1 027 antall prosjekter

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian G. Jebster til K.G. Jebsen-senteret for havrett ved UiT - Norges arktiske universitet

...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

NUPISPOKE

...år er gått siden oppstarten av NUPIs første BALANSE-prosjekt...i faglige toppstillinger og forskningsledelse ved instituttet. Samtidig viser tallene...Å bidra til nasjonal kunnskapsutvikling om kjønnsbalanse og mangfold i norsk akademia og (2) Sikre...

Tildelt: kr 0,83 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Likestilling og eksellens i bærekraftig balanse? Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær i det kompetitive universitetet

...Forskningslitteraturen viser at internasjonaliseringen...kjønnsskiller og en re-maskulinisering av universitetene. Dette prosjektet utforsker...som synes best rustet i det kompetitive universitetet. Samtidig er det nettopp de høyt...siste årene har ideen om eksellens fått en stadig...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

1. Nordic Science and Technology Studies Conference

...av slike nordiske konferanser skal gå på omgang mellom...oppgaven med å arrangere den første konferansen; Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT),...(TIK), Universitetet i Oslo. Konferansen holdes ved Trondheim, på Rica Hell Hotell, 24-26 april...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinneløftet

...«Kvinneløftet» er kjønnsbalanseprosjektet til...forskingsleiarar. HVO har utfordringar med kjønnsbalanse på fleire avdelingar, og deltakinga i...korleis HVO skal arbeide for å nå måla om kjønnsbalanse gjennom å motivere og støtte kvinner til...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Møre og Romsdal

VITEN-Vitensentre

Driftstøtte til Stiftelsen Nordnorsk vitensenter, Tromsø

...vitensenter er et regionalt opplevelses- og...naturfag og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv, og der formidlingen...natur, næringsliv og forskning som hovedfokus. Vitensenteret ønsker å være med og...vitensenter har også i 2014 en økning i...

Tildelt: kr 83,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

CandRAS Kompetanse og utdanning innen landbasert produksjon av laks i resirkuleringsanlegg

...Havbruksnæringen i Norge er i ferd med å gjennomføre en...gjennomstrømmingsanlegg til gjenbruk av vannet ved å ta i bruk lukkede resirkuleringsanlegg...og utdanningsprogrammer på videregående og universitetsnivå blir sentrale deler av prosjektet....Utvikling av kompetansen ute i næringen står...

Tildelt: kr 28,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2028

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

TU-Tungt utstyr

Molekylærbiologisk laboratorium ved Institutt for biologi, UiT.

...biologi er et disiplinoverspennende tema innen...utvikling av faget. I nyansettelser ved IB, blir molekylærbiologisk forskning tillagt...vitenskapelig aktivitet og høyere utdanning ved instituttet. Det er utstyr som vi har...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

DOCAM'13: en internasjonal dokumentforskerkonferanse

...Dokumentasjonsvitenskap startet opp som fag ved UiT i 1996....i samarbeid melllom dokumentasjonsvitenskap ved UiT og et utenlandsk universitet (se...i samarbeid med med Det Kunstfaglige fakultet ved UiT - "Documents at work " i samarbeid med...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ISPHUM-ISP - Humaniora

Historievitenskapens grenser

..."Historievitenskapens grenser" skal bidra til en...og transnasjonalt perspektiv. Prosjektets hovedaktiviteter, best ående av to større...grenser" virke integrerende, også ved IAKH. Som sin formidlingsmessige hovedkanal...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Velferdsforum i Bergen

...i Bergen ble etablert våren 2000 som et nettverk...studenter fra ulike institutter og fakulteter ved universitetetet, Rokkansenteret og Norges...årene hadde "Det sosiale Europa" s om hovedtema. Foruten våre vanlige seminarer har vi...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Vestland

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Matematisk seminar ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

...Bevilgningen gjelder reise og opphold for...matematikk og statistikk som er invitert til Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om rammebevilgning for PES2020 for 2015, inkludert posisjonseringsaktiviteter

...og utfordringer UiT har ambisjoner om økt deltagelse i...og aktiv deltagelse i Europa er avgjørende for UiT som forskningsinstitusjon. Til tross for at...har UiT hatt svært lav andel av EU inntektene ved de norske universitetene. Dette skyldes bl.a....

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Fra "best i klassen" til systematisk arbeid for kjønnsbalanse

...I 2019 ble Høgskolen i Østfold omtalt som best i...og professorer (Khrono, september 2019). Til tross for en god kjønnsbalanse blant ansatte...BESK vil bidra til å skape en bedre kjønnsbalanse og styrke likestillingen i hele...i Østfold (HiØ) har, med støtte fra...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Østfold

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Drone logistics - the safe and sustainable way

...Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av...prosjekter kjøres dobbelt og flere ganger fordi resultatene ikke deles. Svalbard har en sterkt...NORCE vurdert at kompetansen kan økes ved å skape en møteplass med faglig innhold på...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Agder

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF

...balanseprosjektet vil SINTEF jobbe med å innfri en langt bedre bruk...å endre arbeids- og ledelsespraksis og sider ved fagmiljøenes kultur. Modul 4 er...av en egen fagdel om likestilling og kjønnsbalanse som skal inngå i SINTEFs lederskole...."Kjønnsbalanse i forskningsledelse og...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Universitetsskoler som innovasjonskonsept for integrasjon i femårige lærerutdanninger

...har som formål å utvikle en hovedsøknad til FINNUT som undersøker...tilknyttet femårige lærerutdanninger ved Universitetet i Tromsø (UIT) og Universitetet...og utviklingsarbeid (FoU) mellom universitetsskolene og universitet hvor studenter,...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Statoil ASA til UiT - Norges arktiske universitet

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave gitt fra Statoil ASA til UiT - Norges arktiske universitet

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BalanseINN - Gender Equality in Top academic positions in Inland Norway University of applied sciences.

...BalanseINN- prosjektet har som formål å bidra til...setter fokus på hvor og hva utfordringene ved institusjonen er, gir kunnskap om hvordan møte...Kunnskapsgrunnlaget er utgangspunkt for utvikling av et nettbasert kurs om likestilling i...BalanseINN: Flere kvinner i faglige toppstillinger...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Innlandet

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Sandnes Education and Research Center Høyland (SEARCH) - et biomedisinsk forskningssenter

...Education And Research Center Høyland (SEARCH), er et...forskningssenter. Det ferdigstilles nå ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet...Sandnes kommune, Helse Stavanger/ Stavanger Universitetssjukehus (SUS), Universitetet i Stavanger...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen til UiT - Norges arktiske universitet

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Recess – Shifting Playgrounds

...NHH-Symposiet er Nord-Europas største studentdrevne...annethvert år av 350 engasjerte studenter ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Gjennom flere...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Erna og Olav Aakre til UiT - Norges arktiske universitet, kreftforskning

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra K. G. Jebsen til UiT - Norges arktiske universitet, K. G. Jebsen-senter for havrett

...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Trond Mohn til Uit - Norges arktiske universitet til forskning på andre verdenskrig i nord

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nordisk konferanse om språk- og studentstøtte i høyere utdannig

...i Oslo og Akershus (HiOA) søker med dette om...i høyere utdanning og Nätverket för universitetens och högskolernas språk- och...Nordiske landene, samt Norsk nettverk for universitet- og høgskolepedagogikk. Vi regner med et...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Arrangemet av 14. internasjonale IATS-konferanse (International Association for Tibetan Studies) i Bergen 2016

...International Association for Tibetan Studies...fra ca. 400 forskere fra hele verden, deriblant tibetanske og kinesiske forskere fra Kina....er Institutt for fysikk og teknologi (IFT), Universitetet i Bergen. Konferansen arrangeres i...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BALANSEKUNST - Kvinners vei mot den akademiske toppen

...Kvinner og menn har historisk sett vært ulikt...og effekten av disse når det gjelder kjønnsbalanse. Her ser vi spesifikt på...av ulike målrettete tiltak for å bedre kjønnsbalansen. Prosjektet er i hovedsak basert på et...Kvinner og menn har historisk sett vært ulikt...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Prosjektetablering EUs 7. rammeprogram (UiT i FP7)

...i EU forskning er strategisk meget viktig for...fra Forskningsrådet vil sammen med Universitetets egne ressurser benyttes til målrettet...og posisjonering ? Søknadsinitiativ Universitetet budsjetterer med kostnader til lønn til...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa