0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

EcosatX - Innovativt produkt for eksteriør- og CPL-laminat basert på resirkulerte råvarer

Laminat er et robust og slitesterkt bygningsmateriale med stort bruksområde. De fleste unngår å legge merke til det, men laminat finnes i alt fra møbler, kjøkkeninnredning, gulv, garderobeskap på treningssenteret, bygningsfasader, konferansesaler, flyplasser - kort sagt, det omgir oss i de fleste...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Knowledge Platform for Indoor Air Quality

The current way of life, mostly urban, forces people to spend most of their time indoors for reasons of work, education, and even exercise, IAQ is now recognized as an important parameter that needs to be controlled, not only to provide thermal comfort but to protect occupants' health. To create ...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Hierarchical approach for differentiation of cells by combining biomaterials, surface chemistry and 3D structuring

The PES project will contribute to develop a winning proposal for the m-eranet call 2021. In the specific project we will develop sustainable solutions and innovations based on advanced materials to meet the needs of society, i.e. new materials and 3D structures to obtain functional cells. There ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte i forbindelse med etablering av FoU-kontakt med universiteter i Brasil

Formålet med reisen er å etablere FoU-kontakt og danne grunnlag for fellesprosjekter med University of Rio de Janeiro og University of Brasilia i Brasil, som er ledende forskningsmiljøer innen vann- og avløpsrensing i Brasil. Begge universiteter har et godt samarbeid med industripartnere. Brasi...

Tildelt: kr 11 831

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Innovative materials for CO2 Capture by Combined Calcium-Copper Cycles

Formålet med 6Cs prosjektet er å undersøke innovative og industrielt relevante materialer til prosesskonseptet «Calcium Cooper Chemical Looping Combustion» ( CaCu CLC). Ved å kombinere kobber og kalsium i ett og samme materiale kan den eksoterme reduksjonen av kobberoksid, CuO, kobles med den end...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Avansert kontroll av biocidutlekking fra bunnstoff

Så fort et objekt plasseres i et marint miljø begynner begroingsprosessen. Begroing er en kompleks prosess som begynner med dannelse av en såkalt «conditioning film» fulgt av «microfouling». Etter en tid begynner «macrofouling» å gro på overflaten forårsaket av for eksempel alger, rur, skjell og ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestfold og Telemark

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Superlyophobic surfaces for efficient separation and droplet condensation of CO2

Realiseringen av fullskala implementasjon av karbonfangst, transport og lagring (CCS) i nær framtid er i høyeste grad viktig for å redusere global oppvarming. For å realisere CCS i stor skala, trenger vi innovative løsninger som vil gi betydelige kostnadskutt. NanoDrop-prosjektet har hatt som mål...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

New polymeric membranes for CO2 capture

Prosjektets mål: Det primære målet for POLYMEM-prosjektet er å redusere kostnader, energibruk og miljømessige konsekvenser av CO2-fangst sammenlignet med eksisterende teknologier, ved å utvikle og implementere "neste generasjon" polymermembraner. Teknisk innhold: Prosjektet fremmer en tv...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Hybrid reactor for production of power, hydrogen and valuable chemical compounds from natural gas with integrated CO2 capture

Selv om produksjon av strøm og hydrogen fortsatt vil være avhengig av fossilt brensel i nær framtid, finnes det nye og alternative prosesser som tillater karbonfri produksjon av energi. Vi presenterer her et nytt konsept ? en hybrid pyrolyse- / forgassingsreaktor, som driftes med naturgass (NG) e...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

A pressurized Internally Circulating Reactor (ICR) for cost-effective power production with integrated CO2 capture

Hovedresultatet fra ICR-prosjektet er labskala demonstrasjon av et nytt Internally Circulating Reactor (ICR) konsept, som vil forenkle bygging og oppskalering av chemical looping teknologier. Chemical looping har et stort potensial for ren og effektiv energikonvertering, men har betydelige utford...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RECOVER - Resource recovery from wastewater

RECOVER er et BIA kompetanseprosjekt som handler om gjenvinning av karbon, nitrogen og fosfor fra avløpsvann. Det er et samarbeid mellom tre norske forskningsinstitutter (NMBU, NTNU, SINTEF) og seks industriselskaper (Cambi, Doscon, Kemira, Kruger-Kaldnes, Norconsult og Salsnes Filter). Disse sel...

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capture of CO2 in Confined Surfactant Geometries

Mål Målet er å designe og validere lyotropiske flytende krystaller for CO2-fangst, transport, og injeksjon i akviferer, basert på termodynamisk modellering og småskala eksperimentering, gjennom spesifisering av en polymer arkitektur for lyotropiske flytende krystaller, undersøkelse av vanninntre...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

BIGGCCS (193816): Personal overseas research grant for Visiting Researcher

Gas separation membranes are considered among one of the most promising technologies for post-combustion carbon dioxide capture. However, to compete with solvent-based systems for CO2 capture, development of membranes with improved performances (e.g. selectivity and permeance) is strongly needed....

Tildelt: kr 65 954

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Første EU - Australske workshop i HiPerCap

HiPerCap prosjektet er 1 av 6 prosjekter som får støtte fra 7. rammeprogram innenfor CCS hvor et av kravene er samarbeid med Australia. For å sikre spredning av resultater i dette EU prosjektet skal det arrangeres to workshops, 1 i Australia og 1 i Europ a. Den første skal arrangeres 25-27 mars ...

Tildelt: kr 16 500

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

innovative sorbents for the sorbent enhanced water-gas shift process

Hovedmålet i iSWEGS prosjektet har vært å utvikle CO2 sorbenter (faste materialer som fanger utvalgte gassmolekyler ii en blanding) for å gjøre en sorbentbasert prosess for hydrogenproduksjon mer effektiv og lønnsom. I prosessen vi har jobbet med (SEWGS; sorbent enhanced water-gas shift process, ...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

GjenKOMP - Fra problemavfall til grønt liv

Det finnes i dag ingen kommersiell løsning for materialgjenvinning av glassfiberkompositter, som blant annet i fritidsbåter, siloer og vindmøllevinger. Håndtering av kassert kompositt er en stor miljømessig utfordring, som trenger en økonomisk og miljømessig bærekraftig løsning. Miljømessig bærek...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

3rd GENERATION SOLVENT MEMBRANE CONTACTOR

Gjennom de siste årene har det vært en betydelig utvikling av nye løsemidler for kjemisk absorpsjon av CO2. Disse løsemidlene, såkalte 3. generasjons solventer, krever ikke like høye temperaturer i desorberen og/eller like mye energi for å reversere reaksjonene med CO2. Dette vil gjøre CO2-fangst...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Combined fixed bed processes for improved energy efficiency and with low penalty for CO2 capture

I COMPOSITE prosjektet kombineres to teknologier innen energiproduksjon med CO2 fangst. Teknologiene, som SINTEF har vært med på å utvikle, har allerede høy effektivitet, men kombinert har de ført til et effektivitets-sprang siden de integrert kan løse hverandres utfordringer og dermed gi en opti...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Low Energy Penalty Solvents

Selv om CO2 fangst etter forbrenning (PCC) og fangst fra industrielle kilder ved bruk av CO2 absorpsjonsvæske (solvent) teknologi har kommet lengst av alle fangst teknologier, har PCC fremdeles et stort forbedringspotensial. Hovedutfordringen er energibehov og mulig utslipp til luft. Et gjennombr...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Magnetic separation of CO2 through sorption on magnetic hybrid nanoparticles

Tenk deg at en smart magnet kan brukes til å fange CO2 ? I CARBOMAG prosjektet kombinerer vi nanoteknologi med magnetisk separasjon for å fange CO2. Denne flerfaglige tilnærmingen har potensiale til å redusere kostnadene med mer enn 50 % sammenlignet med dagens prosesser for CO2-fangst. Konsepte...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Hydrogen Use in CO2 Capture Technologies

Gjennom internasjonalt samarbeid med verdensledende forskningsinstitutter i USA er det i HYCAP-prosjektet utført fundamentale studier med direkte relevans for utviklingen av neste-generasjons teknologier for karbonfangst og lagring. HYCAP fokuserer spesielt på effektiv og pålitelig stor-skala bru...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Production of power and valuable chemical feed stock with integrated CO2 capture

Prosjektet tar sikte på å utvikle teknologier for produksjon av elektrisitet og verdifulle råstoff produkter (hydrogen, karbon) med integrert CO2-fangst. Prosjektet fokuserer på utvikling av reaktorteknologi for høyeffektiv autokatalytisk konvertering av naturgass til verdifulle råstoffprodukter....

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Post-Combustion Carbon Capture Using MOFs: Materials and Process Development

Menneskeskapte CO2-utslipp er kjent for å forårsake global oppvarming, der gjennomsnitts-temperaturen på jorda øker. Det globale vitenskapelige samfunnet har satt en 2 °C terskel for den globale temperaturøkningen der man antar at irreversible effekter av klimaendringene vil unngås. Dette nødvend...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Evolutionary de novo design of absorbents with optimal CO2 capturing properties

Teknisk innhold Vi bruker dataassistert tilnærming for å gjøre utviklingen av nye CO2 absorbenter med forbedrede egenskaper mer effektiv. Vår metode er basert på en evolusjonær algoritme (EA) som er en global optimeringsmetode som sørger for at absorbenter med mange optimale egenskaper kan...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Carbon Capture in Molten Salts

Mål: Å utvikle en ny metode for å rense avgasser for CO2 med påfølgende frigjøring av ren CO2 for transport og lagring. Prosjektets hovedmål er å finne ut hvordan vi kan få ned temperaturen, beholde effektiviteten og samtidig senke energiforbruket i denne spesielle prosessen. Teknisk innhold: ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Minerals for Sustainable COst and energy efficient chemical looping combUstion Technology

Prosjektet "Mineral Speider" er et prosjekt som skal lokalisere mulige kilder for materialer som kan bli brukt for den lovene CO2-fangst teknologi basert på kjemisk sirkulasjons-forbrenning (Chemical Looping Combustion). The finnes flere slike konsepter o g de har alle vist veldig lovende resulta...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

BIGCLC Phase III

Chemical Looping Combustion (CLC) is a novel and promising CO2 capture technology that has a large potential with respect to efficiency and CO2 capture cost. It belongs to the oxy-combustion capture route and the oxygen needed is produced by oxidizing small particles of a metal oxide in an air re...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel hybrid membranes for post combustion CO2 capture in power plant and industry

The HyMemCOPI focuses on post-combustion CO2 capture, and takes the advantages of polymer membranes (flexibility, processability and low cost), and makes a breakthrough improvement in the membrane properties for CO2 capture by integrating multifunctional nano-sized particles in the polymer matrix...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Self-healing ceramic membranes with increased lifetime for CO2 capture in industrial processes and power production

Gasseparasjon med robuste og effektive keramiske membraner med blandet ionisk og elektronisk ledningsevne kan potensielt redusere kostnadene og øke effektiviteten til CCS i kraftproduksjon og industrielle prosesser. Det er allikevel en rekke utfordringer knyttet til kostnad, levetid og ytelse som...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Metal-organics based solvents for CO2 capture

Aminløsninger som brukes til fangst av CO2 fra eksosgass har den ulempen at man må varme opp løsningen til over 100 grader Celcius for at CO2 skal slippe (regenerering). I dette prosjektet skal vi studere en ny type løsninger for CO2 fangst som vi håper kan regenereres ved temperaturer under 100 ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo