0 antall prosjekter

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of an energy efficient domestic electric storage water heater with a >40% reduced standing heat loss, priced competitively.

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Buskerud

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

SeasunLED

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Rogaland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Development of an integrated system for cost effective temperature control in aquaculture tanks

...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Solar Organic Rankine Cycle Generator for micro-CHP

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Membrane Ethanol Reformer for PEMFC based vehicles

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

In hub driven stair climbing wheelchair

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Environmental Friendly Medium Speed Air Supported Monohull Vessels

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestfold

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Land based Lobster Farming

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Agder

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a innovative and cost-effective potable water treatment technology for point of entry application

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Bruk av ozon for å hemme biologisk groing i sjøvann brukt til varmeveksling i maritime aggregater

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of an Antibacterial Cloth Based on Microfibre

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of extraction process for removal of pigments and additives for recycling of polymers

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Buskerud

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Light, easy to Cut and moisture proof façade Wallboard

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Reliable portable seizures alarm increasing independency and quality of life for people suffering from Epilepsy

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of innovative and cost effective water treatment technology with ozonation and biofiltration/sandfiltration

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Optimalisering av gartneri- og veibelysning

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Vestfold

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Introducing a new innovative solution of disposable sheets primarily for the health care sector

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

TRACKING AND SECURITY SYSTEM WITH BUILT IN ENERGY GENERATION FOR CONTAINERS

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Microwave Cleaning of Drilling Mud and Oil Containing Hazardous Waste

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Elimination of secondary surgery for removal of internal fixations of fractured bones

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of intelligent feeding and holding system for intensive bivavle farming

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a combined sea anchor and connector to be deployed by helicopter in order to prevent sea vessels in drift from grounding or c

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a recyclable cushioning material with superior fire safety characteristics (Crib value)

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

The development of a Diaphragm and bladder free expansion tank for water heaters

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Buskerud

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

WALKING TRAINING AND ASSISTIVE DEVICE FOR REHABLITATION OF STROKE VICTIMS

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Telemark

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Regional communication within and across health organisations

The health care sector is intrinsically heterogeneous in its organisation. There are distinct, formally independent, organisations or institutions that take part in the delivery of health services: municipalities, counties, hospitals, private health provi ders, (private and public) laboratories a...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Nordland - Nordlánnda

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

ReelWell - Drilling Concept - Demonstration Jointed Pipe Version

...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Proteiner i oksesæd

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Stemmestyring i multimodal dialog

Bruk av PC og annen teknologi har blitt en forutsetning for å leve selvstendige liv. Forholdene må derfor legges til rette for at flest mulig skal kunne bruke ny teknologi, også mennesker som har problemer med å benytte tradisjonelle brukergrensesnitt. Vå r hypotese er at multimodale brukergrense...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

A new therapeutic strategy to combat antibiotic resistance

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo