0 antall prosjekter

INTSTAB-PR-Internasjonale prosjekter

Koordinering til EU-kompetansenettverk for veterinærmiljøene på Adamstuen

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Akershus

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

EU-VRI pilotprosjekt

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke

INTSTAB-PR-Internasjonale prosjekter

EU-nettverk for høgskolene

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Ecological and Evolutionary Response to Climatic Variation - Marie Curie Early Stage Research Training" MEST-CT-2005-020932 CEES-MCO

...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Støtte til koordinering av forskningsprosjektet EUMARGINS i EUs 7.RP pros 198124

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

PRIO - Koordinering av EU-prosjekt

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Reliable application specific detection of road users with vehicle on-board sensors (ADOSE) Triad AS 194166 hprosj 194172 PES 184022/i00

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Akershus

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Kunnskapsparken Bodø AS - 7. rammeprogram i Nord: Sen.rådg Eirik Pedersen Prosj 195934/i10

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Stip. Håkon Ursin Steen. Delt i 7RP-finansiert prosj om teknologistandardisering. 189692/S20

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Phase III double blind placebo-controlled .... 183600/S50

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Tilskudd i to år til EU-rådgiverstilling på Campus Ås - Carina Hundhammer 1.4.2007-31.3.2010

...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Akershus

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Gendered citizenship in multicultural Europe (Femsit). Rokkasenteret, Bergen 184386/V10

...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Posisjonering av norsk ATM-industri til FoU-prosjekter innenfor SESAR Programmet 2008-2013

Søknaden gjelder fortsettelse av det arbeid som ble innledet i 2005 og det vises her til prosjektnr. 175731. De viktigste oppgaver som skal gjennomføres i 2007 er: 1. Utvikling av en relevant norsk teknologiplattform med sikte på innfrielse av krav for å delta i SESARs utviklingsfase. Dette skal ...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Finansieringsstøtte til to EU-prosjekter - Barleybread og Lowjuice 184189i10

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

ARENA - RECON Prof Erik Oddvar Eriksen 188524/V10

...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Vurdering av NORSARs deltagelse i NEREIS 179296/V30

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Samarbeidsavtale Fagenhet for EU-forskning

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Rogaland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

EUR-OCEANS Network of Excellence

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

CARBOOCEAN - Marine carbon sources and sinks assessment (IP) - forhandlingsmidler-PES

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Angiotargeting Targeting-Tumour-Vascular / Matriz Interactions - støtte til koordinering av integrerte prosjekter i EUs 6RP

...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

CARBOOCEAN - Marine carbon sources and sinks assessment - søknad om støtte til koordinering av integrerte prosjekter i EUs 6RP

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

CLEANHAND - CRAFT-prosjekt

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Real-Time in Situ Detection of Strontium-90 Radioactivity in Water: Ultra-Sensitive Detector System for Continuous Monitoring

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Deltagelse i Network of Excellence: Kaleidoscope (NoE). Samarb. med 175516/V10. Bev. til Sten R. Ludvigsen, UiO Utbetalt for 2 år i 2005.

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Ukjent Fylke

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

European Internet Accessibility Observatory (STREP)

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Agder

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

ANGIOTARGETING - Targeting-Tumour-Vascular / Matriz Interactions (IP) - forhandlingsmidler-PES

...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Prosjektetablering overfor EUs 6RP, FP6-2004-TREN-3 (Call 3 A) og FP6-2004-SSP-4 (Call 4). Samfinansiering med Vitenskap

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

PROMATCH - PROmoting and structuring Multidisciplinary Academic-industrial collaboration in research & Through SME teCHnology devel. 173035

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Reisestøtte i forbindelse med FP6 Priority 7 møte INTAS DG K3

...

Tildelt: kr 10 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

DIOGENES - Development of InnOvative Generation Modules for New Energy Solutions (IP) - Se prosjekt nr. 168637/100 - intern samfinansiering

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage