0 antall prosjekter

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

UNIMET-IFU

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Development of InsP6 bioactive medical devices for bone replacement

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

ACcessibiliTy and Usability Application Testing

...

Tildelt: kr 16 230

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Agder

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

A compact comet assay for versatile biomedical testing

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Custom Intelligence Center

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Innlandet

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Eurostars proposal - Kitemill Power System

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Agder

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Ecological shrimps farmed in recirculated aquaculture system adapted to a novel diet resulting in healthy and fast growing shrimp juveniles

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

The use of integrated drug-target screening (iDTS) to facilitate rapid identification of targets of natural products for drug development

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Maritim mannskaps sporing

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Rogaland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Energiproduksjon med TideTec turbiner- dannelse av konsortium og forberedelse av søknad til Eurostar

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Petroleumsbiomarkører

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

PES for prosjekt: Protease activity platform technology through mass spectrometry interrogation of combinatorial constrained peptide arrays

...

Tildelt: kr 97 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

PES EUREKA Eurostars for FoU av "En ny MPFM prototyp basert på spektral røntgen-CT og krysskorrelasjon rettet mot olje- og gassindustrien"

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Novel products for bone engineering

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

5 star Elderly Driving Ability

...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Innlandet

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

AERIAL THERMOGRAPHY

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Akershus

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

SITUATIONAL AWARENESS TETRA

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Akershus

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Low cost, low-energy system and tools for safe execution of safety critical work sequences in Chemical, Oil and Gas and Maritime industry

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Neste generasjon vedlikeholdsverktøy for dentale implantater

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Collision-enhanced upgrading of Heavy Oil ,is the basis of a new technology named Viscositor.

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Utvikling av modulært utviklings- og produksjonskonsept for fritids- og redningsbåtindustrien.

...

Tildelt: kr 85 955

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Østfold

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Cargine, videreutvikling og industrialisering.

...

Tildelt: kr 78 732

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Østfold

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Cardiac State Diagram for education and decision support for diagnostic and therapy

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Søker å etablere et prosjekt for tekstgjenkjenning (OCR) av historiske dokumenter med bruk av adaptiv gjenkjenning og datalingvistikk.

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Project Establishment Support for the EUROSTAR "An autonomous inflow control valve to increase oil production and reservoir recovery rate"

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Telemark

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Akkvisisjon, lagring og gjenfinning av Multimedial pasientinformasjon

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Møre og Romsdal

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Søknad-Eurostars April 2013

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestfold

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Ensuring safety, efficacy and ease of use of medical device for use in the removal procedure of subdermal contraceptive implants.

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Akershus

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

FlowOx - Manufacturing and clinical testing of medical device to prevent Diabetic Ulcers - EU support - SME Demo

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Etablering av EUROSTARS-prosjekt innen avansert industrirobotteknologi

...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage