0 antall prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Process-Informed design of tailor-made Sorbent Materials for energy efficient carbon capture

Etter vårt skjønn har verden behov for en samlet innsats for å minimere CO2-utslipp, enten ved gjenbruk av CO2 som råstoff eller via metoder som permanent forhindrer at CO2 slippes ut i atmosfæren ? eksempelvis gjennom geologisk lagring. Vi ser for oss ulike utslippskilder med økonomisk insentiv ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Accelerating Carbon Capture using Oxyfuel technology in Cement production

I prosjektet AC²OCem ble både eksperimenter i pilotskala og numeriske studier utførte for å bringe nøkkelkomponentene i sement produksjonsanlegg med oxyfuel forbrenning fangst teknologi til TRL6 med sikte på å redusere tiden til markedet. AC²OCem har utforsket 1. generasjons oxyfuel for retrofit,...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Profilering mot H2020 GB 2019

Vi vil delta på 3 konferanser / messer i Europa i 2019 hvor vi vil vise frem vår teknologi og våre kvalifikasjoner. På disse konferansene vil vi også etterstreve å holde muntlige innlegg samt delta i brookerage arrangementer. Nettverksbygging med henblikk på H2020 i fokus I tillegg vil vi se et...

Tildelt: kr 50 052

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of new materials & understanding of degradation mechanisms on Solid Oxide Electrolysis Cells & Stacks

Høytemperatur elektrolyse er identifisert av EU som den mest effektive måten å konvertere strøm til hydrogen. Teknologien bruker såkalt Solid Oxide Cells (SOC), disse kan brukes både for å konvertere kjemisk energi til strøm (brenselceller) og konvertere vann og CO2 til brensel (elektrolyse). For...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

New MAterials for Tandem Solar cells

De solcellene de fleste av oss kjenner til, er laget av materialet silisium. Disse solcellene er veldig bra til å utnytte den delen av sollyset som har litt lavere energi, som rødt lys. For blått lys derimot, vil mye av energien gå tapt for oss - bare deler av energien i lyset vil kunne omdannes ...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Demonstration of High-yield Catalytic lignin breakdown into valuable compounds for specific market applications

This is a demo project. We will investigate 3 different technologies for depolymerisation of lignosulfonates from wood in water; 1. hydrogenation depolymerisation in water in flow reactors with Ni/C catalysts 2. oxidative sub critical aquous depolymersiation of lignosulfonates 3. electrochemica...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Østfold

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Planning & execution of World Conference of Sampling and Blending 10

Planning of WCSB10 enjoys availability of an abundance of experience from earlier international conferences https://www.spectroscopyeurope.com/sampling/passing-milestone-successful-wcsb9 as reflected in the membership of the organisational committee. The NFR funding will help significantly to b...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

arba agri

Prosjektet er under etablering

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

2nd International Conference on Electrolysis 2019

2nd International Conference on Electrolysis 2019 (ICE2019) vil arrangeres på Hotell Alexandra i Loen ved Nordfjord, 9-13 juni 2019. Konferansen omfatter alle relevante elektrolysør-teknologier, inkludert alkaliske, PEM og keramiske elektrolysører. Viktige fagområder er elektrokjemi, materialtekn...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adaptations within the Norwegian wheat value chain to improve quality and obtain high quantities for milling in a challenging climate

Prosjektet har hatt som hovedmål å øke produksjonen av norsk mathvete med stabil og god bakekvalitet i et fremtidig utfordrende klima, gjennom ny kunnskap og nye tilpasningsstrategier i verdikjeden. Lavt proteininnhold og uforutsigbare variasjoner i glutenkvaliteten har gjort det vanskelig for mø...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NAERINGSPH-Nærings-phd

Synthesis of stable isotope labelled poly-/per-halogenated alkanes as reference standards for environmental analysis

Syntese av CP-kongenere er forbedret og prosessen er etablert for å lage rene individuelle CP-forbindelser. Syntesemetodene som er utviklet har blitt brukt for syntese av 13C-merkede CP-er. En patentsøknad for prosessen ble sendt inn i mars 2022. En synteserute for å lage 13C-merket PFAS er forts...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimalisering og videreutvikling av ConCordix formuleringsteknologi

ConCordix er en ny patentert leveringsform for legemidler og kosttilskudd utviklet ved institutt for bioteknologi ved NTNU og kommersialisert av Vitux AS. Teknologien består av en unik, tyggbar gelepute hvor ulike aktive ingredienser kan inkorporeres, deriblant Omega-3, vitaminer og mineraler. I ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte i forbindelse med etablering av FoU-kontakt med universiteter i Brasil

Formålet med reisen er å etablere FoU-kontakt og danne grunnlag for fellesprosjekter med University of Rio de Janeiro og University of Brasilia i Brasil, som er ledende forskningsmiljøer innen vann- og avløpsrensing i Brasil. Begge universiteter har et godt samarbeid med industripartnere. Brasi...

Tildelt: kr 11 831

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

"Silicon-based anodes towards market penetration"

Batterimarkedet for Li-ion vokser raskt og forventes å være i raskt endring i det neste tiåret. Markedet vil gå fra en forbrukerelektronikk dominert til en fase dominert av elektroniske kjøretøy (EV). En ekstraordinær økende etterspørsel etter batterier betinger imidlertid nye og tilgjengelig rå...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sulphate removal by membrane filtration technology to reduce the risk of fish death due to H2S in recirculating aquaclture systems (RAS)

Oppdrettsanlegg på land er en av mulighetene for å sikre bærekraftig vekst i havbruksnæringen, men også dette har sine utfordringer. Ved oppdrett av postsmolt og matfisk laks på land er det ofte ønskelig å tilsette sjøvann. Et problem i landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) som benytter sjøvann,...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bio-active compounds from spruce

Prosjektet BioActive Compounds fra Spruce - BACS har utviklet prosesser for utvinning av bioaktive stoffer gjennom prosessering av gran, og applikasjoner for slike produkter innen landbruk, dyrefôr, hygieneprodukter og kosmetikk. Bærekraften til produktene har vært i fokus, og livssyklusanalyser ...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Østfold

ENERGIX-Stort program energi

LiCoSi - Lignin Compatibility with Silicon Furnaces

Elkem ønsker å bidra til nullutslippssamfunnet og har som målsetning å være verdens mest bærekraftig produsent av silisiumlegeringer Som et ledd i dette har Elkem en målsetning om å nå 40% fornybart biokarbonreduksjonsmateriale i blandingen av reduksjonsmaterialer som brukes til produksjon av sil...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

The 10th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage (TCCS-10)

Det søkes om arrangementsstøtte til gjennomføring av The 10th Trondheim CCS Conference – TCCS-10, som går i tidsrommet 17.-19. juni, 2019. Konferansen er et viktig bidrag i å akselerere implementeringen av CCS gjennom at det etableres en møteplass for å løfte frem og diskutere pågående arbeid og ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Mission Innovation Workshop 2019

Mission Innovation (MI) is a global initiative of 23 countries and the EU to accelerate global clean energy innovation. Activities are organized under 8 Innovation Challenges, called global calls to action aimed at accelerating RD&D in technology areas where MI members believe increased internati...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Synthesis of stable and isotope labelled chloroparaffines as reference standards for enviromental analysis

Polychlorinated paraffins (CPs) is a class of industrial chemicals used in various high-temperature applications, for instance as lubricants and flame retardants. CPs have been produced industrially since the 1930s. There are no secure figures for the total global production but it is believed th...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hybrid Nanophotochromic oxidized yttrium hydride films

Prosjektet er om å utvikle yttriumoksyhydrid-baserte hybrid/kompositt fotokromatisk film. YHO-pulverene har blitt syntetisert ved to metoder: reaktiv magnetronsputtering og ved å hydrogenere yttriumpartikler med påfølgende oksidasjon. Partiklene er blitt karakterisert systematisk og inkorporert i...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Realisering av en verdikjede for Grønn Mineralgjødsel

I Grønn Mineralgjødselprosjektet vil Yara sammen med Nel og andre partnere utvikle, demonstrere og verifisere en samlet verdikjede fra fornybar kraft og frem til et mineralgjødselprodukt, samt videre til et grønt konsumentprodukt i detaljmarkedet. Dette vil på sikt ha en betydelig innvirkning på ...

Tildelt: kr 17,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Integrated silicon thread solar cell

Teknologien for fremstilling av silisium mikrotråd ble utviklet av Professor Ursula Gibson ved institutt for fysikk ved NTNU. Metoden gir en effektiv og skalerbar fremstilling av silisium mikrotråd-solceller, og 50% reduksjon i kostnaden sammenlignet med tradisjonelle metoder basert på energikrev...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Akershus

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Combining Electrochemistry and Ultrasound for Selective Biomass Conversion

The use of biomass as an alternative raw material to fossil resources is of great interest for the industry. Lignocellulosic biomass consists mainly of cellulose, lignin, and hemicellulose. Various treatments (mainly thermal) allow the depolymerization or deconstruction of these solid materials a...

Tildelt: kr 74 725

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Hieff PEM, a game changing High efficiency PEM electrolyser for hydrogen production

Det produseres årlig over 70 millioner tonn hydrogen med en markedspris på rundt USD 118 milliarder. Hydrogenmarkedet vokser med over 5% per år og hydrogen inngår allerede som et viktig råstoff i flere veletablerte, industrielle prosesser, som for eksempel i oljeraffinering og kunstgjødselproduks...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

PoultryBone: Utvinning av protein og mineraler fra kyllingbein

Effektiv bruk av ressurser knyttet til matproduksjon er en av de viktigste utfordringene samfunnet står overfor i fremtiden. Vår prosessmetode, PoultryBone, kan åpne opp for en helt ny produktportefølje fra kyllingbein som hittil ikke har vært mulig. Fra kokte kyllingbein som gjenstår etter produ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Enhanced PE by Heterogeneous Catalyst Design for Disentangled UHMWPE

Ultra-høy molekylvekts polyetylen (UHMWPE) har egenskaper som langt overgår dagens standard polyetylen for eksempel når det gjelder slitestyrke, lav friksjonskoeffisient og høy slagfasthet selv ved lave temperaturer. Kravene til slik UHMWPE er for det første at de har svært høye molekylvekter (10...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Production of JP-8 Range Fuels and Chemicals from Pyrolysis bio-oil using Nanostructured Catalyst

Landbruk og skogbruk i India og Norge utgjør et godt grunnlag for utvikling av landsbybasert sirkulær bioøkonomi, inkludert inntekt, arbeid og velferd, der biomasse erstatter fossilt brensel og petroleumsbaserte kjemikalier og materialer. Spesielt gjelder dette for tungtransport og sjøtransport, ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Preproject electrospraying graphene oxide coatings

The idea is with this method, the parameters can be easily controlled to obtain a uniform and well-defined coating and thin films on the different substrates. For example, by adjusting voltage, liquid pressure and GO/ rGO concentration it is possible to make coatings with different thickness on l...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Bio Fischer-Tropsch - Staging and Multiple Hydrogen Feed of Biomass to Fischer-Tropsch Fuel Synthesis

I dette prosjekt er det arbeidet med å finne nye teknologiske løsninger i prosessen for framstilling av drivstoffkomponenter fra biomasse via gassifisering. Gassifisering er omdanning av råstoffet til en såkalt syntesegass som består av i hovedsak hydrogen og karbonmonoksid. Dette skjer ved høye...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage