0 prosjekter

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Fellesutlysning gjennom Global Alliance for Chronic Diseases - GACD

...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Ukjent Fylke

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

mHEALTH-INNOVATE: exploring healthcare workers’ informal and innovative uses of mobile phone messaging in LMICs

mHEALTH-INNOVATE: Hva kan vi lære av helsepersonells innovative bruk av mobilapper i lav- og mellominntektsland? Helsepersonell over hele verden bruker i økende grad lett tilgjengelige mobilapper som WhatsApp for å løse utfordringer i sitt daglige arbeid. I dette prosjektet skal vi undersøke hv...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Building equity in digital global health: the case of antimicrobial resistance in low- and lower-middle-income countries

"Antimikrobiell resistens har blitt identifisert som en sentral global helsetrussel. Trusselen er størst i lav-og middelinntektsland, som har en høyere sykdomsbyrde og mangel på overvåkningssystemer. Disse landene har også begrensede diagnostiseringsfasiliteter og opplever omfattende og til dels ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Improving implementation and operation of a One Health platform to combat rabies in Malawi

Rabies eller hundegalskap er en dødelig infeksjonssykdom som oftest overføres fra hund til menneske ved bitt. På tross av at det finnes måter å kontrollere sykdommen på, er rabies en helsetrussel som fortsetter å ramme fattige, spesielt barn, verden over. Det er ikke mangel på kunnskap som står...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Implementing Post-discharge Malaria Chemoprevention (PMC) to reduce child mortality and morbidity among children with severe anaemia

Vil vil i dette prosjektet studere innføring av malariaførebygging som rutinebehandling for barn i Malawi som har vore behandla på sjukehus for alvorleg anemi. Alvorleg anemi tek kvart år livet av mange barn i Afrika sør for Sahara, og gjer dette også etter vellukka sjukehusbehandling. På sjuke...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Evidence-based policies and health systems interventions for antenatal care

I Mukono-distriktet i Uganda føder 30 000 kvinner hvert år. Blant dem vil 130 dø under svangerskap, fødsel, eller innen 42 dager, og 1400 vil oppleve at babyen dør etter 28 uker av svangerskapet eller i første leveuke. Mukono har 57 helsestasjoner som tilbyr svangerskapsomsorg. Helseinformasjonsy...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Supporting inclusive and accountable health systems decisions in Ghana and Kenya for universal health coverage (SUPPORT-SYSTEMS)

Hvordan kan beslutningsprosesser som bidrar til å styrke helsesystemer og gjøre helsetjenester tilgjengelige i lav- og mellominntektsland ansvarliggjøre beslutningstagere og bli gjort mer inkluderende og rettferdige? Dette prosjektet undersøker spørsmålet fra to vinkler. Først, hvordan beslutnin...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Implementing a user involved education- and health system interactive task-shifting approach for child mental health promotion in Uganda

Hvordan kan flere barn få hjelp med psykiske helseproblemer i et land med 20 millioner barn og kun 7 barnepsykologer? Landet det er snakk om er Uganda. Til tross for økonomisk vekst, lever fortsatt 42% under fattigdomsgrensen. Barn som vokser opp i fattigdom har en økt sannsynlighet for å opplev...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Reporting in context: An interdisciplinary initiative to strengthen maternal health services and surveillance in Ethiopia and Tanzania

De siste 10-årene har en rekke tiltak blitt innført for å redusere vedvarende høy mødredødelighet globalt. Likevel mister anslagsvis 300 000 kvinner livet i graviditet og fødsel hvert år. Verdens helseorganisasjons rapporteringssystem for mødredødelighet, Maternal Death Surveillance and Response ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Equity and financial household impact in randomised controlled trials, implementation research and cohort studies in India (EQUIFINANCE)

EQUIFINANCE utvikler og evaluerer nye metoder for å vurdere rettferdighetskonsekvenser og finansiell risikobeskyttelse av helseintervensjoner, med særlig fokus på sårbare grupper. Effekten på rettferdig fordeling og familiers privatøkonomi vil bli vurdert i fem pågående studier av høy kvalitet...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Covid-19 and the Kenyan health system: a collaborative ethnographic study

Den globale Covid-19 pandemien understreker viktigheten av robuste helsesystemer, og viser hvordan epidemier fundamentalt kan påvirke og endre helsevesenets funksjon. Sammen med partnere i Kenya (KEMRI and Maseno University) og UK (Cambridge University) studerer vårt prosjekt effekten av Covid-19...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Bidrag til Covid-19 therapeutics Accelerator - gjennom Wellcome Trust

...

Tildelt: kr 58,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Ukjent Fylke

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

SARS-CoV-2 infection in HIV-positive patients with or without antiretroviral therapy in sub-Saharan Africa

Bakgrunn: Befolkningen i Afrika sør for Sahara står i økende grad overfor en dobbel sykdomsbyrde som involverer samspillet mellom HIV-AIDS og ikke-smittsomme sykdommer. Risikoen for alvorlig sykdom med Covid-19-infeksjoner øker med alder, mannlig kjønn og med sykdommer som kronisk lungesykdom, hj...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in women and their infants in Kampala, Uganda

Ugandas første bekreftede COVID-19-pasient ble identifisert 22. mars 2020. Fram til september 2021 hadde 120,000 mennesker fått påvist SARS-CoV-2 viruset som forårsaker sykdommen. Den høye befolkningstettheten og det omfattende sosiale samspillet i landets byer skaper utfordringer for landets til...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Information Systems for Emergency Diseases Emergency Response to the Covid-19 Pandemic – supporting global and national surveillance

Hovedmålet med dette forskningsprosjektet har vært å finne ut hvordan man tilpasser informasjonssystemer til land i forskjellige geografiske regioner, slik at de raskt kan agere på COVID-19 og fremtidige sykdomsutbrudd. Sammen med UiO og FHI er det 4 land som er involvert i prosjektet- Ghana, Ken...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The Smartphone Pandemic: Mobile technologies and data in the COVID-19 response (SMARTCOVID)

I løpet av den første måneden av COVID-19-pandemien rapporterte mange internasjonale medier om kinesiske myndigheters oppsiktsvekkende bruk av ny teknologi for å få sykdomsutbruddet under kontroll: fra droner som deler ut medisiner, og roboter som tilbyr pleie, til bruk av mobilapper som sporer o...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

COVID-19 Supply Chain Research Group - MIA Task Force

Presset COVID-19 setter på forsyningskjeder er ikke begrenset til smittevernsutstyr, tester eller ventilatorer. Det har spredd seg til andre kritiske varer, inkludert generiske medisiner. Dette er typisk for komplekse globale forsyningskjeder, der hendelser får store og uforutsigbare konsekvenser...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Climate Heat And Maternal and Neonatal Health in Africa

CHAMNHA støttes av Belmont Forum, og er et samarbeid mellom finansieringsorganisasjoner, internasjonale vitenskapsråd og konsortier forpliktet til å fremme tverrfaglig vitenskap. CHAMNHA har partnere i Norge, Sverige, USA og UK. Prosjektleder i CHAMNHA konsortiet sitter i London School of Hygiene...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

An effectiveness trial (phase IV) to evaluate protection of children and pregnant women by influenza vaccine in rural Bangladesh

Årlig influensa er en vanlig årsak til alvorlig sykdom og død i gruppene barn under 5 år og gravide kvinner i land med lav og middels inntekt, og begge gruppene er prioriterte for vaksinering av Verdens Helse Organisasjon (WHO). I Bangladesh er influensa ansvarlig for 10% av alle tilfeller av lun...

Tildelt: kr 16,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Enabling sustainable public engagement in improving health and health equity

Overalt møter vi påstander om hva folk bør eller ikke bør gjøre av hensyn til sin helse. For å ta velinformerte beslutninger må vi være i stand til å kritisk vurdere hvor pålitelige slike påstander er. Det er viktig at tenåringer lærer å tenke kritisk om helse og ta informerte beslutninger etter ...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Pragmatic Trial for HIV Pre-Exposure Prophylaxis Roll-Out in Tanzania

I løpet av det siste tiåret har andelen av befolkningen i Tanzania som er smittet med hiv blitt nesten halvert (den er gått ned fra 8,3% til 4,7%). Hivforekomsten blant menn som har sex med menn (MSM) og kvinner som selger sex (KSSS) er imidlertid nesten 5 ganger høyere enn dette. Forebyggende br...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Developing HIV broadly neutralising antibodies as a prevention product for global access through antibody half-life extension engineering.

Så mange som 1,8 millioner mennesker blir smittet med HIV hvert år og opptil 30% av disse er unge kvinner og tenåringsjenter i Afrika sør for Sahara. I tillegg er India ett av landene i verden med størst pågående HIV-epidemi med opptil 80,000 nye smittede hvert år. Inntil en vaksine er utviklet, ...

Tildelt: kr 19,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Dihydroartemisinin-Piperaquine for the Chemoprevention of Malaria in Children with Sickle Cell Anaemia in eastern and southern Africa

Sigdcelleanemi er en av de vanligste arvelige sykdommene i verden. Sykdommen bidrar til betydelig sykelighet og død blant barn under fem år i Afrika sør for Sahara. Malaria er fortsatt svært utbredt og er en viktig årsak til sykdom og død hos afrikanske barn. Barn med sigdcelleanemi er ekstra sår...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Forskerdrevet fagkonferanse for GLOBVAC programmet 2020

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

TREAT Child Alcohol Use Disorder (C-AUD) in Eastern Uganda: Screening, diagnostics, risk factors and handling of children drinking alcohol

Alkoholholdige drikker har både en kulturell og sosial side, men alkoholbruk kan påvirke både mental og fysisk helse, sosial fungering og lede til avhengighet og resultere i skadelig alkoholbruk ('alcohol use disorder', AUD). Tidlig og uttalt rusmiddelbruk øker sjansen for problemer senere i live...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

School and community-based student-driven dengue vector control and monitoring in Myanmar: A cluster randomized controlled trial

Dengue er den vanligste og mest utbredte virussykdommen som spres av mygg. Det estimeres at rundt 390 millioner infeksjoner og 20.000 dødsfall skjer hvert år. Det finnes ingen effektive vaksiner, medisiner eller behandlinger for dengue. Derfor kontrolleres dengue-overføring hovedsakelig gjennom ...

Tildelt: kr 20,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Improved diagnosis of cryptosporidiosis: Evaluation of a low-cost point-of-care cryptosporidiosis test in children in Ethiopia

CRYPTO-POC er et PhD-prosjekt utgående fra Universitet i Bergen med partnere ved Sykehuset i Vestfold, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Jimma University i Etiopia, og Københavns universitet. Parasitten Cryptosporidium er en viktig årsak til diaré og død hos småbarn. Ingen vaksin...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Negotiating girl power: empowering adolescent girls to build a sustainable development

Som en del av det større GLOBVAC-finansierte forskningsprosjektet 'NGOer og mødrehelse - NGOMA', er hovedmålet med denne studien å kartlegge overføringen av globale normer, politikk og programmer rettet mot kvinners- og unge jenters helse via internasjonale NGOer. I likhet med NGOMA fokuserer stu...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Norwegian Research School of Global Health

Populærvitenskaplig framstilling NRSGH 2021 - Norsk Nasjonal forskerskole i global helse (NRSGH) startet 2016 og har som mål å styrke kvaliteten på doktorgradsutdanningen og rekruttere unge forskere. Vi har gjennom hele perioden fulgt de tiltenkte aktivitetene. Det gir doktorgradskandidatene et ...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Norwegian Forum for Global Health Research

Mål for Norsk Forum for Global Helseforskning: Global helse omhandler ofte utfordringer knyttet til plutselig oppståtte sykdommer, naturkatastrofer og krig. Slike problemer blir ofte ytterligere forverret av fattigdom, ulikhet og mangel på ressurser. Fattigdom og ulikhet fører også til mer perma...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland