersøker opplevelsene av, omstendighetene rundt og tilnærminger til musikk og fengsling i livet til personer som sitter i varetekt, fengselspersonale...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

AMBIENT: Bodily Entrainment to Audiovisual Rhythms

AMBIENT skal undersøke hvordan rytmer påvirker mennesker. En tikkende klokke er et eksempel på en lydlig rytme. Et blinkende lys er en visuell rytme. Slike lydlige og visuelle rytmer kan blandes til audiovisuelle rytmer i et rom. Hypotesen er at slike audiovisuelle rytmer påvirker folk, bevisst e...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Dovdna: An Inquiry into Lullabies and Sámi Children’s Yoiks

Dette prosjektet utforsker den affektive dimensjonen av vuggesanger. Prosjektet fokuserer på "dovdna", en samisk sangetradisjon for spedbarn. Studien er basert på et etnografisk feltarbeid med samiske sangere i Nord-Norge og vil utforske hvordan vuggesanger etablerer affektive forhold til fortide...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Platformization of music production: Developer and user perspectives on transformations of production technology in the online environment

PLATFORM-prosjektet vil utvikle en dypere forståelse av hvordan musikkproduksjon endrer seg i digitale, nettbaserte omgivelser med tanke på hvordan teknologien utvikles, brukes og påvirker kreative roller og arbeidsformer. Prosjektet kombinerer fugleperspektiv på utviklingen av medieteknologi med...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MusicLab Copenhagen 2021

Music Lab Copenhagen is a radical and ground-breaking event that combines classical music of the best calibre with extensive experiments on artists and audience. It communicates the importance for society of music and science to hundreds of audience members and hopefully, via TV, radio and stream...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

ERC CoG follow-up

Prosjektet skal lede til en ny søknad til ERC.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MIRAGE: A Comprehensive AI-Based System for Advanced Music Analysis

Et hovedmål i prosjektet er å videreutvikle datamaskiners evne til å lytte til og forstå musikk. Vi utvikler banebrytende teknologi som også vil kunne hjelpe menneskelige lyttere til å bedre forstå og verdsette musikk. En viktig anvendelse av denne teknologien vil være å gjøre musikk mer tilgjeng...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform Regulation

Digitaliseringen har bidratt til en øking av sample-baserte uttrykksformer som florerer på internett, inkludert musikk. Samtidig har stadig flere internettplattformer tatt i bruk algoritmiske verktøy for blant annet å regulere opphavsrettskrenkende innhold. Det har lenge vært diskutert om sample-...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnerships for RITMO Centre of Excellence

RITPART er et partnerskapsprosjekt mellom RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved Universitetet i Oslo og tre verdensledende forskningsmiljøer ved University of California, Berkeley (USA), McGill University (Canada) og Toyohashi University of Technology (Japan). Part...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion

Mennesker har en grunnleggende evne til å oppleve og skape rytme. Denne evnen er viktig for å strukturere og gi mening til hendelser som utspiller seg i tid. Rytme er også en del av menneskelig biologi, fra svingninger i nervesystemet til pust, puls og lengre kroppslige sykluser. Disse ulike nivå...

Tildelt: kr 140,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Timing and sound in musical microrhythm

TIME-prosjektet skal bidra til ny kunnskap om hvordan lydlige aspekter påvirker hvordan vi oppfatter timing på musikkens mikronivå. Vi ønsker også å finne ut hvordan dette varierer med kulturell bakgrunn og læring og undersøker timing i forskjellige musikalske sjangre som alle har rytme som er et...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

SENMUS follow-up

The proposed project 'The Sense of Music' (SENMUS) aims to enlarge substantially our understanding of the ways in which music can help us make sense of the world and ourselves. By uncovering scholarly lacunae comprehensively for the first time, SENMUS examines how philosophical and musicological ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Dette har vært et viktig musikkvitenskapelig spørsmål de siste årene. Tidligere forskning har fokusert på relativt store kroppsbevegelser, slik som dansing. MICRO-prosjektet har undersøkt hvordan musikk påvirker menneskelige mikrobevegelser, de ørsmå ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Style and Modernity. Unity, Multiplicity, and Expressive States in the Music of György Ligeti

På tross av det estetiske mangfoldet i musikken til György Ligeti (1923-2006) finnes det kvaliteter som bare kan beskrives som 'Ligetiesque' i karakter. Mens tidligere studier utforsket komponistens musikk analytisk, kulturelt eller historisk, har spørsmålet om hva som gir Ligetis mangfoldige kun...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Fartein Valen: atonal nybrottsmann og modernistisk tradisjonsbærer - en kritisk-analytisk, historisk og edisjonsfilologisk studie.

Fartein Valen regnes i dag blant de fremste norske komponister i første halvdel av 1900-tallet. Han var en nybrottsmann for den atonale musikken i Norge og evnet også å skape en helt særegen stil innenfor den europeiske modernismens hovedstrøm. Valen-prosjektet sikter mot en ny forståelse av Fa...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Clouds and Concerts: Mediation and Mobility in Contemporary Music Culture.

Sky & Scene undersøker hvordan de siste års teknologiske omveltninger har påvirket musikklytting, musikkdistribusjon og publikums opplevelse av livemusikk. Festivaler og strømmetjenester som WiMP og Spotify er blant de områdene som har endret seg mest i musikkulturen det siste tiåret, og er det e...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NIME 2011 - 11th International Conference on New Interfaces for Musical Expression

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

"The musicality of Cuban politics - and the politics of Salsa Cubana". Exploring the interface between politics and music in today´s Cuba.

This PhD project aims at exploring the relationship between rhythm structures, lyrics and political ideologies in today's Salsa Cubana. Following the ideological crisis of 1991 national patriotism and the ideas of the revolution have become increasingly s ignificant and have made an impact on mus...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

NIME 2011 - 11th International Conference on New Interfaces for Musical Expression

NIME2011 is an interdisciplinary conference gathering 200-500 participants from all over the world to share their knowledge and late-breaking work on new musical interface design. The conference is open to both scientific and artistic presentations. Par ticipants come from a number of different...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Popular Music and Gender in a Transcultural Context

-

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Motion Capture Equipment for Interdisciplinary Research on Music, Motion, Minds, and Machines

This project aims at advancing our knowledge of music-related body movement by way of a state-of-the-art motion capture equipment and a database for music-related body movement data from this equipment so that the data may be shared with other researchers nationally and internationally. Studying...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Musical Expression in Transforming Cultures: A Comparative Study of Rudolf Kolisch's Performance Practice

The results from this project's comprehensive performance studies will provide a new understanding of historical recordings as documents of aesthetic transformation which are characterized by three distinct periods in Kolisch's performance practice. The r ich body of unpublished archival material...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Music therapy - a perspective from the humanities

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Music, Motion, and Emotion Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment

This project aims to throw light upon both aesthetic and therapeutic/prophylactic dimensions of musical meaning; the primary objective being to increase our awareness and understanding of the positive powers of music in everyday life, as well as in crisis . A selection of CD recordings (programs...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Fortolkningens århundre

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Contemporary Soundspaces: Acoustemology and Musical Agency

The primary objective of the project is to produce knowledge about the significance of sound and sound processes by researching ways of "knowing through sound" and agency related to sonic environments, sound production and listening processes. The project deals with the aesthetic and social sign...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Sensing Music-Related Actions

This interdisciplinary project, combining scientific, technological and artistic methods, proposes three crucial topics for future development of multimodal media devices: 1) the importance of action-sound couplings for both performance and perception of music, 2) the control potential of human b...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Hiphop i Skandinavien - antologi om hiphop og hiphopforskning

...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo