0 antall prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

Interactive digital map of the last Ice Age in the Barents Sea

ICEMAP er et interaktivt, nettbasert kart over fortidens isdekke i Skandinavia. Kartet skal brukes til illustrere isens utbredelse gjennom siste istid. Kart over isens bevegelse, tykkelse, trykk, fremvekst og tilbaketrekning vil bli utviklet basert på forskning og numeriske datamodeller produser...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa