0 prosjekter

IFEHANUK-Halden-prosjektet og andre nuk

IFE-Haldenprosjekt

...

Tildelt: kr 42,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

IFEHANUK-Halden-prosjektet og andre nuk

IFE-Haldenprosjektet (Videreføring av prosjekt 107630)

...

Tildelt: kr 150,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Viken

IFEHANUK-Halden-prosjektet og andre nuk

Nukleær bevilgning 2013 - KVU vedr nytt mellomlager for brukt reaktorbrensel og dekommisjonering av IFEs nukleære anlegg

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Viken

IFEHANUK-Halden-prosjektet og andre nuk

Ekstra tilskudd Nukleær virksomhet IFE

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Viken

IFEHANUK-Halden-prosjektet og andre nuk

Del av basisbevilgn. til IFE fom 2014. Slås sammen med prosjekt 194059 (basisbevilgn. til IFE) fom 2015. Tidl. Nukleæraktivitet på Kjeller.

Det vises til IFEs Program og budsjett der følgende aktiviteter innenfor "Nukleær virksomhet på Kjeller" er beskrevet mer detaljert. 1. Drift av forsøksreaktoren JEEP-II, som anvendes for grunnforskning i fysikk og for bestråling av materialer til medisinske, tekniske og forskjellige forsknings...

Tildelt: kr 801,5 mill.

Prosjektperiode: 1995-2014

Sted: Viken

IFEHANUK-Halden-prosjektet og andre nuk

IFE-Haldenprosjektet (Videreført i prosjekt 247251)

The Halden Project is an internationally funded and staffed nuclear research and development organisation with its headquarters in Halden, Norway. It is operated under the auspices of the OECD and is sponsored financially through an agreement between the Institutt for energiteknikk (IFE), Norway ...

Tildelt: kr 622,5 mill.

Prosjektperiode: 1995-2014

Sted: Viken