0 prosjekter

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Towards nanoscale 3D imaging of working catalyst nanoparticles

Målet med dette prosjektet var å bruke avanserte røntgenspredningsmetoder for å bedre forståelsen av nanostrukturerte materialer, med vekt på katalytiske anvendelser. Som det framgår av rapporteringen, har prosjektet vært vellykket og resultert i ny viten og flere gode publikasjoner. Prosjektet ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Microbial recognition investigated by membrane protein crystallography

The main goal of this project is to structurally and functionally characterize the molecular interactions underlying infection by the common gastric pathogen H. pylori. This will not only lead to a better understanding of the fundamental molecular recogni tion mechanisms, but also put us in a pos...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Multi-technique probing of catalytic reactions at real working conditions

This proposal is a project aiming at strengthening the current upgrade of the Swiss-Norwegian Beamline B-station from a standard X-ray diffraction (XRD) and absorption spectroscopy (XAS) beamline to a state-of-the-art beamline for in situ/operando catalys is experiments. XAS and XRD are the techn...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Functional and structural biology studies of DNA repair proteins from the radiation resistant bacterium Deinococcus radiodurans

DNA repair enzymes are important for maintaining genome stability of microorganisms during environmental stress. This project aims to identify the role of DNA repair enzymes in the radiation resistance mechanism of Deinococcus radiodurans (DEIRA) using a combination of molecular biology, biophysi...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Novel materials for hydrogen storage studied by synchrotron X-ray diffraction

One major unsolved problem for the introduction of hydrogen into the global energy system is effective storage of hydrogen. This proposal addresses novel materials for hydrogen storage and in particular aluminium-, magnesium- and boron-based metal hydride s. Materials with hydrogen contents highe...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Viken

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Synchrotron-based X-ray studies of sea ice

The goal of the present project is to utilize modern technology and interdisciplinary work to close a fundamental gap in the description of the medium sea ice. We will for the first time apply synchrotron-based X-ray computed micro-tomography (XMT) to obt ain a three-dimensional description of th...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Vestland

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Støtte til opphold ved SNBL

...

Tildelt: kr 71 999

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

A comparative structure/function study at an atomic level Comparing enzymes from the fish-pathogen Vibrio salmonicida and the radiation

The project will perform a structure/function study at an atomic level where protein targets will be selected from the extremophilic ("being able to survive under extreme conditions") bacterias Deinococcus radiodurans and Vibrio salmonicida. The target se lection will be mainly based on results f...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Structure studies of ferroic materials under non-ambient conditions.

The general aim of the project are structure studies of ferroic materials and is composed of three complementary parts. Inorganic perovskites and perovskite-like materials comprizing nanosize epitaxial films and nanosize particles are the targets for two of the subprojects. A common critical p...

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

High capacity hydrogen storage materials studied by X-ray synchrotron diffraction

One major unsolved problem for the introduction of hydrogen into the global energy system is the storage of hydrogen. The present proposal concerns metal hydrides based on complex hydrides, an important group of metal hydrides where improved hydrogen stor age properties are anticipated. The focus...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Viken

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Kryostat ved SNBL

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Postdoktorstipend innenfor området fysiske fenomener i leire

Fysiske fenomener i leire er et prosjekt som omfatter eksperimentelle studier, simuleringer og teori forbundet med transport av vann inn i og ut av kompakte syntetiske leirestrukturer. Videre omfatter prosjektet studier av strukturer av sammensatte mesosk opiske leirepartikler i vann kontrollert ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Forsker/Post-doktor-stilling ved den sveitsisk-norske strålelinjen (SNBL), ESRF, Grenoble, Frankrike

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Ukjent Fylke

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Synkrotronrelatert forskning - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Stavanger-regionen

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2000-2010

Sted: Rogaland

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Synkrotronrelatert forskning - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Oslo-regionen

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2010

Sted: Oslo

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Synkrotronrelatert forskning - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Tromsø-regionen

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Tildelt: kr 0,87 mill.

Prosjektperiode: 2000-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Trondheim-regionen - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Trondheim-regionen - Synkrotronrelatert forskning

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage