0 antall prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dissection and comparison of cell separation processes in plants

Planter har mekanismer for å frigjøre organer når disse har tjent sin hensikt. Men selv om dette er naturlige prosesser fører for tidlig felling av blader, blomster, frø og frukt til store avlingstap (5-20%) i viktige landbruksvekster (f.eks. raps, soya, vindruer, julestjerne) over hele verden. E...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A novel cross-disciplinary approach to solve an old enigma: the food-web transfer of the mass-blooming phytoplankter Phaeocystis.

Fytoplanktonarten Phaeocystis pouchetii danner oppblomstringer langs hele norskekysten og inn i Barentshavet samtidig med, eller like etter, den årvisse våroppblomstringen av kiselalger. Arten er derfor en (potensielt) viktig karbonkilde for dyreplankton igjen er føde for større flercellede dyr. ...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Proteomic characterization of Escherichia coli

Escherichia coli er en av de viktigste mikrobene som kan gi sykdom hos mennesket. Den forekommer i mange forskjellige varianter med hver sin spesielle tilpasning. Noen E. coli varianter er en del av normalfloraen vår og kan slik sett sees på som både harmløse. Andre varianter gir sykdom og er høy...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Non-invasive monitoring of carnivores: advancing methodology and ecological knowledge

Store rovdyr er de mest ikoniske og kontroversielle viltartene vi har. Noen av artene har stor økologisk betydning, men på grunn av deres sky og arealkrevende adferd er de vanskelige å studere. Dette er en av grunnene til at "non-invasive" ("ikke-inngripende") metoder raskt har blitt tatt i bruk ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Akershus

FRIBIO-Biologi og biomedisin

18th International Symposium on Chironomidae (Diptera)

De internasjonale symposia på Chironomidae (fjærmygg) har forløpt uavbrutt siden 1964 og er en konferanseserie som blir arrangert på rundgang, normalt hvert 3. år. På konferansene treffes kolleger fra ulike fagmiljø som økologi, genetikk, systematikk, pal eolimnologi, etc. for å få tilført aktuel...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Peroxisome-Mediated Mechanisms of Plant Innate Immunity

Rapporteringsperiode 1, 20120301 - 20130930 Ikke bare mennesker, men også planter har et medfødt immunsystem som gjør at de kan forsvare seg mot virus- og bakteriepatogener, sopp, insekter og nematoder. Hvis vi forstår hvordan dette immunforsvaret fungerer på cellenivå i en modellplante, kan vi m...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Rogaland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Neural processing and plasticity in cortical circuits of behaving animals

Hvordan kan hjernen være stabil nok til at minner kan lagres i årtier, men samtidig ha evne til endring i så stor grad at vi kan lære nye ting hele livet? Dette er et paradoks og et av de uløste spørsmål innen nevrovitenskap. En modell for å studere hjernens evne til endring, hjerneplastisitet, e...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

From host plants to host ants: Evolution of phyto-predation in butterflies

Målet med dette prosjektet har vært å studere evolusjon av samarbeid og parasitisme mellom sommerfugler og maur i et fylogenetisk perspektiv. Mange sommerfugler, spesielt i familiene Lycaenidae og Riodinidae er assosiert med maur. Disse assosiasjonene er stort sett mutualistiske hvor sommerfuglla...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Ukjent Fylke

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

EVOLUTION, MAINTENANCE, AND POPULATION DYNAMICS OF NATURAL COMPETENCE, CANNIBALISM, AND MARTYRDOM IN BACTERIA

In this proposal we set out to test alternative hypotheses for the evolution and maintenance of natural competence for transformation, as well as cannibalism and martyrdom in bacteria. These two processes are fascinating strategies for bacterial adaptatio n and survival. An increased understandin...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A spiking network model of neural pattern separation in the hippocampus

Can you remember your last birthday? -Then chances are you also remember where you were that day. Recent advances at the Center for the Biology of Memory (CBM) in Trondheim, Norway, have shed new light on why this is: a dedicated brain network continually keeps track of where we are -like a neur...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Development of Bioinformatics Tools and Infrastructure for Quantitative Proteomics

Det viktigste resultatet av prosjektet er etableringen av en brukervennlig og fritt tilgjengelig analyseplattform for proteomikkdata, som både kan brukes til å utføre selve dataanalysen og til å visualisere og validere resultatene. Plattformen støtter båd e proteinidentifikasjon og proteinkvantif...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Genetic architecture in Drosophila - The role of the Y chromosome in gene expression across the genome.

Understanding genetic architecture, the underlying basis of phenotypic traits, and its relationship to evolutionary change, is a major challenge for evolutionary biologists. Variation in gene expression is one of the most important factors causing phenoty pic variation. We will study the role of ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Base excision repair proteins in DNA repair and early steps of adaptive immunity

DNA is continuously damaged by cellular and environmental agents. Five main DNA repair pathways correct such lesions. These are important in cancer prevention, but surprisingly, also for adaptive immunity. Our research group concentrates on base excision repair (BER) and direct repair of damage....

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Compartmentation of receptor-mediated cAMP and cGMP signalling in normal and failing hearts. Implications for treatment of heart failure

Hjertesvikt er en alvorlig sykdom hvor hjertets pumpefunksjon er svekket, og kan f.eks. skyldes hjerteinfarkt eller langvarig høyt blodtrykk. Hjertesvikt kan føre til forskjellig grad av redusert yteevne, pusteproblemer og væskeansamling i kroppen. Etter som flere og flere pasienter overlever a...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2018

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

On the evolutionary genomics and behavioural ecology of homoploid hybrid speciation in Passer sparrows

Hybridisering er et nye omtalt fenomen i evolusjonsbiologi. Godt hjulpet av ny sekvenseringsteknologi oppdager forskere stadig at svært mange taxa man tidligere anså som gode arter viser genetiske tegn på å være av blandet herkomst, og hyppigheten av genutveksling mellom arter er mye høyere enn m...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Elucidating the link between oxidative stress and neurodegeneration by merging plant, zebrafish and human research approaches

I dette prosjektet har vi hatt fem hovedmål. 1) Å forstå mekanismen av DJ-1 i Parkinsons sykdom, 2) Undersøke funksjonen av LRRK2 i zebrafisk og nerveceller på proteome nivå, 3) Forstå hvordan alfa-synuclein forandrer seg på det cellulære nivå i Parkinson´s sykdom, 4) Undersøke mekanismen av PARK...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Rogaland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Biololgical methane oxidation by methanotrophic Verrucomicrobia under hot and acidic conditions; evolution of an ancient metabolic trait

Methylacidiphilum representerer en ny utviklingslinje av ekstremofile metanoksyderende bakterier tilhørende fylumet Verrucomicrobia. Disse bakteriene er ekstremt acidofile (syreelskende) og vokser i geotermale miljø med pH ned til 1 og under. De er moderat termofile (varmeelskende). Gruppen er fj...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Genome-wide chromatin regulatory signatures in an ultra-compact chordate genome

Kromatin inneholder genetisk informasjon som kan leses og brukes til å styre en rekke forskjellige funksjoner i celler og organismer. Histon H3 variantene spiller en nøkkelrolle i kromatin. Disse proteinene dikterer hvordan kromatinet settes sammen. og deres post-transkripsjonelle modifiseringer ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Cell-to-cell communication: Mechanism of tunneling nanotube formation and function

1)Vi undersøkte hvordan filopodier utvikler seg til nanorør. Myosin X, et motorprotein, ble vist å være en integral del av nanorør. Myosin X induserte filopodier og samlet adhesjons molekyler på tippen av filopodier og berøringsstedet mellom nanorør og celle. Myosin X knockdown og ekspresjon av d...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Regulation of chromatin remodeling and gene activity by A-kinase anchoring proteins

The nuclear matrix is essential for controlling gene expression in eukaryotic nuclei by organizing chromatin and orchestrating nuclear processes such as replication and transcription. AKAP95 is the major PKA and PP1-binding A-kinase anchoring protein (AKA P) of the nucleus; yet its function in in...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Neil3, a novel function for self-renewal and proliferation of neural progenitor cells

The major cell types comprising the mammalian central nervous system arise from neural stem cells (NSC) and progenitor cells (NPC), including neurons, astrocytes and oligodendrocytes. In this proposal we aim to characterize a novel gene function, Neil3, r equired for neural stem/progenitor cell m...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Biophysical properties underlying the representation of space in entorhinal cortex

In 2004-2005, behavioral unit recordings of rats exploring large open fields demonstrated that medial entorhinal cortex (mEC) 'grid cells' fire in spatially specific locations which repeat at regular intervals and form a hexagonal shape of firing activity and potentially provide the basic buildi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Determining the behavioral rules underlying collective behavior

-

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Ukjent Fylke

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Localisation, regulation and functional significance of the SMC-loading complex during eukaryotic cell division.

The strucural maintenance of chromosome (SMC)-complexes organise and stabilise higher order chromosomal conformations during normal cell division, e.g. condensation of chromosomes cell division or generation of inactive chromatin, cohesion of newly replic ated sister chromatids and stabilisation ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Ukjent Fylke

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Therapeutic Strategies to Interfere with Inhibition of Anti-tumor Immune Activity Mediated by Regulatory T cells

Prosjektet undersøker en type hvite blodlegemer (regulatoriske T celler) som hemmer andre T celler i immunforsvaret og justerer immunresponser. Disse regulatoriske cellene er normalt viktige for å forhindre autoimmunitet og reumatiske sykdommer. Hvis de derimot virker for sterkt kan det bidra ...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Defining the role of Axl in normal and malignant mammary stem cells

Metastasis accounts for >90% of cancer-related mortality. Malignant cells carry oncogenic mutations that engender uncontrolled growth and epigenetic activation of stem cell features, chemotherapeutic resistance, immune modulation and metastasis. Tumor cel l epithelial-to-mesenchymal transition (E...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The complement system and the CD14/TLR4/MD2 complex as targets for therapy in sepsis.

Prosjektet tar sikte på å utvikle et nytt terapeutisk regime ved tilstander hvor det medfødte immunapparatet er over-aktivert og gir opphav til alvorlig sykdom, slik man ser det ved sepsis (blodforgiftning). Vi har i tidligere studier vist at hemming av to viktige grener av immunapparatet, komple...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Nutritional Programming of Adipose Tissue Functions; The use of Atlantic salmon as a model organism for obesity

Excessive fat deposition, bone deformities, and inflammatory diseases are important problems faced by the intensive aquaculture industries today. Although not known for fish, these problems may be linked to nutritional programming at early life stages. Mo st species studied have high number of un...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Modeling the Engineered Heart: Coupled Electromechanical Simulations of Cardiac Regenerative Medicine in the Infarct Injured Ventricle

The loss of functional heart tissue resulting from serious myocardial infarctions is considered a largely intractable problem with a substantial health and economic burden in the industrialized world. However, new hope is emerging in the field of regener ative medicine, where transplanted stem c...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Parasites and infectious diseases in a changing world - 4th Scandinavian-Baltic Congress for Parasitology

The biennial research conference of the Scandinavian-Baltic Society for Parasitology (SBSP) is to be held at the University of Oslo, Blindern campus, and Natural History Museum, Tøyen, between the 19th and 22nd June 2011, with Professor T.A. Bakke (Natura l History Museum, University of Oslo) as ...

Tildelt: kr 44 831

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo