0 antall prosjekter

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Miljøvennlige vegdekker

Det tas sikte på å etablere et langsiktig prosjektsamarbeid med aktuelle myndigheter (i første rekke SFT og Vegdirektoratet) om utvikling av støysvake vegdekker som er egnet for bruk under norske forhold (klima, piggdekkbruk, vintervedlikehold, etc). Uten omfattende bruk av støysvake dekker vil ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

POP transfer through Arctic marine food webs - further model development and data analyses

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

A flexible, integrated tool for management of contaminated sediments 2

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Environmental Noise 2004- 2005

...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Brominated flame retardants: Study of environmental fate and synergistic toxic effects with a special focus on the Norwegian environment

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Functional role of macrofauna on contaminated sediments and the potential of fauna recovery following sediment remediation

...

Tildelt: kr 0,87 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Pollution induced modulation of sex steroid transport and cellular responses - POLLMOD

...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Integrated risk assessment for the transport of particles, nutrients and pesticides in agricultural catchments - INTRA

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Killer whales in Norway - transfer, sex - and age-specific accumulation and biological responses of contaminant mixtures

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Long-term trends and ecological effects of pollutants in a tawny owl population in central Norway

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Controls and fate of springtime atmospheric mercury deposition in the Arctic

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Effects of pesticides on endocrine function and development in amphibians

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

FORURENS: Mercury in lake sediments; trends in fluxes, geographical pattern and sources

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Guano: a carrier medium for persistent organic pollutants (POPs)?

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Perfluorinated aliphatic surfactants and airborne fluorochemicals in Norwegian environmental samples

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Time-dependent bioavailability and toxicity of pesticides to soil living organisms

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Speciation, transport and bioavailability of Cd and Zn in contaminated terrestrial ecosystems. BIOMOD

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Study of the physical properties and the chemical characterisation of particulate matter at Birkenes

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Increased N removal in constructed wetland filters - use of stable nitrogen isotopes to determine factors controlling denitrification /DNRA

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Bioavailability and effects of organochlorine contaminants in relation to seasonal lipid cycles in arctic fox

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Radioactive dose assessment improvements for the Nordic marine environment:...

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Triclosan - A New POP?

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

The response of hyperbenthos, infauna and foraminifera to hypoxia in fjord-basins:

...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Bioaccumulation, ecotoxicology and biomarker responses of new and old POPs in a marine ecosystem;..

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Stressproteiner og genekspresjon. Intracellulare mekanismer, med hovedvekt på studier av dyr fra tungmetallforurensede områder

Tungmetallbelastning til vassdrag nedstrøms gruver utgjør fortsatt ett av Norges største miljøproblemer. Prosjektet vil fokusere på studier av fisk fra gruveforurensede vassdrag i Norge, for å studere hvordan disse dyrene har tilpasset seg antropogene uts lipp av metaller som Cd, Cu og Zn. Det ta...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Atmosphere speciation of mercury

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Consequences of contaminant releases into the arctic marine environment from Sibirian Rivers (Comer)

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Statistical techniques for risk assessment of environmental effects of pollutants from diffuse sources

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Strømningsveier i nedbørfelt - vann- partikler-pesticider

Prosjektet tar sikte på å øke kunnskapen om kilder, strømningsmønster og transportveier for vann, løste stoffer, partikler og pesticider i små nedbørfelt. Programmet vil aktivt styrke koplingen mellom forskning og overvåking ved å benytte lokaliteter, ned børfelter tilknyttet det nasjonale Progra...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Metodikk for overvåkning og risikovurdering av effekter av ulike persistente miljøgifter i marine økosystem

I lavt forurensede økosystemer, f.eks. i de fleste marine økosystemer i Nord-Atlanteren og Arktis, der en er interessert i å vite om effekter likevel kan være til stede, er det nødvendig å bruke en toppredator som indikatororganisme. Sjøfugl er tilstede i et antall og med en tetthet som gjør det...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage