1 prosjekter

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskulen i Volda

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Møre og Romsdal