0 antall prosjekter

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Veribarr Inside

Quantidoc AS (QD) har i 7 år levert biologiske beslutningsverktøy for fiskehelse basert på forskning ved Universitetet i Bergen (professor Karin Pittman). QD kan måle celle-endringer (hypertrofi, hyperplasi) som kjennetegner veldig mange sykdommer, inkl kreft og tarmlidelser for mennesker. QD sa...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Quantitative Atlantic Salmon Health assessment (QASH)

Målet med dette QASH (Quantitative Atlantic Salmon Health) forprosjektet var: 1. Å etablere en internasjonal gruppe dedikert til å danne den første utgaven av "Global Atlantic Salmon Health Index", et styrings- og sertifiseringsverktøy basert på objektive mål for helse og robusthet 2. Å organis...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Integrating Science of Oceans, Physics and Education

Innovasjon og kreativ tenking er nødvendig spesielt i den nåværende tidsalder - "business as vanlig" har ført oss til randen. ISCOPE-prosjektet tok sikte på å integrere kunstens emosjonelle engasjement med vitenskapens nysgjerrighet for å få en verifiserbar pakke med metoder for å stimulere engas...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland