0 antall prosjekter

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

Centre for Sustainable Subsurface Resources

Store deler av Norges klimautslipp kommer fra aktivitet på norsk sokkel. Til tross for stadig utbygging av fornybar energi, er fortsatt petroleumsproduksjon nødvendig i en lengre periode, mens mer forurensende energikilder som kull fases ut. Derfor er elektrifiseringen av sokkelen et nødvendig ti...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2029

Sted: Vestland

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

National Centre for Sustainable Subsurface Utilization of The Norwegian Continental Shelf

NCS2030: Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel er ett av tre forskningssentre for petroleum. NCS2030 ble bevilget av Forskningsrådet i 2021, med oppstart i 2022 og varighet opp til åtte år. Universitetet i Stavanger er vertskap, og NORCE, IFE og Universite...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2029

Sted: Rogaland

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

Research Centre for a Low-Emission Petroleum Industry on the Norwegian Continental Shelf

LowEmission har som formål å utvikle nye teknologier og konsepter for offshore energisystemer, energieffektivisering og integrasjon av eksisterende infrastruktur for fornybar kraftproduksjonsteknologi for implementering på norsk sokkel. Det skal hjelpe industrien med å nå regjeringens mål om en r...

Tildelt: kr 120,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

The National IOR Centre of Norway

Ifølge norsk petroleumslov skal de nasjonale oljeressursene produseres på en måte som gagner samfunnet som helhet. Nasjonalt IOR-senter i Norge har samarbeidet tett med internasjonalt ledende eksperter og oljeselskaper for å bidra til en effektiv og miljøvennlig drenering av norsk kontinentalsokk...

Tildelt: kr 80,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2022

Sted: Rogaland

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

Research Centre for Arctic Petroleum Exploration - ARCEx

Hovedvisjonen til ARCEx er å redusere risiko knyttet til arktiske petroleumsaktiviteter. For å utføre forskningen har det blitt dannet et konsortium som består av 9 akademiske partnere, 6 brukerpartnere, og en partner fra myndighetssiden. Omlag 230 fagfellevurderte publikasjoner har blitt publise...

Tildelt: kr 75,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa