0 antall prosjekter

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Norsk OSIRIS - Open Source Infrastructure for Run-time Integration of Services

Norsk OSIRIS is organised as a co-operative research effort lead by industrial partners. It is targeted towards the ICT sector and the software sector in particular. The project consortium consists of ICT Norway, SINTEF, Norsk Regnesentral, CognIT, Erics son, Finale, Karde, More, SuperOffice, og...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Service Ubiquity in the Mobile and Wireless Realm - Universelle tjenstetilbud i bredbånds, trådløse nettomgivelser

Prosjektet dekker virksomheten til de norske partnerne i det europeiske SUMO prosjektet under ITEA programmet. Hensikten med prosjektet er å vise hvordan en kan realisere et nytt kommunikasjonskonsept i en fremtidig kontekst med tilgang til et mangfold av bredbånds og trådløse kommunikasjonst...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Akershus

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

DeHiGate - Deployable High capacity Gateway for emergency services. Mobil høykapasitets bro for katastrofe og redningstjenesten

The DeHiGate project is aimed at the EUREKA - CELTIC family. The project will develop a deployable high bandwidth gateway for emergency services, accompanied with applications. The gateway will extend high capacity data communication through the use of ex isting radio technology. The deployable g...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Quality of Service in ad hoc networks - QUAD

The project Quality of Service (QoS) in ad hoc networks (Quad) is an integrated part of the already approved ITEA project Easy Wireless (EW). The EW project focuses on QoS in heterogeneous networks and Quad addresses a set of subgoals of the larger EW pro ject. The Quad project has been approved ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

A new Color X-ray "Camera-on-a-Chip" technology for CT

This project is a based on a transatlantic collaboration with the support several research universities and laboratories. Interon AS, Norway, and DxRay Inc., Ca., USA, are the commercial partners, IPR holders and the commercial beneficiaries. CERN, the Eu ropean physics research laboratory, Unive...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

FIDELITY - Federated Identity Management based on LIBERTY

Etter hvert er brukeres elektroniske identitet blitt sentralt i e-handel og e-statsapplikasjoner. Likevel er brukers identitet på Internett fortsatt forskjellig for hver identitetstilbyder som f eks e-handel tjenester, portaler, arbeidsgivere, offentlige online-tjenester. Håndtering av flere bruk...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Akershus

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Model Driven Service Development for the Semantic Web – MOSES

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SEALS - Sea, Air and Land Surveillance

...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Akershus

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Integrated reconfigurable radio front-end technology

...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

High density front-to-back interconnect for MEMS

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Reliable microelectronics for harsh environments

...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Utvikling og implementering av en databasert treningssimulator for kirurgisk disseksjon

Det er et stort problem etisk, økonomisk og praktisk for kirurger å lære praktiske ferdigheter og forbedre utøvelsen uten at dette utsetter pasienter for ”prøving og feiling”. Spesielt utfordrende er det for kirurger å lære moderne minimal invasive teknik ker som kikkhullskirurgi (laparoskopi). D...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Søketeknologi for analytisk behandling av strukturerte og ustrukturerte data

FAST har etablert en plattform for industrielle søkeanvendelser som IBM, Reuters, mfler har standardisert forretningskritisk informasjonsaksess på. I BI består infrastrukturen normalt av 1) Sammenstilling av strukturerte datakilder via ETL verktøy 2) Data varehus 3) Datamarts 4) Analytiske BI ver...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

ECOSYS-Norge

Telenor FoU med Telenor Networks og Nærings- og handelsdepartementet vil være norske partnere i CELTIC prosjektet ECOSYS. Prosjektet har totalt 10 partnere og vil analysere neste generasjons mobile løsninger, radioløsninger og bredbåndsløsninger for fastn ettet. En viktig del av prosjektet er utv...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Sub-Nano pOWer For microeLectronic Applications using Known tEchnology - SNOWFLAKE

Atmel Norway står bak utviklingen av Atmels AVR mikrokontrollere som er en sterk aktør i markedet for 8-bits mikrokontrollere. En stadig større del av markedet til AVR er batteriapplikasjoner, der lavere effektforbruk er sterkt etterspurt. Digitalt effekt forbruk blir redusert gjennom at CMOS-tek...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

UMBRA - Utvikling av Mobile brukergrensesnitt

Utbredelsen av mobile datasystemer har i stor grad vært teknologidrevet. Dette, sammen med manglende metodikk for utvikling brukervennlige mobile anvendelser har bidratt til å begrense utbredelsen av mobile løsninger for forretningsvirksomhet, og at de lø sningene som finnes har variabel brukskva...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SPECK (Silicon Platform for a European Chip Kit)

The SPECK project aims at taking up a position on the high-performance real and virtual circuit market by developing « re-configurable » silicon platforms introducing logic, analog and mixed functions with high density implementation. Against this backg round, the project has the following aims...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Optical packet switched migration capable networks with service guarantees

The objective is to find solutions for a cost effective hybrid packet and circuit switched optical network achieving quality of service (QoS) guarantees while optimising the sharing of network resources. By using e.g. optical polarization, an optical pack et switched network offering service guar...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

ADPO - personalized and ADaptive POrtal Framework

Personalization shifts the balance of power between an application and its users, empowering users to customize their environment according to their interests or needs rather than what the application dictates. It spawns a new paradigm in which the user is in control of his environment and the w...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

High Accuracy Location for handheld terminals

The HALO (High Accuracy Location for handheld terminals) project is a joint project between NTNU, Kongsberg Seatex AS, Radionor AS, Telenor Mobil and Telenor R&D. The project addresses technology for obtaining a position with accuracy in the range of 3 me ters both indoors and outdoors for mobile...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

DNA som lagringsmedium

Det foreliggende FoU-prosjektet omhandler en teknologi for å benytte DNA molekyler som lagringsmedium. DNA molekyler er et naturlig lagringsmedium som har vært benyttet av naturen selv i mer enn 3,5 millarder år og har en rekke fordelaktige egenskaper så som at informasjonen lagres 3-Dimensjona...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestfold

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

ModelWare IP forprosjektstøtte

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

UNaMAP - Underwater Navigation and Mapping

...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

NEW knowledge and technology for PACKaging of microsystems (NEWPACK)

...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestfold

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Forprosjektstøtte - EU FP6-2002-SME-1

...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

EMMA

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Etablering av Network of Excellence - Real Time IST

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Intelligent Software and Learning Network for Diagnostic Imaging in Primary Health Care

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestfold

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SECURIS - Model-driven development and analysis of secure information systems

...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Microsystem Process Technology

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo