0 antall prosjekter

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

High capacity hydrogen storage materials studied by X-ray synchrotron diffraction

One major unsolved problem for the introduction of hydrogen into the global energy system is the storage of hydrogen. The present proposal concerns metal hydrides based on complex hydrides, an important group of metal hydrides where improved hydrogen stor age properties are anticipated. The focus...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Viken

POLALV-Polarforskn./arktisk lys&varme

Gave i forbindelse med åpningen av Troll-stasjonen - bidrag til forskning

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Modelling larval cod on Georges Bank

Here we apply for Trond Kristiansen to visit Woods Hole for a period of 5 months during 2005. There he will collaborate with members of the US GLOBEC team on applications and testing of a model of larval cod feeding and growth processes. This model has no w reached a stage where he is using the m...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Long term effects on Arctic ecosystem from accidental discharges

Off-shore oil exploration and production is moving towards Arctic regions. A strict regulation according to a precautionary principle has been invoked for the oil and gas industry. There is a strong official requirement to avoid long term environmental impacts or effects that may be in conflict w...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Process modelling of forest ecosystems and integrated analysis of climate change impacts in Norway

Forest covers 38% of Norway's land area, is basis for forestry and forest industries as one of the country's most important land-based economic sectors, and provide important environmental services, like recreation, conservation of biological diversity, and sequestration of climate gases. Futu...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2014

Sted: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Pollution risks and water management at airports and roads in a changing climate

Management of surface runoff formed during snowmelt is a challenge in many urban areas. Even in areas with normally high infiltration capacity, the ground surface can become impermeable during snowmelt. Climate change is expected to increase precipitation during autumn and give more frequent tem...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Viken

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: A molecular phylogeny of the brown-spored agarics (Basidiomycota)

The agarics with brownish spore prints embrace the families Cortinariaceae, Strophariaceae, Bolbitiaceae and Tubariaceae. In the Northern hemisphere, there is a vast number of brown-spored agarics, adapted to a variety of habitats. The phylogenetic relati onships between the large, brown-spored g...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Aavatsmark; Ivar DAADppp05-10 + 2006

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestland

EINFRA-eInfrastruktur

The Norwegian Metacenter for Computational Science - NOTUR II

Prosjektbeskrivelsen for prosjektnr. 169226/V30 fremgår av dokumentet: The Norwegian Metacenter for Computational Science - Notur II Project Proposal, datert 31.01. 2005, inklusive alle vedlegg. (totalt 43 sider). Prosjektansvarlig oppdaterer prosjektbeskrivelsen med ny versjon etter behov. Ny v...

Tildelt: kr 289,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Kryostat ved SNBL

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

FORM-Formidling

Forskerfabrikken, et nyuttviklet fritidstilbud med smitteeffekt.

Forskerfabrikken, en forening med ideelt formål, har etter 2 års drift utviklet seg til å bli en egnet og smittsom strategi for å stimulere barns interesse for forskning og vitenskap. Vi har utviklet 3 forskerkurs som det er stor interesse for. Hittil har 350 barn i Oslo deltatt på slike kurs. I...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

FORM-Formidling

Unituttet - Universitetet som en samling av institutter sett med barnlige øyne.

Utfra dagens situasjon hvor rekrutteringen til naturvitenskapelige fag har vært og er synkende tror vi at dette prosjektet kan synliggjøre høyskoler og universiteter som et kult sted å være og hvor det foregår veldig mye spennende. Vi mener det er viktig å starte tidlig for å fenge barns "realfag...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Fysikkåret 2005

Norsk Fysisk Selskap, i samarbeid med de Fysiske institutt i Bergen, Oslo, Trondheim og Ås, samt studentorganisajonen NOFFO, vil markere det internasjonale Fysikkåret 2005. Søknaden omfatter en rekke tiltak som er planlagt iløpet av Fysikeråret 2005. En nasjonal komite har arbeidet et halvt år m...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GENPROG-Generelle programmer

Seminar "Evaluering av norske fagmiljøer innen ingeniørvitenskap"

...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRP2-Tungregning II

Oppstart av nytt UNINETT - selskap som skal bygge ut og ivareta norsk infrastruktur for tungregning

Norges Forskningsråd og UNINETT er i ferd med å sluttføre forhandlinger om opprettelse av et selskap for å ivareta norsk infrastruktur for tungregning. Forhandlingene er kommet så langt at UNINETT har startet praktiske forberedelser til selskapsetablering en. Daglig leder er engasjert for det før...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Brenselceller i riksvegferjedriften - demonstrasjonsprosjekt

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Høgskolen i Stavanger 2004-05

...

Tildelt: kr 34 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Mat.nat.fak., UiB 2004-05

I alt 19 personer har søkt om forskningstermin fra 9 av fakultetets 11 institutter, hvorav 13 har søkt om økonomisk støtte ved utenlandsopphold. Til sammen er det søkt om 126 måneders utenlandsopphold.

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Mat.nat.fak., UiO 2004-05

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Mat.nat.fak., UiTø 2004-05

Det er et mål for Universitetet i Tromsø at så mange som mulig får reise ut i sin forskningstermin for å arbeide ved andre institusjoner og utvide sitt erfaringsgrunnlag. Ved å opprette nye kontakter vil dette bidra til å styrke det arbeidet disse utfører i egen institusjon og det vil på sikt be...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Høgskolen i Agder 2004-05

...

Tildelt: kr 78 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Agder

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved NTNU 2004-05

Faglig oppdatering av NTNUs forskere. Kontakt med utenlandske læresteder.

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved NLH 2004-05

Norges landbrukshøgskole har vedtatt å sende inn 6 søknader om utenlandsstipend for fast ansatt vitenskapelig personale ved institusjoneon. Samtlige er innvilget forskningstermin for perioden det søkes stipend for.

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Viken

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Høgskolen i Oslo 2004-05

...

Tildelt: kr 8 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Stochastic dynamics of bird communities

The aim of the present project is to develop stochastic community models and statistical tools to estimate the model parameters. Such models will be of great practical use for detecting changes in community composition e.g. due anthropogenic influences or when trying to calculate areas necessary ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Mathematics and society in Scandinavia around 1900: The creation of research traditions on the European periphery

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Agder

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Effects of organic contaminants and their metabolites on endocrine functions, metabolic rate, and enzyme activity in glaucous gulls

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

DAAD-PPP 2004/2005 og 2005/2006 Johansen stipend for 05 utbetales i 04, beløp: 53000

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

DAAD-PPP 2004 Pettersen ca 6000 tilbakeført i 06

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Viken

TU-Tungt utstyr

Storutstyrsutredningen

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage