0 antall prosjekter

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Arctic Shipping through Challenging Waters

I første del av prosjektet skal de rettslige rammene for arktisk skipsfart fastlegges. Det omfatter farvannene under suvereniteten og jurisdiksjonen til Russland. Forskningen avdekker gap mht mangelfull deltakelse i internasjonale instrumenter, manglende rettslige standarder for skipsfart i Arkt...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Nation-building, nationalism and the new 'other' in today's Russia (NEORUSS)

The first project workshop was held in Oslo 1-2 February 2013. At the workshop, we hammered out the questionnaire for our survey and discussed the topic and structure of each participant's project article and his/her contribution to the edited volume we will publish. The survey was carried o...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Network governance: A tool for understanding Russian policy-making?

I dette prosjektet anvendte en gruppe forskere fra Norge, Russland, Tyskland, Finland og Storbritannia teori om nettverksstyring (også kalt samstyring) som et analytisk verktøy til å analysere føderale, regionale og lokale politiske prosesser i Russland. Ved å rette oppmerksomheten mot det komple...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Local government budgeting reforms in Russia: implications and tensions

This project aims to contribute to improve the knowledge regarding the development of local government institutions in Russia by examining changes in local budgeting practices from the perspectives of Russian history as well as international comparative outlook and development trends. The project...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Nordland - Nordlánnda

NORRUSS-Nordområdene og Russland

CLIMate variability and change in the Eurasian ARCtic in the 21st century

Global warming is enhanced in the Arctic regions and its surface air temperature has increased to nearly the double of the global average over the last 100 years. Sea ice retreat is increasing during the summer and the total ice volume is diminishing. Sta te of-the-art global climate models are n...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Combined effects of Petroleum and the Environment in bivalves from the Norwegian-Russian Arctic

Prosjektet har fokusert på tre vanlige skjell med en forskjellig utbredelseshistorie i Arktis og nordlige deler av Atlanteren; haneskjell (Chlamys islandica) som er vanlig i hele Arktis og som har blitt fisket kommersielt på Svalbard, blåskjell (Mytilus sp) som først nylig har blitt observert på ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORRUSS-Nordområdene og Russland

4DARCTIC: Structure and Evolution of Arctic crust and mantle based on multi-scale geophysical studies

Hovedmålet for dette samarbeidet med russiske forskere under 4D Arctic prosjektet er er å utvikle en geodynamisk modell for den Arktiske regionen. Vi vil finne ut hvor gammel og tykk jordeskorpen er I det Arktiske området og hvordan skorpen har blitt endrett av den underliggende mantel. Fo å utfø...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Development of scientific bases of tailor-made design of functionally graded nanocomposite cathode materials for both IT-SOFCs and PC-SOFCs

PROTON-prosjektet undersøker nye dobbeltperovskitter med blandet ionisk og elektronisk ledningsevne for bruk i oksygenelektrodene i protonledende brenselceller og elektrolysører. Disse er i dag begrenset av for høy polarisasjonsmotstand først og fremst knyttet til oksygenelektrodene. Målinger med...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Self-assembled quantum dot crystals: Physics and Application

-

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

EANOR

-

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Akershus

NORRUSS-Nordområdene og Russland

ARCtic Urban SUStainability in Russia

Arctic Urban Sustainability in Russia (ARCSUS) Norwegian Research Council Project Number 220613 Over the next decade, most of the world's population will live in cities, spaces of urban development that provide a core of centralized services expec ted by city-dwellers including but not li...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Arctic Climate Processes Linked Through the Circulation of the Atmosphere

Om vinteren er den atmosfæriske sirkulasjonen på midlere og høye breddegrader på den nordlige halvkule sterkt styrt av den nordatlantiske oscillasjonen (NAO). De siste vintrene har det vært usedvanlig kaldt over hele Europa og Nord-Amerika, og preget av en markant NAO negativ fase . Under en slik...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Akershus

NORRUSS-Nordområdene og Russland

NOVEL MAGNESIUM BASED NANOMATERIALS FOR ADVANCED RECHARGEABLE BATTERIES

Oppladbare batterier er kritiske komponenter i mange viktige bruksområder, inkludert lagring av fornybar energi, elektriske biler, bærbar elektronikk og autonome energisystemer. Hovedfokuset for prosjektet NOVELMAG er studier av Ni-MH-batterier. Ni-MH har vist seg å ha ytelse- og kostnadsfordeler...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Akershus

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Asian countries's interest in the High North: Security/foreign policy, energy, shipping and research/climate change

Innledende nettverksbygging og forskning identifiserte syv hovedområder for asiatiske lands interesser i Arktis: i) den overordnede politiske og geopolitiske betydningen av å være på høyde med utviklingen i et av verdens for tiden mest dynamiske politikk-områder, ii) behovet for å forstå Arktis r...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Akershus

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Higher Education in the High North: Regional Restructuring through Educational Exchanges and Student Mobility

A project meeting was held in Oslo in November 2014 with presentations and status review of the scientific production in the project. Keynote speakers from NIFU and UiO was invited and presented their own research projects with relevance to the NORRUSS project, followed by discussions and comment...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Nordland - Nordlánnda

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Modernizing the Russian North: Politics and Practice

The proposed project examines the current processes of modernization in Russia with an emphasis on how Russian actors seek to modernize and manage their North. Modernization has recently supplanted and, to some extent, subsumed other buzzwords about the g eneral development and trajectory of Russ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Federal Russian Politics: Modernizing Northern Economies

Norsk: President Medvedevs (2008-12) prestisjonprosjekt var modernisering av russisk økonomi og samfunn. FEDRUP ser på modernisering av de tradisjonelle næringene i våre nordlige naboområder: fiskeri, skipsbygging og gruvedrift. Hovedfunnet er at moder nisering til en viss grad foregår, men ikke...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Akershus

NORRUSS-Nordområdene og Russland

GEOPOLITIKK-NORD: Geopolitikk i nordområdene, norske interesser (Geopolitics in the High North. Norwegian Interests)

The High North is an area of great possibilities in the decades to come. Energy is the primary driver of economic interests in the region, closely followed by fisheries and tourism. At the same time there are many challenges. Climate change threatens trad itional livelihoods, and petroleum extrac...

Tildelt: kr 25,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo