0 prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nordic VR Forum 2019 - nordisk konferanse og workshop om kunnskapsoverføring, læring og historiefortelling med bruk av VR/AR/XR-teknologi.

Digitalisering er vårt tids største samfunnstransformerende prosess, og tilgang på rett kompetanse er helt vesentlig for at norsk IKT-sektor skal vokse. Stadig raskere endringer i arbeidslivet fører til at mange arbeidstagere trenger ny kunnskap og kompetanse. Samtidig vet vi at mange unge sliter...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norwegian-American Essays vol 12 (2008)

...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Innlandet

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Utvikling og evaluering av avansert verktøy for optimal transportplanlegging tilpasset bulktransport - "I-Rute"

I-Rute vil utvikle nye funksjoner rettet mot komplekse og utbredte brukerkrav i bulktransport som i dag ikke håndteres tilfredsstillende av noe planleggingsverktøy på markedet. Kravene gjelder modelleringskraft, funksjonalitet og planleggingsytelse for splitting av ordre, kammerhåndtering, vektfo...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Innlandet