0 antall prosjekter

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

NFU-konferanse 2006 - Ethics, Human Rights and Development

NFU-konferansen er en årlig begivenhet som samler de fleste utviklingsforskere til faglige presentasjoner og diskusjoner rundt et forhåndsbestemt tema. Temaet for årets NFU-konferanse er relativt bredt, men fokuserer på etikk og menneskerettigheter innen utviklingsforskning og –politikkutforming....

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Universitetet i Agder

...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Agder

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Finnmark

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Molde

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Møre og Romsdal

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Nord-Trøndelag

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Universitetet i Stavanger

...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Rogaland

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Telemark

...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Telemark

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskulen i Volda

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Møre og Romsdal

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Norsk Lærerakademi, Høyskolen for Kristendomskunnskap, pedagogikk og interkulturell forståelse

...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

PET-skanner

...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Risikostyring og samfunnssikkerhet

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Etablering av Bergens medisinske forskningsstiftelse

...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Styrking av Bergens medisinske forskningsstifele - 2005

...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Boye, Erik Aurora06-07

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Lie, Benedicte A Aur06/07-10 Utbet for 06: 41000 Utbet for 07: 30000 (av 06 budsj)

...

Tildelt: kr 71 000

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Ruud, Kenneth Aur06/07-32

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Manne, Fredrik Aur06(07-29

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Birkeland, Nils-Kåre DAADppp-06

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Jansen, Eystein DAADppp-06-07

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Westad, Frank DAADppp-06

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Akershus

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Eklo, Ole Martin norsk spes til Egypt 2005

...

Tildelt: kr 7 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Akershus

MOBI-Mobilisering

Storbyprosjektet - Hovedstadens og regionsentrenes betydning for regional og nasjonal innovasjon

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Aarseth, Marit G Norsk spes til India (årsskiftet) Forlenget til 05 pga manglende utbet i 05

...

Tildelt: kr 16 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Camus, Lionel, RUS05/06-95 -2100 i retur i 06

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Ukjent Fylke

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sats på torsk 16. - 17. februar 2006 Rica Ishavshotell, Tromsø

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestland

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Adjudication of the Precautionary Principle

...

Tildelt: kr 54 323

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Mathisen, Werner Christie, EONR stat, kat 3

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Barder, Tove Aa. Norsk spes til India 2006 (årsskiftet) Forlenget til 06 pga manglende utbet i 05

...

Tildelt: kr 16 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Gussarova, G RUS05/06-18

...

Tildelt: kr 29 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Sharma, Vijay K. indisk spes 2005

...

Tildelt: kr 16 130

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland