0 antall prosjekter

KONT-Kontingenter

Kontingent IODP

...

Tildelt: kr 41,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Norwegian Funding of SNBL through SNX Foundation 2018-2020

This project is a continuation of more than 20 years of collaboration between Swiss and Norwegian research institutions leading to construction and development of one of the most successful beamlines at the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF). The continuation of SNBL will not only ens...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Sounds Good: Reisestipend for prosjektetablering internasjonalt

Sounds Good AS er et spin-off selskap fra NTNU Technology Transfer AS som ble stiftet 11. Mai 2017. Prosjektet har tidligere mottatt FORNY2020 støtte (prosjektnummer 248942/O30) og prosjektet ble nylig avsluttet og rapportert til NFR den 15. September 2017. I forlengelsen av FORNY2020 søker Sou...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horizon Finnmark

Nettverket har etablert seg godt i Finnmark og blitt en synlig aktør i FoU-miljøet. Tilgang til informasjon om Horisont-programmer og hele FRs støtteapparat har blitt forenklet. EU-nettverket gjennomførte flere mobiliseringsrunder, noen av dem sammen mer andre internasjonale støtteordninger. Helt...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Global Growth Ocean Space Singapore for NCE Maritime CleanTech

I dette prosjektet søker klyngeorganisasjonen NCE Maritime CleanTech om støtte på vegne av sine bedrifter for deltaking på programmet Global Growth Ocean Space Singapore. Global Growth vil vere eit konkret tiltak for å styrka internasjonalisering i klynga. Programmet er oppretta av Innovasjon Nor...

Tildelt: kr 70 363

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Vaccibody AS ønsker å utvikle pasient-spesifikke terapeutiske kreft vaksiner mot neoantigener

Vaccibody AS jobber med å utvikle pasient-spesifikke terapeutiske kreftvaksiner mot neoantigener. Derfor ønsker vi å delta på konferanser rettet mot Neoantigenfeltet for å lære mer om utviklingen innen feltet og utforske mulighetene for samarbeid med andre firmaer. Gjennom å delta på konferanse f...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Development of Nofima - Indian consortium for hilsa aquaculture in India.

Macher Raja, Ilish hilsa the king of fish, as known in Bangladesh is one of the world?s most cultural important fish. It is the national fish of Bangladesh and extremely popular in the Indian states of West Bengal, Orissa, Tripura and Assam, known by a wide variety of names, and perhaps consumed ...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Næringssamarbeid med forskningsmiljø/firmaer i Alberta, Canada ad biomarkører for cancer

Smerud Medical Research International AS is a Norwegian drug development company, and together with a Danish biotech company Oncology Venture ApS, we aim to develop a new drug candidate (LiPlaCis) for the treatment of Advanced/Refractory Breast Cancer. LiPlaCis is a new formulation, socalled lipo...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Subsea Valley vil etablere nye, strategiske samarbeid med relevante miljø innen bluetech for teknologi- og kompetanseoverføring.

Formålet med prosjektet er å utforske muligheter for teknologi- og kompetanseoverføring mellom subsea og bluetech. Prosjektet vil etablere nye, strategiske samarbeidsrelasjoner mellom Subsea Valley og Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) i Massachusets, USA, et av verdens fremste FoU-miljø...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

SUSS linkes til Hyperloop one i Hyperfart

Besøket skal sørge for at SINTEF Gruppen etablerer kontakt, og senere avtale, med verdens viktigste firma innen Hyperloop for at vi sammen kan søke om Horizon 2020 inkludert Ecsel prosjekter. For å oppnå dette skal vi reise sammen med FS Links til Los angeles for å møte Hyperloop ledelsen der. ...

Tildelt: kr 82 893

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Sino-Norwegian partnership on industry-applied micro and nanotechnology for water safety monitoring and welfare applications

This INT-BILAT project is to support multiple travels to China for the realization of meetings with key Chinese R&D institutions envisaging preparation of proposals and subsequent cooperation in large-scale projects. The applicant Sensovann AS, a spin-off from the University College of Southeast ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestfold og Telemark

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

SCANCOR: Felles nordisk postdoktorprogram 2017-2019

SCANCORs postdoktorprogram støttet min akademiske karriere på flere måter. For det første gjorde det meg mulig å etablere kontakt med flere akademikere i Stanford, hvis arbeid er relevant for mine prosjekter. Dette inkluderer både kjente professorer og andre postdocs. Disse kontaktene vil også væ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Research Excellence of Transforming Systems Engineering Design for Accelerated Industrial Innovation: HSN-Stanford-Tsinghua/Norway-USA-China

University College of Southeast Norway (HSN) has the vision and strategy to be highly competitive internationally within systems engineering (SE) for enterprises education and research. The initial joint-efforts between NCE SE and HSN has established the foundation of SE research-based education ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte til planlegging av samarbeid mellom Uni. Ottawa og HSN

EU sitt drivstoffdirektiv påpeker at 10% av markedsandelen til drivstoff skal være fornybar, og nasjonale strategier og internasjonale forpliktelser legger opp til økt bruk av nye typer drivstoff innen transportsektoren. Dette innebærer en stor omstilling av næringslivet, men også nye investering...

Tildelt: kr 16 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestfold og Telemark

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reisestøtte til Brasil - Bilateralt samarbeid

Se vedlegg.

Tildelt: kr 31 041

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

FoU som vil akselerere den digital transformasjon av små- og mellomstore bedrifter. Reisestøtte til medlemsbedriftene i CGE NODE.

GCE Node og våre samarbeidspartnere tilstreber en industri som fortsetter å ta ansvar. For å maksimere verdiskapingen og konkurranseevnen til den norske offshoreklyngen, samtidig som vi møter ambisiøse klimamål, kreves ny og forsterket innsats fra selskapene i hele verdikjeden. Med økt modenhet p...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Workshop on hydropower scheduling in China

China is the world's largest electricity consumer and has massive hydroelectric resources, while in Norway 99% electricity supply is from hydropower. SINTEF Energy Research has more than 40-years' experience with generation scheduling in hydrothermal power systems. The cooperation between SINTEF ...

Tildelt: kr 13 750

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reisestøtte for besøk av REC Silicon

REC Silicon har vært en partner i FMEen på solcelleteknologi de siste fire årene, og det har vært holdt månedlige telefonmøter mellom forskningspartneren IFE og REC Silicon. I løpet av denne tiden har det dessverre bare blitt holdt ett fysisk møte, der én representant fra REC Silicon var tilstede...

Tildelt: kr 23 060

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Søknad om reisestøtte Sør Afrika i forbindelse med DesignArena's tur til Cape Town og innovasjonskonferansen Design InDaba i feb/mars 2017

DesignArena arrangerer en meget aktuell tur til Sør Afrika som holder et høyt faglig nivå og som inkludere besøk til flere spennende bedrifter og institusjoner som er aktuelle for flere av Protomore og iKubens deltakerbedrifter. Det er et sterkt ønske fra deltakerbedriftene at vi orienterer oss i...

Tildelt: kr 17 999

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Møre og Romsdal

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

DT-Bergen-CapeTown

Siden oppstarten i 2005 har selskapet prisvinnende mobile publiseringsplattform hjulpet utallige selskaper å engasjere mobile brukere på en rask, enkel og kostnadseffektiv måte. I løpet av den tiden har vi samarbeidet med både SMB´er og prestisjetunge merkevarer som Washington Post, Time warner...

Tildelt: kr 17 117

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Søknad om reisestøtte til studietur i Sør Afrika februar 2017

DesignArena reiser på studietur til Sør Afrika februar 2017 for å delta på den anerkjente innovasjonskonferansen Design Indaba. Klyngen inviterer også med seg deltakere fra andre klynger og næringsmiljø i Norge. I tillegg til å delta på innovasjonskonferansen, har DesignArena lagt opp et program...

Tildelt: kr 19 046

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

PlayPulse - US market analysis

PlayPulse has a well established network in the US, based on Kahoot! co-founder Alf Inge Wang and other connections. We see major investments within the PlayPulse primary market - exergame and digitalization of exercise. Therefore we wish to perform a thorough market analysis based on interviews ...

Tildelt: kr 34 644

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Innovasjonstur til innovasjonskonferansen Design Indaba i Cape Town med DesignArena klyngen.

Klyngen DesignArena inviterer Kongsberg Innovasjon som representant for Kongsberg regionen til deltakelse på en innovasjonstur til Sør Afrika. Programmet inneholder innovasjonskonferansen Design InDaba, og å styrke koblingene til fagmiljøene og partnere i regionen, samt oppleve nye trender og utv...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

REISESTØTTE til 2nd International Bioenergy Conference and Exhibition (IBSCE)Shanghai 19-21 April 2017

Bioenergy is one of the highly prioritised R&D areas in SINTEF Energy Research. There are 1 Centre for Environment-friendly energy research (FME), 3 knowledge-building Projects for Industry (KPN) and several Innovation Projects for the Industrial Sector (IPN) that are currently led and coordinate...

Tildelt: kr 10 691

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NCE Smart Energy Markets - India Cooperation Initiation

Together with Innovation Norway's office in New Delhi and the Research Council of Norway, we are now planning a commercial, research and innovation delegation visit to India 6.-10.2.17. The goal of this visit is to develop business and research cooperation with Indian energy industry and governme...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Travel support for developing bilateral cooperation with India on gentle harvesting and transportation of live shrimp

Funding is sought for a study tour to India followed by a workshop to understand the technology needs of the Indian shrimp producers related to harvesting and transportation of live shrimp from the farm to the processing plants. India is one of the major producers of shrimp with annual production...

Tildelt: kr 26 023

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Deep Sea International Consortium Pilot Project

Today's oil and gas subsea vessels have Remotely Operated Vehicles (ROVs) with a range of sensors and cameras that can collect information from the deep sea. The aim of the Deep Sea International Consortium Pilot Project is to explore possibilities for improving the knowledge of deep-sea habitats...

Tildelt: kr 54 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Møre og Romsdal

EUNETTVERK-EU-nettverk

Arktisk Horisont

Arktisk horisont er en møteplass i for å dele og videreutvikle kunnskap og muligheter inn mot Horisont 2020 særlig innenfor to av regionens strategiske kompetansemiljøer: bio-næringer og rom/jord. Disse miljøene er nasjonalt ledende, representerer modenhet, tyngde og en balanse mellom offentlige,...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk for Sogn og Fjordane

EU-nettverk Sogn og Fjordane (EU-nett SFJ) jobber for økt kunnskap om og deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Nettverket jobber for et tettere samarbeid mellom regionens forsknings- og utdanningsmiljø, næringsliv og offentlig sektor for flere tverrsektorielle søknad...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Bilateral collaboration between Akvaplan-niva and Toyo University

The objective of the visit is to evaluate the possibilities for establishing a long-term collaboration between Dr. Kashiwada research group at Toyo University, Japan, and Akvaplan-niva (APN). The common research goal of both institutions is related to global ecotoxicological issues in connection ...

Tildelt: kr 26 543

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku