0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Total analytical solution for enabling robust mass spectrometric analysis of organoids and organ-on-chip samples

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

p95HER2 Antibody–drug conjugates (ADC)

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Switch receptor for use in adoptive cell therapy

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Biomarker for personalized therapy of breast cancer by de-escalating adjuvant chemotherapy

FForskere fra OUS og UiO har identifisert en unik biomarkør hos pasienter med brystkreft av typen basal-like, som indikerer en gunstig prognose. Denne gruppen av pasienter representerer i stor grad de med trippel-negativ brystkreft. For tiden gjennomgår mange av disse pasientene kjemoterapi før e...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Pharmacokinetics-on-a-chip

Hvordan kan vi forutsi legemiddel-egenskaper uten dyreforsøk og med så enkelt utstyr som mulig? I stedet for å bruke dyr til å teste stoffer, bruker teamet laboratoriedyrkede organer ("organoider"). Utviklingen av organoider begynner med for eksempel stamceller, som stimuleres til å utvikle seg t...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

CRISPR-Cas9 T cell editing pipeline for correcting monogenic mutations

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Magic Bullets – Harnessing the power of T cell receptor loaded vesicles

Immunsystemet er kroppens innebygde forsvar. Dette er eksepsjonelt bra på å oppdage og eliminere fiender som virus, bakterier og kreftceller. Når man utvikler kreft er det ofte fordi det har pågått en langvarig kamp mellom immunsystemet og kreftcellene hvor kreftcellene til slutt klarer å lure im...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Blood-based test for early detection of lung cancer

Lungekreft forårsaker flest dødsfall i forbindelse med kreftsykdom. Symptomer forekommer sent i forløpet av sykdommen, og dette er grunnen til at lungekreft har så dårlig prognose. Dersom sykdommen oppdages før den har spredt seg (Stadium I) er det over 60% av menn og over 70 % av kvinnene som le...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Biomarkører som predikerer spredning av tarmkreft

Tarmkreft er en folkesykdom med ca. 4500 nye årlige tilfeller i Norge. Nesten halvparten av pasientene vil i sykdomsforløpet oppleve at sykdommen sprer seg (metastaserer) til andre organer, og for de fleste vil sykdommen gi begrenset livskvalitet og for noen da ikke lenger kunne kureres. Kliniker...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Tankyrase inhibition as a therapeutic principle in idiopathic lung fibrosis

Vi har som mål å utvikle den OUS-utviklede tankyrasehemmer OM-0815 som en ny behandling for lungearrdannelse (fibrose). Interstitiell lungesykdom, er en paraplybetegnelse for flere sykdommer som forårsaker lungefibrose, og inkluderer idiopatisk lungefibrose som har med ukjent sykdomsfremkallende ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Artificial liver organoids

Den innovative metoden er egnet for storskalaproduksjon av vaskulære lever-organoider som omfatter differensierte hepatocytter. Metoden er egnet for oppskalering og kan supplere kulturmedier med kun små molekyler. Produktene kan benyttes for å produsere store mengder lever-organoider med forbedre...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: CAR T cell therapy for metastatic cancer

Selv om det er gjort store fremskritt innen behandlingen av brystkreft de siste tiårene, er det fortsatt en betydelig gruppe pasienter som har få eller ingen behandlingsalternativer etter tilbakefall og metastatisk brystkreft. Forskere ved OUS jobber med en potensiell ny behandling for noen av di...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

WNT/tankyrase inhibition in cancer therapy

230 000 mennesker verden over blir årlig diagnostisert med melanom, den alvorligste formen for hudkreft. Sykdommen berører over 3 millioner mennesker til enhver tid og fører til 59 000 dødsfall årlig. Nylige resultater viser at bare omlag halvparten av melanomapasientene responderer på dagens beh...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Development of a more specific HPV test to improve and personalize follow-up of patients in the cervical cancer screening program

Utvikling av en mer spesifikk HPV-test for persontilpasset livmorhalskreftscreening Over hele verden blir 500 000 kvinner diagnostisert med livmorhalskreft hvert år og en anbefaling fra WHO er å utvikle mer effektiv screening med tester for tidlig og treffsikker påvisning av kreft. Dagens HP...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Precision Genome Editing: Bench to Business

Forskerne har utviklet en Rekombinase-Assistert Cas9-mediert Gen-Reparasjon (RACeR). RACeR er et forskningsverktøy som muliggjør presis gen-editering eller innsettelse av genetiske sekvenser. Dette er det første effektive verktøy som gjør editering av gener mulig. Hvilke løsninger finnes på mark...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Novel vaccine for salmon farming

Piscirickettsia salmonis er en bakterie som befinner seg naturlig i alle hav, og som kan føre til store utbrudd av laksesykdommen Salmonid Rickettsial Septicaemia (SRS). SRS er et voksende problem. Særlig forekommer det store utbrudd av SRS i det chilenske lakseoppdrettsmarkedet. Det finnes per i...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo