19 prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

the SLudge Appraisal teaM – Developing a sUstainable value chaiN from tanK to product

...concerning or require high treatment costs. SLAM-DUNK aims to develop a sustainable value and...determine the sustainability of the proposed SLAM-DUNK value chains with respect to life cycle...i økende grad implementeres av industrien. SLAM-DUNK har som mål å utvikle en bærekraftig...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Autonome logistikksystemer for oppsamling og gjenvinning av slam fra oppdrett i sjø

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Gjenbruk av slam fra akvakultur.

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Co-digestion: Fleksible systemer for forbehandling av biomasse - Mer biogass fra eksisterende råtnetanker

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Innovativt konsept for kostnadseffektiv distribuert energiproduksjon fra avfall og biomasse

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Vestfold og Telemark

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Søknad om støtte til utarbeidelse av EU-prosjektforslagene Sludge Separation, Bioremedregulwater og EcoWater.

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hygienisk vannbehandling

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Viken

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Resirkulering av fosfor fra kommunalt avløpsvann og avfall

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Optimering av biogassproduksjon og stabilisering/hygienisering av kloakkslam basert på forståelse av mikrobielle enhetsprosesser

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NEMO - Rensing av tungmetaller og mikroplastikk FORPROSJEKT

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Salsnes Filter Fine Mesh Sieves and Biological Processes - Market Replication

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Fremtidens smoltproduksjon- 2ndre Konferanse om resirkulering av vann i akvakultur

...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energiegffektiv avvanning og tørking av slam, vått avfall og faste biobrensler. Norsk deltakelse i IEA-annex.

...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Jordforsk - SIP: Miljøvirkninger ved resirkulering av våtorganisk avfall og slam

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Resirkulert tilslag fra betongslam med CO2-bindende egenskaper

...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av modeller for produksjonskapasitet, miljøpåvirkning og fiskevelferd i kompakte, lukkede merdanlegg.

...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

NAERINGSPH-Nærings-phd

Avvanning av utråtnet biomasse

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

System for plugging og sementering av gamle oljebrønner

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestfold og Telemark

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

M-BIP: E6 som biogassvei fra Göteborg til Oslo - etablering og testing av fyllestasjon for biogass i Fredrikstad

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Viken