0 antall prosjekter

FMESAMFUNN-FME - samfunn

INCLUsive Decarbonisation and Energy transition - a centre for socially inclusive solutions through co-creation with stakeholders

Innledning Forskningssenteret Include skal produsere kritisk kunnskap om hvordan vi kan oppnå en rettferdig omstilling til et klima- og miljøvennlig samfunn gjennom samarbeid mellom forskere og praktikere. Konsortiet består av 23 partnere fra offentlig forvaltning, privat sektor og frivillige org...

Tildelt: kr 95,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2027

Sted: Oslo

FMESAMFUNN-FME - samfunn

Norwegian Centre for Energy Transition Strategies

NTRANS setter søkelys på energisystemets rolle i avkarboniseringen av sektorer som energi, transport, industri og bygg. Men også i dagliglivet til folk flest. Målet til NTRANS er å utvikle teori, metoder, kompetanse og kunnskap for å støtte interessenter og bidragsytere i planlegging og gjennomf...

Tildelt: kr 105,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CICEP-Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy

Hovedmålene med CICEP har vært å identifisere internasjonale avtaler og strategier som kan bidra til omstillingen til lavkarbon-energisystemer, samt å utforske konsekvenser av sannsynlig internasjonal klimapolitkk. CICEP bidratt til å identifisere politiske tiltak som kan vedtas og implementeres ...

Tildelt: kr 64,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2020

Sted: Oslo

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CREE - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy

CREEs prosjekter er inndelt i fire flaggskip. Hvert flaggskip dekker et sentralt tema innen miljøvennlig energi. I Omfattende utslippsreduksjoner i ETS-sektoren Vi har studert hvordan energimarkeder bør reguleres og virkemidler utformes for å fremme grønn energi. Vi har bl.a. sett på om Norg...

Tildelt: kr 64,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2020

Sted: Oslo

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CenSES- Centre for Sustainable Energy Studies-

FME CenSES utfører forskning som bidrar til et bedre faktagrunnlag for offentlige og private beslutningstakere i grenseflaten mellom klima-, energi- og industripolitikk. Senteret sin forskning er organisert i fem forskningsområder: 1. Politikk og overgangsstrategier 2. Energisystem og marked...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage