41 709 antall prosjekter

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Agndoseringsenhet for line, teine og ruser

For å utvikle erfaringsgrunnlag for til slutt å utvikle en industriell versjon av en agndoseringsenhet vil man i dette prosjektet starte arbeidet med underlaget med å lage en prototype. Prototypen vil utvikles ut fra de foreløpige krav til operasjon, mil jøpåvirkning og funksjon som fremskaffes ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Improving retention of simulator based training MoU Singapore

...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Deep Water Marine Operations

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Deepline - design, installation and operation of deepwater pipelines

...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

MS NAUTILUS

New sensor technology like fiber optics, “smart skins”, very accurate navigation/positioning and advanced IT-communication systems, will together with expertise in hydro/aerodynamics, structures and cybernetics revolutionalize operation and control of shi ps and sea structures. Significant increa...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 46,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Ikke-lineære modeller for samvirke mellom bølger og konstruksjoner

Gjennom et forstudium er det identifisert behov for videreutvikling av beregningsorienterte matematiske modeller hvor dagens prediksjonsverktøy har store svakheter og hvor de fysiske prosessene er sterkt ikke-lineære. Gevinsten av økt prediksjonsnøyaktige t vil ha stor betydning både for havbruks...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

MoU med Marine and Port Authority of Singapore

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage