5 prosjekter

FMESAMFUNN-FME - samfunn

INCLUsive Decarbonisation and Energy transition - a centre for socially inclusive solutions through co-creation with stakeholders

Innledning Forskningssenteret Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et rettferdig lavutslippssamfunn. Forskere og partnere samarbeider tett for å oppnå dette målet. Konsortiet består av 22 brukerpartnere og syv forskningsinstitusjoner. Include har 60 aktive deltakere fra p...

Tildelt: kr 95,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2027

Sted: Oslo

FMESAMFUNN-FME - samfunn

Norwegian Centre for Energy Transition Strategies

I Paris-avtalen fra 2015 forpliktet verdens ledere seg til å redusere klimagassutslipp. Målene om rask og dyp avkarbonisering vil påvirke alle sektorer i samfunnet. To nøkkelutfordringer er integrasjon av store mengder ikke regulerbar fornybar energi, samt avkarbonisering av andre samfunnssektore...

Tildelt: kr 105,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CICEP-Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy

Hovedmålene med CICEP har vært å identifisere internasjonale avtaler og strategier som kan bidra til omstillingen til lavkarbon-energisystemer, samt å utforske konsekvenser av sannsynlig internasjonal klimapolitkk. CICEP bidratt til å identifisere politiske tiltak som kan vedtas og implementeres ...

Tildelt: kr 64,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2020

Sted: Oslo

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CREE - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy

CREEs prosjekter er inndelt i fire flaggskip. Hvert flaggskip dekker et sentralt tema innen miljøvennlig energi. I Omfattende utslippsreduksjoner i ETS-sektoren Vi har studert hvordan energimarkeder bør reguleres og virkemidler utformes for å fremme grønn energi. Vi har bl.a. sett på om Norg...

Tildelt: kr 64,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2020

Sted: Oslo

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CenSES- Centre for Sustainable Energy Studies-

FME CenSES utfører forskning som bidrar til et bedre faktagrunnlag for offentlige og private beslutningstakere i grenseflaten mellom klima-, energi- og industripolitikk. Senteret sin forskning er organisert i fem forskningsområder: 1. Politikk og overgangsstrategier 2. Energisystem og marked...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage