0 prosjekter

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Sørøst-Norge (tidl. Telemark)

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestfold og Telemark

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetsmuseet i Tromsø

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Institutt for forsvarsstudier

...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergruppe ved Det teologisk menighetsfakultet

n/a

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Norges Handelshøyskole NHH

...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Østfold

...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved NTNU-HF

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved VID Vitenskapelige høgskole (tidligere Misjonshøgskolen)

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetet i Stavanger

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiB-HF

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetsmuseet i Bergen

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiO-HF

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiT-HSL

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergruppe ved Universitetsmuseet i Bergen

Viser til sluttrapport

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Innlandet (tidl. Hedmark)

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Innlandet

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Institutt for fredsforskning (PRIO)

...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergruppe ved Universitetet i Agder

Ikke aktuelt

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetet i Agder

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Agder

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Samisk Høgskole

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved NTNU Vitenskapsmuseet

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiB-SV

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiO-TF

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Representationalism or Anti-representationalism? Perspectives on intentionality from philosophy and cognitive science

-

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPHUM-ISP - Humaniora

History of Philosophy 600 BC-1800 AD: Research Training

Prosjektet, som var et 3-års er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo, Filosofisk institutt ved Universitetet i Tromsø og i sluttfasen Filosofisk institutt ved Universitetet i Bergen, gikk ut på forskerutdanning...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Applied Ethics: Technology and Governance of Health and Natural Resources

ISP-FIDE - Applied Ethics: Technology and Governance of Health and Natural Resources» har vært finansiert av Norges forskningsråd i perioden 1. april 2012 - 31. mail 2015. Det primære målet har vært å styrke anvendt etikk i norsk filosofi gjennom aktivt samarbeid mellom flere av de norske filoso...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPHUM-ISP - Humaniora

Philosophy, Neuroscience and Ethics - the Bergen Project Development Consortium

Målet med dette prosjektet er å utvikle en prosjektgruppe ved Institutt for filosofi og førstesemsterstudier ved Universitetet i Bergen innenfor områdene sinnsfilosofi og politisk filosofi.

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Development and organization of two research training courses for PhD students in Philosophy and History of Ideas

Målet med dette prosjektet er å utvikle to doktorgradskurs for doktorander i filosofi.

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Tiltak for nettverksutvikling innen faget idéhistorie

Evalueringsrapporten for filosofi og idéhistorie pekte blant annet på behovet for å utvikle nettverk og felles prosjekter innen idéhistoriefaget i Norge. Med denne søknaden ønsker idéhistorie å følge opp denne utfordringen. Prosjektet har sin base på idéh istorie i Oslo (primærsøker) og Bergen, m...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Justice in Conflict

-

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku