228 prosjekter

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

SpermAct: A novel boar sperm cell activator for improved pork production.

Spermatech AS har identifisert og karakterisert stoffer som øker svømmevnen til spermier isolert fra gris. I samarbeid med Norsvin har Spermatech AS gjort to feltforsøk med henholdsvis 27 og 440 produksjonspurker og vist at stoffene, som kalles aktivatorer, positivt påvirker antall avkom etter ku...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Food (R)evolution - Kantiner som innovasjonsarena og endringspådriver for bærekraftige matvaner

Hver dag spises det ca. 1,1 millioner lunsjer i jobbkantiner, studentkantiner og skolekantiner i Norge, og gjestene er i stor grad villige til å prøve nye produkter. Kantinen er derfor en egnet arena for å servere nye og bedre lunsjmåltider som også er sunne og bærekraftige. For å utforske muli...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Dør-til-dør reparasjonstjeneste for klær

Northern Playground har en ambisjon om at verden skal forbruke færre klær – det eneste som faktisk vil monne fra et miljøperspektiv. Vi har nylig utviklet en plattform som skal redusere overproduksjon i vår verdikjede, og sammen med vår community sørger vi for å lage klær som blir elsket og brukt...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

WasteNOmore: organic waste in Norway transformed into valuable resources

In Norway, about 355.000 tons food waste is generated annually (42.1 kg per capita, 2018). The production of this wasted foods equals about 600.000 tons CO2 eq. in Norway pointing to a high climate impact of its reduction. In addition to household food waste comes undocumented tonnage volumes of ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Fruit quality measurement device

I dette prosjektet presenteres en ny teknologi som muliggjør rask og ikke-destruktiv måling av kvalitets-egenskaper i frukt. Teknologien kan forbedre mulighetene til å tilby frukt av høy og konsistent kvalitet, og til å gjennomføre kvaliteskontroller med lavere kostnader og raskere responstid enn...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøy for reduksjon av CO2-avtrykk i norsk kultursektor

Green Producers Tool gjør norsk kultursektor grønnere For første gang søker ledende aktører i kulturbransjen sammen med ledende aktører innen klimaforskning for å utvikle et verktøy som skal måle og redusere klimaavtrykket for produksjoner i kultursektoren. Filmselskapet Babusjka, Den Norske Ope...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GaiaVesterålen – Vi bygger lokalsamfunnets økosystem

GaiaVesterålen - We build community ecosystems GaiaVesterålen (GV) er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forsking og teknologisk utvikling spiller sentrale roller. På Sortland skal det bygges et containermuseum, der det ved hjelp av svært avansert teknologi vil lages en 3D-modell av ...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

CiVaCh - Kortreiste verdikjeder for gjenvinning av plastavfall fra oppdrettsnæringen

Norges oppdrettsnæring produserer ca. 20 000 tonn plastavfall i året fra fôrslanger, mæreringer og tauverk. I dag blir store deler av dette avfallet lagt på deponi eller går til energigjenvinning. I dette prosjektet er målet å løfte plastavfall fra oppdrettsnæringen fra deponi og energigjenvinnin...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Motivational processes in occupational health

Et stort fokus i både vitenskap og praksis i dag er arbeidsrelatert helse. Hensikten med prosjektet er å bruke motivasjonskonsepter for å bedre forstå arbeidsrelatert helse i det 21. århundre. Arbeidsmotivasjon er en viktig faktor å ta hensyn til når det gjelder arbeidsrelatert helse da det repre...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector

SmartForest er et senter for forskningsdrevet innovasjon som tar sikte på å forbedre effektiviteten i den norske skogsektor gjennom økt digitalisering. Den grunnleggende hypotesen er at skogbrukets fremtidige forbedringer i produksjons- og miljømessige leveranser i høy grad vil oppnås gjennom dig...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester

Dette prosjektet heter «Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester», med forkortelsen CapGuard, basert på engelsk navn «Capacity Guard of public digital services». De fleste it-systemer har beskyttelse mot fiendtlige angrep, men i dette prosjektet skal vi forske på og beskytte sent...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Space Sensors and Systems (CENSSS)

«New-Space» teknologi, basert på kommersielt tilgjengelig utstyr og lavere kost for oppskyting, har gjort det mulig med en sterk vekst i bruk av satellitter. Det er også en fornyet interesse for utforskning av verdensrommet med planlegging av en base på månen i 2028 og en videre utforskning av a...

Tildelt: kr 82,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI4Users: Responsible Use of Artificial Intelligence through Design for Accountability and Intelligibility

Bruk av kunstig intelligens (KI) kan bidra til å sikre effektivitet og god kvalitet i prosesser blant annet i offentlig sektor. Noen av disseløsningene er slik at vi ikke kan beskrive hvordan de egentlig virker, f.eks. hvorfor en gitt inndataverdi gir et bestemt resultat. Dette kalles ofte «svart...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

H-SEIF - Harvesting value from big data and digitalization through a Human Systems-Engineering Innovation Framework

I dag er tilgangen på data enorm. Med riktig tilnærming og riktige algoritmer kan norske bedrifter strukturere og bruke stordata på en måte som kan gi avgjørende konkurransefortrinn i det internasjonale markedet. Dette forskningsprosjektet vil undersøke hvordan bedrifter som leverer komplekse sys...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ebber – Evidence based selection made easy m

De fleste ansettelsesprosesser bruker bare gjennomgang av CV, Intervju og referansesjekk for å selektere jobbsøkere. Denne formen for ansettelser medfører en rekke beslutnings- og bekreftelsesfeil hos de som ansetter – noe som fører til at man ikke finner den beste kandidaten bland jobbsøkerne. I...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Innovative sustainable public procurement of food and catering services

"Kjøp bærekraftig" er et prosjekt hvor forskere fra OsloMet og UiO, sammen med DFØ og i samarbeid med KS, skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig Utgangspunktet for prosjektet er at små bedrifter og sosiale entreprenører sjelden får sjansen til å ko...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Marketing Management: Fornyelse og utvikling i nettverk

Forskergruppen i Marketing Management ved Handelshøyskolen USN svarer opp tilbakemeldingene fra SAMEVAL-evalueringen gjennom fem målrettede tiltak: 1. Etablering av The Norwegian Marketing Academic Conference (NMAC), en årlig konferanse for det norske marketing management-fagmiljøet ved universi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Universal Natural Language Understanding

Datamaskiner har per i dag vanskelig for å forstå språklig betydning. Hvis du søker i Google etter "bordeauxviner med merlot" og "bordeauxviner uten merlot" så får du omtrent de samme treffene. Det er fordi datamaskinen ikke forsøker å forstå hva du mener, men i stedet finner de mest relevante ne...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ombruk som tjeneste: Gjenstandskontroll og produktflyt i et kaotisk bruktmarked

Fremtidens varehandel må tilfredsstille økende krav fra både mennesker, bedrifter og myndigheter om bedre og mer bærekraftige verdikjeder basert på sirkulærøkonomi i stedet for dagens bruk-og modell. Det må utvikles attraktive produkter og tjenester som gjør ombruk til en sømløs del av handleoppl...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

STUD: Rubato Booking

Rubato Booking er en digital bookingplattform for artister og arrangører i musikkbransjen. Tjenesten skal gjøre det enkelt for arrangører og artister å gjennomføre bookinger på en sømløs og tidsbesparende måte. Arrangører får en oversikt over hvilke artister som finnes på markedet, kan ta kontakt...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

COMPutational economics and optimization- Agents, Machines and Artificial intelligence

COMPAMA vil utforske et tverrfaglig tema i hurtig utvikling, grenseflaten mellom økonomi, optimering, psykologi, maskinlæring og AI. Formålet er forstå den økonomiske effekten av beslutninger gjort både av maskiner og mennesker. COPAMA vil utvikle et kursprogram og utveksling innenfor disse områd...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

STUD: WAID - Rapid preparedness and delegate sharing in humanitarian aid organisations

Ifølge FN har antall mennesker med behov for nødhjelp doblet seg i løpet av de siste 5 årene. I 2018 greide humanitære hjelpeorganisasjoner å hjelpe 98 millioner mennesker i nød, likevel var det 37 millioner som ikke fikk hjelp. En av hovedgrunnene til at humanitære hjelpeorganisasjoner ikke når ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VIM- VipiCash Intelligent Monitor A monitoring tool for global remittance and Aid Markets using Artificial Intelligence technology

Denne innovasjonen vil gi dynamisk kundetilpasset informasjon til VipiCash-brukere i beslutningen om bistand og pengeoverføring sendt mellom land. Dette er en ny tjeneste som overvåker markedet for pengeoverføring- og bistand kombinert med relevant informasjon i sanntid. Brukere vil oppleve tilpa...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114053 Evaluation of exercise induced bronchoconstriction by field test using lung function and a novel automated digital clinical dec sys

Anstrengelsesutløst astma er vanlig i utholdenhetsidretter og påvirker både helse og prestasjon hos idrettsutøvere. Mange utøvere får pustevansker ute på trening eller i konkurranse, men det er ikke nødvendigvis spor av dette når de kommer til legen, kanskje flere uker etterpå. Idrettsutøvere m...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MODUS: Praksisnær, effektiv, skalerbar lederutviklingsapplikasjon

Bjørnson Organisasjonspsykologene skal i samarbeid med Universitetet i Stavanger utvikle en app for lederutvikling. Formålet er å oppnå bedre medarbeideroppfølging, mer motiverte og produktive ansatte, og bidra til at virksomheter blir bedre i stand til å nå målene de setter seg. Med utgangsp...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Konsept for styrket demokratimedvirkning

Fordi det «GirMening» Hva gjør vi når demokratiet ikke føles kompatibelt med tiden vi lever i? Vi utvikler 2.0-versjonen. PostLocal vil via satsningen «GiMening» modernisere dialogen i samfunnet, med mål om å skape mer engasjement og deltagelse ? fra flere. Vi er styrket i troen på at dia...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Juridisk Fokusgruppe II

Juridisk Fokusgruppe har satt sammen et prosjekt med klare ambisjoner: Styrke den juridiske kompetansen i TTOene og styrke fokus og forståelsen for juridiske spørsmål i en TTOs aktiviteter. Prosjektet vil også bidra til å styrke samarbeidet mellom TTOene, hvilket igjen øker mulighetene for bedre ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Literate - Commercialization of dyslexia screening tests.

Dysleksi er verdens mest utbredte lærevanske. Vi vet hvordan vi skal gripe inn, hvilke prosedyrer som fungerer og hvordan vi kan hjelpe personer med dysleksi. Likevel har fortsatt millioner av barn en uidentifisert dysleksi. Dette skyldes hovedsakelig mangelen på verktøy for tidlig screening av d...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Customer-centric Production through Open Innovation for Norwegian Industries

CusProNOR-prosjektet er å øke bevisstheten om å bruke åpne innovasjonsplattformer og småskala demonstrasjonsenheter i sine produksjonsprosesser blant norske næringer, der kundesentrisk produksjon er viktig (f.eks. FMCG, Maling, mat, drikke osv.) Og oppmuntre dem til å ta delta i åpne innovasjonsp...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: "Objektiv måling av øvre luftvegs obstruksjon i Norsk og Svenske travhester" H-19-47-472

Kollaps av øvre luftveier under anstrengelse er en av de mest vanlig årsaker til nedsatt prestasjon hos sports hester globalt sett. Evaluering av kollaps i svelget er gjort subjektivt fra video opptak tatt under tredemølle eller «overground» undersøkelse. En «pilot studie» nylig utført ved NMBU v...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken