0 antall prosjekter

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Analysis of the quantitative genetics and molecular markers associated with growth traits, Huaping Zhu - kinesisk statsstipendiat 2013/14

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-RUOK-EONR-økonomi

Double Degree between Norwegian School of Economics (NHH) and The University of Mannheim

With this application I seek support for my stay in Germany from the period 09.2013 to 09.2014. As a participant in the Double Degree collaboration between Norwegian School of Economics (NHH) and The University of Mannheim, I will spend one year studying in Mannheim during the academic year 2013...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

A dynamic ontology-based model for the Optique platform, Renpu Li - kinesisk statsstipendiat 2013/14

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Analysis of implication of structural system on the aquatic economy, Yiyang Liu - kinesisk statsstipendiat 2013/14

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Defining research needs for major infectious diseases in Ethiopia and South Sudan

Ethiopia and South Sudan are among the least developed countries in the world. The prevalence and incidence of TB in Ethiopia is estimated at 258/100 000 and 237/100 000 population, respectively. The incidence of TB in South Sudan (population ~8 mill) is estimated at 140/100000 population. Resea...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Physical capture and release of drug molecules by clays: X-ray and neutron studies.

Hovedmålet med prosjektet er å forstå hvordan leire kan fange og frigjøre farmasøytiske molekyler, og hvordan dette er knyttet til fangst og frigjøring av for eksempel kationer , H2O eller CO2 med de samme leire materialene. Det er også svært viktig for prosjektet å utvikle brukervennlige bærbare...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Integrert aminosyrebehov hos fisk - metabolomstudier av lever og plasma ved stigende arginintilsetning i laksefôr

I 2012 gjennomførte vi et forsøk med stor laks (startvekt ca 1 kg, sluttvekt 3 kg) som ble gitt fôr med høye nivåer av vegetabilske proteinkilder. Disse fôrene ble tilsatt en økende mengde arginin i fôret, mens alle de andre aminosyrene var like, og lysin innholdet ble holdt like under behovet fo...

Tildelt: kr 55 148

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

No-analogue climates and ecological responses in the past and future (NoAClim)

"Fossil pollen and climate models suggest a messy world in 2100, as surviving species reshuffle into entirely new combinations, creating 'no-analogue' ecosystems" (Fox 2007, Science 316:823). This project is designed to test this scenario for Norden and t he Baltic Countries. Its approach is to d...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Exchange semester in the Master of Science programme of the Handelshøyskolen BI in Oslo

--> Letter of Motivation (attachment)

Tildelt: kr 46 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

The Competition Market of Classification Societies

Two current events have caused the following synopsis and decision to research on this topic: The Competition Market of Classification Societies - A legal economic and comparative analysis of the market and liability of Classification Societies under Germ an, Norwegian and English Law. On the on...

Tildelt: kr 94 000

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt maritim offshore logistikk optimering

I dette forprosjektet ønsker vi å viderutvikle grunnlaget for et hovedprosjekt hvor det skal utvikles kvantitative modellbeskrivelser av avanserte transport- og logistikkoperasjoner. Disse modellbeskrivelsene vil så benyttes som beslutningsstøtteverktøy f or å sikre en ressurseffektiv utnyttelse ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Rogaland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Exchange semester at BI Norwegian Business School in Oslo

With my interest for international management, and my special affinity for different cultures, I pursue the goal of working for an internationally operating company. Experiencing different cultures is a crucial factor for managing future challenges in a m ulticultural world. Studying at BI Norweg...

Tildelt: kr 46 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt beslutningsstøtte for tonnasje-allokering og planlegging

Dette forprosjektet skal viderutvikle grunnlaget for et hovedprosjekt hvor man ønsker å utvikle innovative løsninger for å kunne ta hensyn til disse aspektene (og andre) i en helhetlig planleggingsprosess, slik at man i langt større grad enn i dag kan utn ytte potensialet som ligger i flåten. Man...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Short Sea Transport - SST

Forprosjektet hovedmål er å bygge opp et konsortium som kan bidra til å oppnå målene i hovedprosjektet og utvikle en søknad til MAROFF-programmet med søknadsfrist 16. oktober 2013. Dette gjøres ved å a) Spesifisere prosjektorganisasjon b) Vurdere tilbak emelding fra behandlingen av tidligere sø...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Rogaland

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Erasmus semester at Oslo University

I will complete my third semester of the Master's program "Social Science Conflict Studies" (which I started at Augsburg University in October 2012) abroad, at Oslo University. There I will attend courses belonging to the Master's program "Peace and Confl ict Studies" in order to get an insight i...

Tildelt: kr 46 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Changing Welfare States and the Consequences in the Context of European Integration

The project takes a look at the changing welfare states in Europe in the European context. Political and welfare systems and policies are challenged by increasingly diverse and complexe societies. These challenges cannot be thought about without putting t hem into a more global context. In partic...

Tildelt: kr 46 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Utvikling av nettverk innen stedsforskning

"Stedsnettverket" har arranger to workshops, i Kristiansand og Trondheim. I første workshop var det stor enighet om at en ønsker å samarbeide om konkrete prosjekt, og flere modeller og typer prosjekt ble diskutert. Blogginnlegg og nettdiskusjoner ble drøftet inngående. Nettverket har Facebookside...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Exchange Semester in Norway

Please look at my letter of motivation, where I described the motives in detail.

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative products and technology-driven utilisation of rest raw materials (INTEREST)

InteRest-prosjektet fokus har vært på å bruke restråstoff fra nærings- og sjømatindustrien i prosesser som resulterer i nye verdiskapende produkter. Prosjektets mål har vært å utnytte disse materialene som ernæring til utvalgte sopp- og bakteriekulturer for produksjon av 1) høyverdige flerumetted...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-RUOK-EONR-økonomi

Application for the E.ON Ruhrgas personal mobility grant for the period of study at Universität Mannheim, fall 2013 - spring 2014

See the attached letter of motivation.

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Ukjent Fylke

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

DM-ETRAMS - Research on requirements for a future maritime Electronic Task Risk Assessment and Management System

Docmap has entered a partnership with the Swedish ferry company Stena Line. It is the goal of the partnership to conduct an R&D Innovation Project under the MAROFF programme and to apply for funding. This project will be called DM-ETRAMS (Docmap Electroni c Task Risk Assessment and Management Sys...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

Exchange semester

Exchange semester

Tildelt: kr 46 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Taking a semester abroad in Norway - a thrill of anticipation and reasons why

Since autumn 2011 I am a student at the University of Mannheim, aiming a Bachelor o. Sc. in business administration, curr. 4th semester. But why did I choose Norway and the Norges Handleshoyskole? In order to give an answer, I have to reach back a little bit. I was born in Romania but we moved t...

Tildelt: kr 46 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Earnings quality, Non-audit Services, and Investors' Perceptions: Empirical Evidence from Germany

The potential harmful effect on the accounting numbers of the provision of audit and non-audit services (NAS) to audit clients is perhaps the most debated auditing issues among policy makers, regulators, and the profession (European Commission 2010, 2011) . The purpose of our study is to invest...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Anleggsintegritet ved krevende maritime operasjoner

Formålet med prosjektet som skal etableres er å designe, utvikle og demonstrere en prototyp av beslutningsstøttesystem for overvåking av belastning og deformasjoner på eksponerte oppdrettsanlegg. Systemet skal kombinere data fra sensorer, numeriske modell er og erfaringsdata for å gi løpende over...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Konferansen IRIS/SCIS 2013: Information Systems Research Seminar in Scandinavia og Scandinavian Conference of Information Systems.

Konferansen IRIS: Information Systems Research Seminar in Scandinavia ble startet for 36 år siden i Finland for å tilby PhD-studenter en arena for diskusjon av egen forskning med seniorer fra de skandinaviske landene. Den årlige konferansen ble etterhvert arrangert av andre universiteter i andre...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

iObserve. A Multipurpose Platform for Visitor Studies and Audience Research

The overarching idea in iObserve is to develop an existing prototype from the CONTACT project into a market-ready product used to conduct visitor studies in museums, cultural heritage organizations and other institutions in the cultural sector. iObserve is a unique and innovative tablet-based a...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smarte skip - gjennom kombinasjon av datainnhenting, simulering og avansert teknologi

Med "smarte skip" menes her skip som kan gi beslutningstakere om bord nye muligheter for å ta de riktige beslutningene. Tradisjonelle sensor- og måledata for posisjon, vind, bølge, propulsorer, vinsjer, kraner osv. kombineres med avanserte simulatormodell er, historiske data og intelligente/smart...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Møre og Romsdal

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Self-healing Hydrogels for Nanomedicine: Understanding the Fundamentals through Neutron & X-ray Scattering combined with Model Systems

Biologiske systemer har en fascinerende egenskap til å reparere seg selv etter brudd og slitasje. Såkalte ?selv-helende ? self healing? systemer kan dannes av forholdsvis enkle polymerer som assosierer til nettverksstrukturer via ?self-assembly. I dette prosjektet er vi primært interessert i å...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

North Sea Offshore and Storage Network Pre-project(NSON)

Hovedformålet med prosjektet har vært å bygge nødvendig kunnskap for å etablere en strategisk forskningsagenda for undersjøiske kraftnett i Nordsjøen. Med denne forskningsagendaen er det også forsøkt å identifisere kunnskapshull som må fylles innenfor tekniske løsninger, markedsmekanismer og forv...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage