1 prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Next-generation biodiversity assessment and environmental monitoring of benthic communities using high-throughput DNA metabarcoding

Marine sedimenter utgjør det største enkeltstående økosystemet på jorda og bunndyrfaunaen som finnes her er sterkt involvert i viktige økologiske prosesser. Dagens forvaltning av marine områder har som målsetning å opprettholde det biologiske mangfoldet, men vår kunnskap om forekomsten av marine ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda