35 prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Autonomous Underwater Fleets: from AUVs to AUFs through adaptive communication and cooperation schemes

Autonome undervannsfartøyer (AUV) brukes i økende grad til undervannsoperasjoner, for eksempel for å utføre rørledningsinspeksjon, kartlegging, og overvåking av sjøtemperatur, saltholdighet og havstrømmer. På samme måte som det som skjer for selvkjørende biler, blir AUV-er mer og mer autonome og ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EXAIGON - EXplainable AI systems for Gradual industry adoptiON

Kunstig intelligens («artificial intelligence» på engelsk, derfor ofte forkortet AI) er i ferd med å bli allestedsnærværende, og AI er disruptiv for bransjer som helsevesen, transport, produksjon, robotikk, detaljhandel, bank og energi. I følge en fersk europeisk studie vil AI kunne bidra med opp...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Autonomous Robots for Ocean Sustainability

Bærekraftig utforskning og utnyttelse av havene krever undervannsroboter: Havene spiller en nøkkelrolle når det gjelder å adressere de globale utfordringene knyttet til global oppvarming, en økende befolkning og tilhørende behov for energi, mat og mineraler. For å kunne høste de marine ressursene...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Safe Reinforcement Learning using Model Predictive Control

Forsterkninglæring (RL) er en form for kunstig intelligens (AI) som omhandler problemet med å ta beslutninger med hensyn til et gitt mål. Populære eksempler på RL suksesser er roboter som lærer å gå eller fly av seg selv, eller datamaskiner som slår menneskelige mestere i Chess and Go-spillene. B...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

BrazilNorway Production Optimization Consortium - Phase 2

Produksjonsoptimalisering innebærer systematisk bruk av matematiske modeller og sanntids data for å optimalisere produksjonen samtidig som man tar hensyn til operasjonelle begrensninger relatert til sikkerhet, miljøhensyn og utstyrskapasitet. Dette avstedkommer komplekse optimaliseringsproblemer...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AILARON Autonomous Imaging and Learning Ai RObot identifying plaNkton taxa in-situ

AILARON vil benytte bilder, prosessere, analysere og klassifisere plankton for å muliggjøre intelligent in-situ målrettet datainnsamling på en autonom undervannsfarkost (AUV). Sluttproduktet vil bli ett nytt mobilt robotverktøy for øvre vannmassestudier i mikrobiell og plankton biologi. Spesielt...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Mission-oriented autonomous systems with small satellites for maritime sensing, surveillance and communication

Fjerne områder som åpent hav, polområdene og enkelte kystområder har svært lite infrastruktur tilgjengelig for observasjon, overvåking og kommunikasjon for å støtte viktige samfunnsoppgaver. Dette inkluderer formål som havforskning, klimaforskning, ressursstyring og -overvåking, miljøovervåking, ...

Tildelt: kr 16,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nonlinear Autopilot Design for Extended Flight Envelopes and Operation of Fixed-Wing UAVs in Extreme Conditions

Prosjektet har utviklet autopilotalgoritmer for vingeformede ubemannede fly (droner). Autopilotsystemene har utviklet seg signifikant over tid, fra tidlige systemer som så vidt kunne holde en konstant orientering til moderne systemer for automatisk landing og komplekse manøvrer. Imidlertid, konve...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Dynamic manipulation for industrial and service robotics applications

Prosjektets fokus er å fremme robotsystemers evne til å utføre manipulasjonsoppgaver ved å etterligne menneskelige henders allsidighet og effektivitet i forbindelse med manipulering av objekter. Uten særlig mental innsats kan mennesker enkelt både velge og bruke ulike verktøy som skruetrekkere, s...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Multi-stage Global Sensor Fusion for Navigation using Nonlinear Observers and eXogeneous Kalman Filter

Reduserte kostnader, miniatyrisering og økt tilgjengelighet av avanserte sensorsystemer er en viktig drivkraft og muliggjørende teknologi for nye produkter og tjenester. GPS, kamera, treghetssensorer, trykksensorer, radionavigasjon og magnetiske sensorer kan nå bygges inn i en rekke forskjellige ...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

BrazilNorway Production Optimization Consortium

Begrepet Produksjonsoptimalisering henviser til metoder som bruker matematiske modeller og optimalisering i kombinasjon med sanntidsdata. Produkter og tjenester blir implementert i software. Produksjonsoptimalisering girt verdi ved å øke produktiviteten i eksisterende oljefelt, uten større kapi...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Training in Embedded Predictive Control and Optimization

Abstract: TEMPO addresses the needs of European companies and society for embedded control technology, through training on cutting edge research in the rapidly emerging inter-disciplinary field of embedded predictive control and optimization. The key obj ectives are: - to expand the scientific a...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Training in Embedded Predictive Control and Optimization

Abstract: TEMPO addresses the needs of European companies and society for embedded control technology, through training on cutting edge research in the rapidly emerging inter-disciplinary field of embedded predictive control and optimization. The key obj ectives are: - to expand the scientific a...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Low-Cost Integrated Navigation Systems Using Nonlinear Observer Theory

-

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

CONNECTIONS BETWEEN CONSTRAINED CONTROL DESIGN AND THE THEORY OF POSITIVE DYNAMICAL SYSTEMS

The object of the present project is to investigate the relationship between the constrained control design methodologies and the theory of positive dynamical systems. The attractive feature of positive systems in automatic control is that it extrapolate s the understanding of simple first-order...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Trajectory Planning, Numerical Analysis and Stabilization for Mechanical Systems: Case Studies in Industrial Automation and Walking Robots

The project suggests an interdisciplinary research program that requires competences in several engineering subjects including control and mechanical engineering, computing science, analytical mechanics, industrial robotics and automation, numerics, geome try, analysis and motion control sciences...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Snake Locomotion in Challenging Environments

Prosjektet utvikler nye forskningsresultater innen styringssystemer, informasjons- og kommunikasjonsteknologi for robotisert fremdrift i ukjente og utfordrende omgivelser. Inspirert av biologiske slanger har slangeroboter lange, slanke og fleksible kropper som kan gi robuste fremdriftsegenskaper ...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Artifact Cancellation for Simultaneous Multifunction Proportional Control of Prostheses

The SVEN project produced results in the 1970's and 80's that are still among the best ever seen for simultaneously controlling multiple functions in an arm prosthesis. Their system used "crisp classification" of myoelectric (EMG) signals, and controlled multiple motors in an on/off fashion. Toda...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Control, Information and Communication Systems for Environmental and Safety Critical Systems

Prosjektet utvikler nye forskningsresultater innen styringssystemer, informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å møte utfordringene som stilles for bærekraftig utvikling og sikkerhet i fremtidens informasjons- og styringssystemer. I forbindelse med utvinning av mindre oljefelt er ubemanne...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Hovd, Morten Aurora 2008-09 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering av Marie Curie RTN FREEsubNET-stipendiat

Formålet med prosjektet er å utdanne én PhD innen styringssystemer for autonome undervannsfarkoster (AUV). Utvinning av resterende olje- og gass-ressurser forutsetter utvinning av mindre felt på store havdyp, noe som forutsetter sub-sea-installasjoner. Da både utvinning og produksjon forutsettes...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Zobar, Serkan Tyrkia stp 07/08

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Explicit model predictive control of switched nonlinear systems: Stability and optimality

Process operation often involves controlled, discrete transitions between multiple, continuous dynamical modes of operation, in order to handle changes in raw materials, energy sources, product specifications and market demands. This leads to an overall p rocess behaviour that is more appropriate...

Tildelt: kr 91 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Du, Jialu kinesisk statsstip 2006/07

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRITEK-Teknologi

Input and state constraint handling in nonlinear and adaptive backstepping control design

It is applied to the Research Council of Norway for a Ph.D. project with the title ?Input and state constraint handling in nonlinear and adaptive backstepping control design?. The main objective is to develop a theoretically well-founded design approach for constrained nonlinear and adaptive c...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRITEK-Teknologi

Enhanced Model Predictive Control

The objective of the project is to incorporate new capabilities into MPC controllers: a) Improving economic performance without sacrificing traditional control performance. b) Improved transitions between operating regions, simultaneously minimising off-s pec production and maximising learning de...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

NA - Preparation for the North-Atlantic proportionally controlled multifunction arm prosthesis

Thirty years ago, the SVEN project achieved good results in controlling a multi-degree-of-freedom prosthetic arm. The system used a Bayesian EMG classifier, and the prosthesis motors were controlled in a simple on/off fashion. The poor hardware technology of that time effectively prevented the r...

Tildelt: kr 68 488

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Simulatorbasert spill og konkurranse for bruk i forbindelse med rekrutteringsaktiviteter innen fysikk og matematikk.

Formål Formålet med prosjektet er å utvikle et interaktivt, simulatorbasert spill og konkurranse for å motivere ungdom i ungdomsskolen og videregående skole til utdanning og senere yrkesvalg innen MNT-fagene. Prosjektet er innovativt ved at det kobler ele menter fra spillverdenen med en seriøst f...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

FEEDTAG - A telemetry system for quantification of individual feeding behaviour for improved feed utilization in intensive fish cultures

A low feed conversion ratio (FCR) is a very important criteria in salmon farming management, both economically and environmentally. Key information needed to achieve low FCR is the feeding rate of the fish. Too much feed (feed/min and feed/day) increases feed loss. Reduced feeding may decrease ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Explicit solution of model predictive control problems in the presence of model uncertainty

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage