0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

UltraGel - Acoustic Coupling Gel for Ultrasound Imaging in Cardiac Surgery

Intraoperativ (under operasjon) ultralydavbildning er et viktig medisinsk verktøy som gir kirurger muligheten til å overvåke fremdriften og til å oppdage og forhindre mulige komplikasjoner i sanntid. Bruk av ultralydbehandling krever en akustisk kobling for å generere bildene. Til tross for økend...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Artificial Intelligence enhanced digital factory twins for wire harness manufacturing

Samspillet mellom design og produksjonsplanlegging er alltid en utfordring, og endringene av krav fra kunden skaper ytterligere usikkerhet. FORTIFIER-prosjektet har som mål å møte denne hindringen ved å introdusere digitale tvillinger for design og produksjon av ledningsnett. På et høyt nivå vil ...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Second generation COVID-19 vaccine on the Vaccibody platform

Koronaviruset SARS-CoV-2 har forårsaket over 250 millioner tilfeller og over 5 millioner dødsfall siden desember 2019, og det er et stort behov for vaksiner som er i stand til å forhindre sykdom og smitte og har effekt mot virusmutantene som oppstår. Nykode (tidligere Vaccibody AS) biotek firma s...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

XyloBond: Multi-functional binding additives from wood

Målet med Xylobond er å utvikle en rekke nye bærekraftige bindingsadditiver med høy ytelse som er spesialtilpasset spesifikke industrielle applikasjoner. Dette innebærer forskning på nye kjemiske ruter for å omdanne lignin råvaren produsert i Borregaards bioraffineri, inkludert lignin volum som i...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BADELand – Recovery of valuable surplus bath components from Aluminium Electrolysis

Aluminium blir produsert gjennom elektrolyse i en Hall-Héroult reduksjonscelle der aluminiumoksid er råmaterialet som kontinuerlig blir tilført elektrolytten som holder en temperatur på ca 960 °C. Det oppløste aluminiumoksidet blir redusert til aluminium metal på den negative elektroden (katoden)...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Spherodegrade: Providing biodegradable spherical monosized polymer beads to the cosmetics market and beyond

Målet med prosjektet er å unngå forurensning av mikroplast i naturen ved å utvikle sfæriske polymerpartikler som kan brytes ned i et renseanlegg. Partiklene skal erstatte dagens partikler som ikke er nedbrytbare. Det viktigste bruksområdet er kosmetikk, men andre markeder som landbruk, vaskemidle...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Immunotherapy targeting genetic frameshift mutation in cancer cells

Det er fortsatt et stort medisinsk behov for nye behandlingsformer for kreft. Hubro Therapeutics utvikler nye vaksiner rettet mot mutasjoner i gener som er tilstede i kreftformer assosiert med såkalt genetisk mikro-satellitt ustabilitet (MSI). MSI er kjent i mange forskjellige kreftformer og spes...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AI4FISH - AI for sustainability in marine recreational fishing participation: Scalable spatio-temporally resolved ML models

Vi har realisert fremgang i å nå prosjektets hovedmål, har realisert SO 1 og delvis SO 3, har nådd milepælene M1, M2, delvis M4. ML-modeller generert kart over fiskeplasser for en del av norskekysten er produsert. Algoritmer og programvarepipeline med funksjonalitet fra nedlasting av store geospa...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøy for reduksjon av CO2-avtrykk i norsk kultursektor

Green Producers Tool gjør norsk kultursektor grønnere For første gang søker ledende aktører i kulturbransjen sammen med ledende aktører innen klimaforskning for å utvikle et verktøy som skal måle og redusere klimaavtrykket for produksjoner i kultursektoren. Filmselskapet Babusjka, Den Norske O...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Novel technology for manufacturing a multifunctional hybrid membrane for advanced purification of wastewaters

Prosjektets mål: Det primære målet for NYMPH-prosjektet er å utvikle nye membraner for vannbehandling med utmerkede anti-fouling-egenskaper og høyt separasjonsnivå sammenlignet med state of the art membraner. Teknisk innhold: NYMPH-prosjektet vil utvikle og teste metoder opp til TRL 5 for funksj...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GLIX1 - A new drug to treat glioblastoma multiforme (GBM)

Glioblastoma multiforme er det høyeste globale udekkede behovet innen onkologi. Glioblastoma multiforme (GBM) er den 17. største årsaken til kreft og den nest viktigste årsaken til kreft hos barn. På grunn av sin aggressive natur resulterer en diagnose med GBM i alvorlig reduksjon i livskvalitet,...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DeepStruct: Deep learning for 3D imaging of transparent objects

Prosjektet er fortsatt i tidlig fase, men vi har så langt utviklet første versjon av et simuleringsverktøy som gjør det mulig å både gi realistiske data av relevante 3D scener sammen med referansedata. Det blir et av flere viktige verktøy i forhold til utvikling av nye metoder for håndtering av k...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PrasiNOSE: Safe and effective novel therapeutic for the treatment of respiratory disorders.

Mikroalger er mikroskopiske alger som finnes i ferskvann og marine miljø. Til tross for deres liten størrelse, spiller mikroalgene en stor rolle som en næringskilde for større organismer og for å fange og omsette store mengder CO2. MicroA utvikler innovative mikroalgebaserte produkter for flere u...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NextCore-TCR - a generic platform for therapeutic T cell receptor discovery

Immunsystemet er vårt naturlige forsvar mot smittsomme sykdommer og kreft. Det består av et enormt antall proteiner og celler som gjenkjenner f.eks. virus eller kreftceller og som dernest setter i gang en immunrespons som eliminerer disse fra kroppen. T-celler er en klasse leukocytter som er vikt...

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Cloud-based analysis and diagnosis platform for photovoltaic (PV) prosumers

Adopsjonen av solcellepaneler øker. Solcellepaneler har blitt installert på tak i private husholdninger, næringsbygg, produksjonsanlegg og gårder. Effekten fra solcellepanelene kan forbedres hvis solcellepanelene er plassert riktig. Prosjektet har utviklet en datainnsamlingsenhet for solcellepane...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftige og funksjonelle produkter fra norske løvtreslag

I et klima- og miljøperspektiv er det viktig og nødvendig å redusere bruken av fossilbasert plastråstoff i forbruksprodukter. Orkla har en stor produktportefølje og de har som mål å erstatte fossilbasert plastråstoff i utvalgte produktspektre. I Norge blir løvtreslag som bjørk og osp lite brukt i...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Adverse weather mission planning for unmanned aerial vehicles (UAVs)

Med tanke på global urbanisering, overbelastet infrastruktur og det stadig økende behovet for transport av varer og mennesker, så utgjør ubemannede fly et fremtidsrettet alternativ som kan avlaste annen infrastruktur, og ved lavt energiforbruk og miljøavtrykk muliggjøre effektiv transport av vare...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optimizing weaning from mechanical ventilation with RESPINOR DXT

RESPINOR utvikler en banebrytende utralydbasert teknologi, DXT (Diaphragm Excursion Technology), for å bedre klinisk beslutningstaking for kritisk syke pasienter på intensivavdelingen. DXT har de første ultralydsensorene som kan festes på huden for kontinuerlig monitorering av vår viktigste pust...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NYLIPID - Nye konsentrerte marine fettsyreprodukter for humant konsum

Fiskeoljer er kjent for å inneholde sunne omega3-fettsyrer. Mest kjent er de langkjedede flerumettede omega3-fettsyrene EPA og DHA. Det er et marked for omega3-oljer både innenfor mat, kosttilskudd og farmasi. Epax er en ledende produsent av omega3-konsentrater og er aktiv innen forskning og utvi...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Geopolymer Concrete Based on Mining Residues

Betong er det viktigste byggematerialet på jorden. Portland sement (OPC) reprensenterer et marked på om lag € 620 mrd/år, og fungerer som bindemiddelet som holder bestanddelene i sement sammen. Industrien er imidlertid under press som følge av at den bidrar til 6-8% av alle menneskeskapte utslipp...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nytt biokomposittsystem

Alloc AS skal produsere vegg- og gulvprodukter med skreddersydde overflater og komplementære egenskaper, som er vanskelige å introdusere på en tradisjonell måte. Dette inkluderer lette, sterke og biobaserte produkter. Disse aspekter er sentrale i BioComp-prosjektet hvor det utvikles et helt nytt ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sirkulær masseforvaltning

I prosjektet «Sirkulær Masseforvaltning» skal Feiring i samarbeid med SINTEF, NGU og Fremby utvikle en ny tjeneste for å effektivisere gjenvinning, bruk, lagring og transport av byggeråstoff mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen. Slik masseforvaltning foregår i dag, er det vanskelig å ha en ...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitalisert Via Ferrata som muliggjør nestegenerasjons klatreopplevelse

I IPN prosjektet DigiFerrata arbeider vi med å utvikle en ny og unik teknologi som muliggjør klatring i Via Ferrata anlegg på en måte som aldri har vært mulig tidligere. Så langt i prosjektet har vi arbeidet med å utvikle selve sikringsteknologien som skal muliggjøre en sømløs bevegelse i anlegge...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Advanced Gas Treatment in Aluminium Electrolysis

AGATE prosjektet vil teste ut et helt nytt konsept for gassrensing i aluminiumsverk. I dag er det store, sentraliserte renseanlegg som sørger for å holde utslippene nede og returnere fluoridholdige materialer tilbake i elektrolyseprosessen der de inngår som reaksjonsmedium for aluminiumsproduksjo...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Media Innovation Through the Corona Crisis (MICC) - how news media can build and implement innovation ability

MICC var et toårig forskningsprosjekt om hvordan koronapandemien påvirket norske nyhetsmedier og hvordan disse utnyttet mulighetene for innovasjon og vekst under krisen. Prosjektet adresserte særlig spørsmålet om hvordan nyhetsmediene kunne skape verdi både for seg selv, publikum og samfunnet ell...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av kunnskap om hvordan store utendørsarrangementer kan gjennomføres under en pandemi

Øyafestivalen og S Plan AS ønsket med prosjektet å bidra til etablering av et nettverk som kan styrke koordinering og planlegging mellom store utendørsarrangører med sikte på å utvikle og styrke kulturnæringen i Norge gjennom den pågående pandemien. Vi har i prosjektperioden gjennomført 2 net...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RegReSir - Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring

Norsk næringsliv har stått overfor store utfordringer som en følge av COVID krisen. I dette prosjektet har vi i) analysert hvordan bedrifter, næringer og regioner har respondert på krisen, ii) studert i hvilken grad krisen har blitt benyttet til å introdusere grønne og mer bærekraftige tilpasning...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Adaptive measures for non-private transport to the Covid-19 Pandemic (CODAPT)

Transportsystemet er i endring. Private biler med fossilt drivstoff blir gradvis mindre dominerende i transportbildet. Denne endringen skjer sakte. I Norge har de viktigste virkemidlene for omstillingen vært støtteordninger til elbil og nullvekstmålet i storbyene. Støtteordningene til elbil bidra...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LabRec - Labor Demand in Crisis and Recovery

Formålet med prosjektet er å studere endringer i etterspørselen etter arbeidskraft gjennom og etter den pågående korona-krisen. Den første delen av prosjektet begynner med å følge endringer i nye jobb-utlysninger basert på data fra NAV. Prosjektet sammenlikner utviklingen i etterspørselen etter a...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

POSI-red - Reduksjon av postoperative sårinfeksjoner gjennom utvikling av XR-verktøy

Postoperative sårinfeksjoner (POSI) er et stort problem i Norge og resten av verden. Folkehelseinstituttets årsrapport for 2018 viste at insidensen for postoperative sårinfeksjoner varierte mellom 1,6-13,4 % avhengig av type operasjon [1]. POSI bidrar til store kostnader for samfunnet både gjenno...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken