0 antall prosjekter

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Emergent behavior of soft matter and complex systems

The project aims at increasing the fundamental understanding of the structure, interaction and collective processes on micro- to nano scales. The insights gained from advances in the physics of these complex processes have ramifications for problems in fi elds as diverse as biology, material engi...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Numerical simulation of dust lifting

This project focuses on numerical simulation of dense dust clouds by the Eulerian-Lagrangian method. Applications include a wide range of processes dependent on the behaviour of dense particle clouds or strands, e.g. gas cleaning with cyclones, pneumatic conveying, fluidized and rising beds, and ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Vestland

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Integrated statistical analysis based on likelihood and confidence: applications to the hare-lynx cycles and the status of bowhead whales

The proposed project aims at further developing statistical methodology for handling a great variety (and kinds) of data (e.g., a combination of ecological and genetic data). Fisherian likelihood methods will be coupled with numerical techniques and simul ation/bootstrapping to obtain confidence ...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Oslo

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Structure Formation and Properties of Polyelectrolyte Complexes

Complexation of DNA with polycations attracts interest as it offers a way to compact DNA into small sizes necessary for efficient gene delivery within gene therapy. Compared to other polycations, chitosan has the main advantage of being biodegradable. Whe n DNA is complexed with polycations, stru...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600: En undersøkelse av gravskikkens betydning som kulturelt konstituerende element

Tradisjonelt er kristningen av samene blitt framstilt som en relativt raskt omveltende prosess i perioden 1670-1750, der de ga avkall på egen religion og gravskikk. Dette bildet er i tråd med tradisjonell oppfatning av religiøse konverteringer, som i stor grad vært forma av fag som historie, etn...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Polynuclear spin crossover compounds of Fe(II), Fe(III) and Co(II) with aromatic N-donor ligands

The design of molecule-based storage systems and switches is an important area in modern materials chemistry. Transition metal complexes exhibiting spin crossover behaviour is one group of molecules which has potential in the development of molecular elec tronic switches and displays. Spin crosso...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Moisesberg i Fyresdal 1541-1549

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Deltagelse i Network of Excellence: Kaleidoscope (NoE). Samarb. med 175516/V10. Bev. til Sten R. Ludvigsen, UiO Utbetalt for 2 år i 2005.

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Norsk visepresident i EADI - reisestøtte

...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kroppens betydning. Konstruksjoner av kjønn i nordisk litteratur

Prosjektet er en studie i nordisk litteratur, hvor kroppen som betydningsfelt står i sentrum. Et fokus på kroppens representasjon i litteratur er begrunnet ut fra den betydning kroppen har i våre liv og i vår forståelse av oss selv og verden. Menneskekrop pen er forskjellig for hvert individ, men...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Agder

PUBL-Publisering/prosjektinform

Acta ad Archaeologiam et Artivm Historiam Pertinentia ser. alt. Vol. XX, N.S. 6

...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Development and Commercialization of a Real-Time Integrated Geosteering Software Tool

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Akershus

STAT-Forskningsdokumentasjon og statistikk

Real 2017

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

STREP - Technology, Innovation and Growth in the Emerging Regions - TIGER

...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

Sponsorstøtte Seed Forum. Avtale for 2005

...

Tildelt: kr 85 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

TH!NK hydrogen Utvikling av en elbil med hydrogendrift - et markedsnært brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP)

TH!NK hydrogen er et samarbeidsprosjekt mellom elbilprodusenten TH!NK Nordic AS og drivstoffteknologileverandøren Raufoss Fuel Systems AS. Gjennom dette samarbeidet vil vi lage norges første hydrogenbil og verdens første bil som både kan lades direkte fra strømnettet og fylles fra en hydrogen fy...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Ukjent Fylke

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

EØS - 1) Cooperation between local governements and NGOs in Poland 2) utviklingsprosjekt for polsk kommunesektor

...

Tildelt: kr 47 500

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

EØS - CareOrganiser Norge-Latvia

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

Brave New Rings

The notion of a ring, or number system, is fundamental to mathematics. Modern algebraic topology has generalized the classical notion of a ring as it occurs in number theory or algebraic geometry, to encompass a larger class of "brave new rings" technical ly known as S-algebras. The generalizati...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Oslo

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

European Internet Accessibility Observatory (STREP)

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Agder

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Hvem snakker for hvem?

Feminisme, representasjon og etnisitet har gjentatte ganger blitt fokusert i en seminarrekke om feminisme og multikulturalisme ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning. (Seminarrekken har vært arrangert siden våren 2003 (se vedlegg): Om ?svarte? og ?hvit e? kvinners rett til å tale minoritetskvi...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Vaccination against B cell cancers: from experimental immunology to patients

Aim: The goal is to improve the prognosis of patients with multiple myeloma and B cell lymphoma by vaccination with a recombinant antibody-like vaccine (Vaccibodies). Background: B cell tumors produce a highly tumor-specific antigen, monoclonal immunoglob ulin with unique variable(V) regions, tha...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

TU-HUM-Utstyr/databaser/samlinger - Humaniora

Namnevariantar - eit problem ved bruk av digitaliserte folketeljingar for 1700- og 1800-talet

Folketeljingane for 1801, 1865, 1875 og 1900 er nå digitalisert for heile Noreg (delar av landet berre dekt med eit utval i 1875). Det er tilgang til matieralet via Internett, og mange rubrikkar (Yrke, fødestad osv.) er standardiserte for statistisk bruk. Det standardiseringsproblemet som står a...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Functional genomics in the salmon Iouse by insertional mutagenesis and RNAi - samfinansiering med prosjekt 159356 (FUGE) som følger opp

...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestland

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Secure Wireless Application Programming (SWAP) for laptops and handheld devices

The SWAP project aims to develop and implement a ligthweight set of protocols for secure communications over wireless links. This SWAP framework should offer message privacy, integrity, access control, and key management services to client/server applicat ions communicating over Bluetooth, Wi-Fi,...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Vestland

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Security reporting

Supervisory control and data acquisition (SCADA) networks contain computers and applications that perform key functions in providing essential services and commodities (e.g., electricity, natural gas, gasoline, water, waste treatment, transportation). As such, they are part of the nation’s critic...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Innlandet

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

From Incident Response to Incident Response Management: Case studies from the oil and gas industry

The oil and gas sector in Norway, as well internationally, is on the brink of a development where ICT will be used as a basis for more extensive use of remote operation of equipment and complex systems. At the same time, there has been a large increase of ICT security related incidents in such s...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Time Stamps, Digital Traces and Forensic Evidence - TID

The scientific understanding of digital evidence is currently weak. In order to improve the evidential quality of digital evidence it is of vital importance to increase the scientific understanding of digital evidence. Digital time information is one of t he most important evidence items currentl...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

A Model-Based Approach to Security Culture

During the last twelve months we have established an interdisciplinary collaboration with highly ranked US institutions (CERT/CC at Carnegie Mellon, Center of Excellence Software Assurance Institute and School of Information Studies at Syracuse University , Rockefeller College of Public Affairs a...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Agder

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Safecomp 2005 in Halden/Fredrikstad

Since it was established in 1979, by The European Workshop on Industrial Computer Since it was established in 1979, by The European Workshop on Industrial Computer Systems, Technical Committee 7 on Reliability, Safety and Security (EWICS TC7), Safecomp ha s contributed to the progress of the stat...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Østfold