0 antall prosjekter

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler NORCE

...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NGI

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til IFE

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NTNU Samfunnsforskning

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Telemarksforsking

Jfr samtale med Anne Magnussøn 3.2.21. Beskjed til Vita M. Jeg fikk ikke lov av rapportsystemet å legge inn tallet 418 på Finansieringsplan/Forskningsrådet? Men prosjektregnskapet viser altså at vi av de bevilgede 1,5 mnok INSTFUS-midler har brukt 418.000 kr til honorarer, møtekostnader og reise....

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestfold og Telemark

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NINA

...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NILU

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NIVA

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Østlandsforskning

...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Innlandet

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Norut

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Norut Narvik

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NRP-instituttene

...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Møre og Romsdal

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Agderforskning AS

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Agder

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NORSAR

...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til CMR AS

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestland

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til SINTEF og Tel-Tek

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestfold og Telemark

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Tel-Tek

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestfold og Telemark

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Uni Research

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NIBR

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til MØT-instituttene

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Møre og Romsdal