41 709 antall prosjekter

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Overseas scholarship for Otto Skorve Bagge

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Overseas trevel grant for ph.d. student Adis Hodzic

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Høgskolen i Stavanger 2004-05

...

Tildelt: kr 34 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Betydningen av interleukin (IL)-10 ved inflammasjon og aterosklerotisk hjerte- karsykdom

Hypotesen, som bl.a. baserer seg på egne originale funn, er at immunologiske og inflammatoriske mekanismer spiller en viktig patogenetisk rolle ved utvikling av koronar ischemisk hjertesykdom, både ved å påskynde den aterosklerotiske prosessen, og ved å m ediere utvikling av plakkruptur. Prosjekt...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Inneklimaets betydning for utvikling av astma og allergi hos barn. En delstudie av Miljø og Barneastma (MBA) studien del 2

Økningen i astma/allergi i den vestlige verden de siste tiår skyldes trolig endringer i miljøet. En diskuterer hvorvidt pels-kjæledyrhold tidlig i livet øker eller minsker risikoen for allergi og/eller astma, og om "mangel" på tidlige infeksjoner medfører økt allergi senere. Fuktskader i...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Epidemiological studies and risk-based food inspection

A modern food inspection system should be risk-based, but the interpretation of the term risk-based is still controversial. Within this project this is defined as a food inspection system where a full evaluation of the effect of intervention on human or a nimal health including cost-benefit analy...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Investigations into endocrine changes associated with photoperiod treatment to arrest or promote puberty in male Atlantic cod

Sexual maturation leads to significant loss of body weight during the spawning season, and farmed cod normally nature at two years of age, before reaching commercial size. Photoperiod treatment is the most efficient strategy to enhance growth and delay pu berty in cod. Continuous light treatment ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Saprolegnia sp.infection in Atlantic salmon - studies of occurrence, mycological characteristics and virulence mechanisms

This project aims at studying the occurrence of infection of Saprolegnia sp. in Norwegian hatcheries, to carry out mycological characterisation of the isolates, and to study the virulence mechanisms in challenge studies in fish. Saprolegnia sp isolates wi ll be subject to characterisation using s...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Akershus

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Illict Images: Contemporary Art Cinema and the Limits of Transgression.

This project explores the forms and functions of transgression in contemporary art cinema, and attempts to come to terms both with the subversive potential inherent in this type of fiction and with the possibilities of emotional response that transgressiv e films elicit from the audience. By exam...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Vestland

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

New catalysts for activation and functionalization of alkanes, catalytic testing

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

ISS, UiO, v/Vannebo, E RUS03-04

...

Tildelt: kr 43 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

ISS, UiO v/ Vannebo, E. SOE03-04

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

TSLP (thymic stromal lymphopoietin) : a candidate target for treatment of allergy

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Kobayashi; H. Japan. STP 04/05

...

Tildelt: kr 87 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

XVIII International Seaweed Symposium (ISS) i Bergen 20-25. juni 2004

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Integrated Information Platform for Reservoir and Subsea Production Systems

...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Akershus

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Tilgjengelig Internett gjennom tale

Innholdet på Internett har begrenset tilgjengelighet for brukergrupper med redusert evne til å lese tekst eller benytte vanlige navigasjonsmekanismer på Internett. Dette gjelder blant annet synshemmede, håndmotorisk hemmede og dyslektikere. Hovedmålet med det foreslåtte prosjektet er å øke til...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

GENPLAN-Gen. planlegging/utredn./eval

Forprosjekt - budsjettering i NFR

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Virkninger av radioaktivt nedfall på kognitiv utvikling hos fostre i 8. - 15. uke av svangerskapet

Formålet er å undersøke om selv moderate doser med ioniserende stråling kan ha en skadelig effekt på den kognitive utvikling hvis bestrålingen skjer i den mest sårbare perioden av fosterstadiet. En gruppe 18 åringer som var i 8.-15. uke av svangerskapet, og hvor mødrene oppholdt seg i et område ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Oslo

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Kabil, E. Bosnia SOE03-04

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Symposium for Bioprospektering

...

Tildelt: kr 53 992

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Søknad om støtte til ESF 2005 European Functional Genomics Conference

...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Akrylamid i matvarer - betydning for reproduksjon

Det er nylig avdekket at akrylamid dannes ved varmebehandling av matvarer med høyt stivelsesinnhold. I dyrestudier er det vist at akrylamid gir svulster, binder seg til og skader arvestoffet, og gir reproduksjonsskader. Vi har foreløpig liten kunnskap om i hvilket omfang befolkningen eksponeres f...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Wojcik, MIchal, Polen, STP0405

...

Tildelt: kr 51 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Olsen, Trond, ruhr, øk, kat 3, (03)04

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

GENPLAN-Gen. planlegging/utredn./eval

Årsrapporten /kortversjon

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Akershus

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kropp, estetikk og erfaring Internasjonal konferanse Høgskolen i Agder, 3.-6. juni 2004

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Agder

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Jahic, S Bosnia og H. SOE03-04

...

Tildelt: kr 18 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Gene repair by oxidative demethylation

We have recently discovered a novel mechanism for repair of alkylation damage in DNA, performed by the E.coli AlkB protein, and also by human AlkB homologues. This repair function involves the demethylation of 1-methyladenine and 3-methylcytosine lesions discoveries have opened up many interest...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

RARE - Rhetoric and Realities - Analysing Corporate Social Responsiblity in Europe (STREP)

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Akershus