0 antall prosjekter

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Norwegian Research School of Social Work and Child Welfare

NORWEL er den første forskerskolen i sitt slag til å tilby en fordypning innen sosialt arbeid og barnevern. Skolen har som mål å bli en betydelig kraft i arbeidet med å styrke forskningskapasiteten innen disse områdene. Skolen er basert på prinsipper om arbeidslivsrelevans, forskningsintegritet,...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2030

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Comparing Effective Models for Integrated Care for the Elderly

...

Tildelt: kr 96 500

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Nordland - Nordlánnda