0 antall prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

15 klimaforedrag a 15 minutt der ein forskar presenterer eit aktuelt tema knytt til klimaendringane og klimaomstillinga av samfunnet.

Klimakvarteret er ein digital formidlingsserie i femten delar. I kvar del presenterer ein ny forskar eit konkret tema knytt til det breie klimafeltet. Sjølve foredraget er på 15 minutt. Klimakvartera blei sendt direkte i 2021, men er no tilgjengeleg som opptak via Youtube. Norsk klimastiftelse er...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland