0 antall prosjekter

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

EURO-LIMPACS - Integrated project to evaluate the impacts of global change on European freshwater ecosystems (IP)

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

REAL-SOFC - Realising reliable, Durable, Energy Efficient and Cost Effective SOFC Systems ((IP)

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

Kompensasjon til STEP ifm tilbud på evaluering av SkatteFUNN

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Økt transportutnyttelse gjennom optimalisering av strømningskontroll og operasjonsstyring

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Rogaland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Gene and protein expression profiling in Sjögren`s syndrome

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Bjørkly, Tarjei Ytrehus, ruhr, jus, kat 1, 04

...

Tildelt: kr 7 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 12. nasjonale fagkonferanse i statsvitenskap, Tromsø 7. - 9. januar 2004

Prosjektet omfatter planlegging og gjennomføring av den 12. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap i Tromsø 7.-9. januar 2004. Konferansen finner sted i Tromsø sentrum, og ansvarlig arrangør er Institutt for statsvitenskap, Uiversitetet i Tromsø. Målgr uppen er både forskerrekrutter (dr.polit....

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Sjøtransportens informasjonsmodul for dynamisk beredskap

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Akershus

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det 26. norske forskermøtet for økonomer 2004 ved NTNU i Trondheim

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Kjøling ved bruk av spillvarme i nytt fiskefartøy

Prosjektet vil analysere mulighetene for å anvende spillvarme fra maskineriet i en påtenkt ny fiskebåt til hel eller delvis dekning av kjølebehovet (RSW). Prosjektet vil arbeide med tre scenarier: -Absorpsjonsanlegg for kjøling alene -System for elektrisi tetsproduksjon og kjøling med konvensjone...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Møre og Romsdal

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Sanntids produksjonsoptimalisering

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Akershus

VM-Vareproduksjon og materialforedling

VAREMAT resultatspredning

Hensikten med spredningsdelen i VAREMAT programmet er å utbre kjennskapet til programmets forsknings- og utviklingsresultater til bedrifter, verdikjeder og klynger som kan utnytte dem til å styrke sin verdiskaping. Sett i en større og internasjonal samm enheng må det imidlertid erkjennes at FoU...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

New methods for preparation of optically active unsaturated alcohols and amines

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WISEMOD: Modellling of Web Services

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Public dialogue on genetically modified food-communication between conflicting actors about a stigmatised technology

We want to analyse the extensive public discourse that are taking place around the subject of genetically modified food, where a number of actors are participating and all are contributing in forming a great and fluctuating story about genetically modifie d food. This is still a relatively new to...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Organ inflammation and organ dysfunction in the critically ill patient (miljøstøtte)

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker

UPS-forprosjektet har dokumentert at det er behov for å tilrettelegge og utvikle underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker, og at målgruppen ønsker tilgang til den samme programvaren som befolkningen ellers. Følgende problemstill ing er et viktig resultat av forprosjekte...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

TU-Tungt utstyr

Sentrifugeutstyr

Ultrasentrifuge og "high speed" sentrifuger er en absolutt nødvendig del av de fleste biologiske forskningslaboratorier. I dette prosjektet erstattes sentrifuger som har vært i daglig bruk siden januar 1988, dvs. 16 år. Vår ultrasentrifuge er den eneste som finnes ved NLH, og den har i alle år...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Akershus

TU-Tungt utstyr

Massespektrometri (MS)

Som et ledd i en omstilling i det biologiske og biomedisinske forskningsmiljøet ved Universitetet i Tromsø har alle de relevante miljøer gått sammen om å etablere lokale kjernefasiliteter for å dekke tekniske behov innen sentrale felter av moderne biologi sk og medisinsk forskning. En sentral sl...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

TU-Tungt utstyr

Multi-reactor system

Carbon nanotubes (CNT) including single walled nanotubes (SWNT) and multi walled nanotubes (MWNT) exhibit many unique and useful physical and chemical properties, which lead to many interesting applications. We have obtained a lot of promising results of CNT production and applications as cataly...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Multichannel microarray reader

The traditional approach employed to measure the RNA concentrations on microarray plates is to detect the fluoroscence intensities of two chromophores at single wavelengths (channel) only. Impurities on the plates often contaminate the results such that the estimation of RNA concentrations becom...

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

A Question of Decency: a comparative study of reconstructing communities divided by war in Norway and Bosnia-Herzegovina.

I propose to examine how a community reconstitutes itself after a violent rupture of its social organization and political structure that polarized the population into hostile camps. The study will be a contribution to the literature and debate on the dif ferent approaches to reconciliation in po...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

MILHEL-Miljø og helse

Asthma and Allergies from Indoor Air Pollution. A Randomized Trial

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Politics of poverty alleviation and democratisation in northeast Sri Lanka

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

NGOs and Civil Society Research Network

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Pheromone induced DNA release in Streptococcus pneumoniae

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Akershus

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Interactions between the mitogen-activated protein kinase pathways and the cAMP-dependent protein kinase pathways

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Local synthesis of regulatory proteins in postsynaptic spines during LTP

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Descending control of the neural circuitry controlling walking in mammals

...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Effects of nicotine on beta-cell function: mechanisms and diabetogenic influence

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage