0 antall prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 capture from industrial point sources and further development of amine reclaimer waste handling by incineration and biological treatment

Prosjektet har fire arbeidspakker som tar for seg ulike aspekter ved fangst av CO2 fra ulike typer store punktkilder, både fra gass- og kullfyrte kraftverk, og fra prosessindustrien. Problemstillingene i kraftbransjen og i prosessindustrien er forskjellig e, for eksempel har røykgass fra ulike in...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestfold og Telemark

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Experimental investigation of selected thermophysical properties of CO2 mixtures relevant for CCS

-

Tildelt: kr 26,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

N-INNER Next generation fuel cell materials

SINTEF will coordinate the project using its long experience from previous coordination of large projects (national and international). Both Sintef and Risø DTU have expertise in materials for conventional solid oxide fuel cells (SOFCs) and protonic cera mic fuel cells (PCFCs) and are currently ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nordic models facing crisis: Implications for labour market adjustment and inclusion.

This project aims to compare the implications of the global crisis for workforce adjustment at company level and for perceptions of employment security and risk in the Nordic labour forces. While the Nordic models won praise for their ability to adapt and recover after the homemade crises of the...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Northern Environmental Waste Management

Bakgrunnen for EWMA var å etablere en tverrfaglig kompetanseklynge for industriell avfallshåndtering innenfor petromaritim- og mineral- næring i kaldt klima. Målet var å drive forskning, utdanning og nettverksbygging samt være en attraktiv samarbeidspartner for næringsliv, kunnskapsinstitusjoner ...

Tildelt: kr 63,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative byggematerialer av tre - klimaendring og forbedret levetid

Karbonlagring i skog er et viktig bidrag til å redusere klimaendringene. Trebaserte produkter har gode miljøegenskaper fordi de bidrar til karbonlagring gjennom hele sin levetid og fordi de kan produseres med mindre utslipp av klimagasser enn konkurrerend e materialer. For å kunne kvantifisere ka...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

PERCEVAL - Perceptual and Cognitive Quality Evaluation Techniques for Audiovisual Systems

-

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av en ny gruppe antibiotika: Tidlig forsknings- og utviklingsfase

Prosjektet er etablert for å utnytte de forskningsmessige og kommersielle mulighetene av en ny klasse av analoger innenfor gruppen antimikrobielle makrolider/ketolider. De markedsførte produkter innen denne gruppen har en bred klinisk utbredelse og utgjør i dag ca 20% av antibiotikamarkedet. C10...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Profitable bioenergy and paper production through innovative raw material handling and process integration (PROFIT)

The project aims at establishing innovative systems and technological solutions for integrated raw material handling and heat flows in a paper mill, waste combustion plant, pellet plant and a synthetic biofuel plant. Heat integration and use of excess was te energy from the paper mill and the was...

Tildelt: kr 16,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kilden til Jeppe paa Bierget (utgivelse av avhandling)

...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Ukjent Fylke

NAERINGSPH-Nærings-phd

Managed Objects Paradigm applied to Infrastructure Data Interoperability

Vianova Systems wishes to define a new standard for interoperability within civil infrastructure management, by creating a computer model that is able to simplify the inherent complexity of large infrastructure projects. In this context, it seems that a c oncept called Managed Objects from Aalbor...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Uni-Form; Arbeidsbekledning for kvinner i mannsdominerte yrker

Arbeidsklær og uniformer for kvinner i mannsyrker er enten klær for menn, eller feminiserte kopier av mannsklær. Både erfaring og forskning viser at dette ofte ikke er vellykket. Prosjektets hovedmål er å utvikle kompetansebaserte produkter for kvinner in nen bygg og anlegg, industri, offshore, j...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Shipping KPI Phase 2; a joint initiative on performance measurements in shipping improving the competitive edge of quality players

The Shipping KPI Phase 2 project will continue the work to enhance excellence in ship operation by setting standards for Objective and Unambiguous Performance Measurement in ship operation. The KPI standard will be validated and elaborated through externa l stakeholder involvement looking more cl...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Reduced energy use in Educational buildings with robust Demand Controlled Ventilation

Several studies have shown that the energy use due to ventilation of classrooms can be reduced with 50 to 60 % with well designed demand controlled ventilation (DCV) compared with constant air volume (CAV), presupposed traditional classroom based educatio n. However, the use of the school areas h...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Active: Active materials for the in-situ stabilization of contaminated soil

We aim at developing and thoroughly evaluating an alternative, practical and cost-effective in situ method for reducing the risks of contaminants in soils. The proposed method involves the addition of materials that actively bind contaminants in such a wa y that they, in a durable manner, are imm...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Low salinity water flooding of North Sea reservoirs: Physical and chemical effects

-

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Rogaland

FMETEKN-FME - teknologi

FME- NORCOWE- Norwegian Centre for Offshore Wind Energy

Noen høydepunkter fra NORCOWE NORCOWE har hatt 27 PhD-studenter siden starten i 2009. Senteret har arrangert sommerskole hvert år fra og med sommeren 2010 til og med sommeren 2015. Hovedformålet har vært å gi PhD-studentene en overordnet forståelse av offshore vindenergi og hjelpe dem til å sett...

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

SAFEFOODERA - Effects of climate change on emerging natural toxins in plant and seafood production (EMTOX)

...

Tildelt: kr 0,61 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

SAFEFOODERA Effects of climate change on emerging natural toxins in plant and seafood production (emtox)

...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

SAFEFOODERA - Effects of climate change on emerging natural toxins in plant and seafood production (EMTOX)

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sustainable Rehabilitation of Civil and Building Structures

The Nordic countries Denmark, Finland, Norway and Sweden have more than 50 000 major civil structures as bridges, tunnels and dams with an asset value of some 20 to 40 billion Euros. Many of these civil structures are 50 to 100 years old and in need of re novation to extend their service lives. T...

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Nordland - Nordlánnda

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

TVERS: From waste to material resources in a grave to cradle perspective: A stakeholder approach within the textile value chain.

Prosjektets mål var å redusere miljøbelastningen fra tekstilforbruket gjennom et omvendt livsløpsperspektiv. Prosjekt tok utgangspunkt i bruks- og avhendingsfasen, for å se hvordan kunnskap om dette kan bidra til å redusere belastningen gjennom hele livsl øpet. For å få en bedre forståelse av for...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

FMETEKN-FME - teknologi

BIGCCS Centre - International CCS Research Centre

Visjonen til BIGCCS Centre har vært å muliggjøre bærekraftig kraftproduksjon fra fossile drivstoff basert på kostnadseffektiv CO2-fangst, sikker transport, og underjordisk lagring av CO2. Senteret har utviklet ny kunnskap og teknologi som kreves for å akselerere implementeringen av storskala CCS,...

Tildelt: kr 160,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

FME-ZEB-The Research Centre on Zero Emission Buildings

Da Forskningssenteret Zero Emission Buildings ble opprettet i 2009, var det blant de første initiativene til å se på utslipp av klimagasser fra bygninger i et livsløpsperspektiv. Hovedmålet for senteret var markedsgjennombrudd for bygninger med null utslipp av klimagasser knyttet til produksjon, ...

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kundetilpassede produkter med samarbeidende autonome produksjonsceller

Dette prosjektet har som målsetning å utvikle nye metoder for fleksibel automatisering for produksjon av lav- og mellomvolum produkter gjennom å utvikle ny kunnskap om Mass customisation. Automatisert produksjon av et stort antall forskjellige varianter d er hver variant har relativt lavt volum. ...

Tildelt: kr 17,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sustainable Manufacturing of Light Weight Solutions

Metoder for gjenbruk eller avhending av sammensatte produkter som er framstilt av polymerkompositt er utredet i dette prosjektet. For å kunne gjenbruke materialene, er det behov for å demontere og bryte ned produktene til enkeltmaterialer. Kompositten kan videre deles i en polymer og fiber ved k...

Tildelt: kr 17,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av legemiddel og lyskilde til fotodynamisk behandling av forstadier til kreft på livmorhalsen

Prosjektet består i å forske frem en ny legemiddelformulering og lyskilde til fotodynamisk behandling (PDT) av celleforandringer og forstadier til livmorhalskreft. Behandlingen vil være en klar forbedring av dagens kirurgiske inngrep (konisering) og også et alternativ til kun oppfølging av pasie...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

A novel antimicrobial agent for treatment of infections caused by drug-resistant bacteria, preclinical and early phase clinical studie

The present proposal covers preclinical exploratory and Phase I/IIa development programme of LTX-109. The proposal encompasses our internal development program as well as the establishment and management of external production and development programs. L ytix Biopharma AS develop novel antimicro...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Elektrisitetsproduksjon fra spillvarme på skip

Prosjektets overordnede ide er å utvikle teknologier som kan konvertere spillvarme fra skip til elektrisitet. Skip avgir store mengder spillvarme bl.a. fra forbrenningsmotorer. Prosjektet vil vare i tre år og ta for seg bruk av Termoelektriske generatorer i marine applikasjoner. Prosjektet utmer...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Agder

FMETEKN-FME - teknologi

FME-NOWITECH- Research Centre for Offshore Wind Technology

NOWITECH har utført multidisiplinær forskning på høyt internasjonalt nivå med et felles mål om å frambringe ny kunnskap, utdanning og innovasjon for å redusere kWh-kostnaden for offshore vindkraft. Teknologi for å bygge og drifte vindparker på dypt vann (+30 m) har vært vektlagt (både bunnfast og...

Tildelt: kr 160,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage