0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Verification of magnetic separation using super-strong magnet devices

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Oxycare - Treatment for Bacteria Infected Wounds

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

ScaleM - SCALable and rEliable fabric Manager

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

An automatic sampler for organic micropollutants in marine and surface waters

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Cleaner Drinking Water Through Optimized Usage of Chemicals - Extra gas

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

New lead compound for tuberculosis treatment

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Composite Buoyancy

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Spinning Chips. Fremtidens plattform for Point of Use bioanalyser

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Noise Recording Tool

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

OMADA-Optimal Microphone Array Directivity Algorithm

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Small toxic membrane peptides to treat bacterial infections

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Unmanned aerial systems for cost effective power line inspection

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Verification of multi-energy x-ray detector for multiphase flow measurements

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Økt mattrygghet med nytt fôr mot sykdomsfremkallende Campylobacter jejuni i fjærkre

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

ARTSim - modular tracer simulation

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

New Drugs for Treatment of Cerebral Edema 2

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Pepbody - verification of potential as as new drug for the treatment of autoimmune inflammatory disorders (videreføring av prosjekt 19246)

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Selective Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts

...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Verifikasjon av teknologi for industraliserings av WLAN på SIM kort

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Selection of patients for cardiac resynchronization theraphy

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

En ny telomerase kreftvaksine

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

GSAR SUS - Proof of Concept Application

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

CHOS - et miljøvennlig alternativ til giftige pesticider i landbruket

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

KickRisk - Risk-based operational planning with focus on well specific kick and blowout risk

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Tunnel Safety Monitoring - a complete safety solution for use in tunnel structures worldwide

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Subsea Pipe Tracker - a service of more efficient and reliable way of inspecting seafloor pipelines

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Hybrid Centrifuge for Gas

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

ARCTIS - Analysis, Refinement, Composition and Transformation of Interactive Services

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - HiT

Det foregår et betydelig innovasjonsarbeid blant studenter ved HIT, flere av prosjektene må betegnes som nyskapende og kunnskapsintensive. Arbeidet har resultert i en rekke priser og flere ordinære foretaksetableringer. Det er et mål å fortsatt stimulere studentene i denne typen arbeid og gi dem...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - AHO

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo startet høsten 2007 en prosess hvor målet var å styrke den akademiske kulturen og å skape en admininstrativ infrastruktur som stimulerer høgskolens evner til innovasjon og nyskaping. I løpet av 2008 og 2009 har vi bl .a. ved hjelp av Forny-midler gjennomført...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo