0 antall prosjekter

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Understanding how to support the early learning opportunities of children from under-resourced communities

Gjennom finansiering i UTNAM har forskere ved Institutt for pedagogikk fått mulighet til å invitere Prof. C Cybele Raver and Dr. Tyler Watts fra New York University til Universitetet i Oslo. I arbeidet med ‘Chicago School Readiness’ prosjektet (CSRP), som ble gjennomført barnehager i høy-risiko ...

Tildelt: kr 96 164

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Theories of Difference: Pedagogies and Practices (Workshop)

The call for proposals seeks to fund workshops that will improve teacher education to benefit society at large, while Norway’s Education Law §1.1 states that “education shall give insight into cultural diversity and show respect for individual views” as well as “promote democracy, equality, and a...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Funding of a 20% position for Prof. Eric Dearing at the Norwegian Center for Child Behavioral Development-Renewal

Hensikten med dette prosjektet har vært å dra veksel på Professor Eric Dearings ekspertise på kosekvenser av barnehage, og av sosial ulikhet, for barns kognitive, akademiske, og atferdsmessige utvikling opp til skolealder. Støtten fra UTNAM har gjort at Prof. Dearing har hatt en 20% stilling som ...

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Pedagogy for the 21st century - working with "post- theories" in Norwegian early childhood education

Prosjektgruppa for Pedagogy for the 21st century: working with post-theories in Norwegian early childhood education består av: dosent (Phd) Ninni Sandvik, Høgskolen i Østfold, dr. Camilla Eline Andersen, Høgskolen i Innlandet og dosent (Phd) Ann Merete Otterstad, OsloMet. Prosjektgruppa har i e...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Reorganizaton of international standardized measurement tools of ECEC quality

.

Tildelt: kr 42 458

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Optimizing learning opportunities for students in preschool and beyond

Med midler fra NFR, UTNAM, fikk forskere ved Institutt for pedagogikk, UiO muligheten til å invitere to ledende forskere fra USA innen området barns læring og utvikling i barnehage og skole til et forskningsopphold hos oss; Professor Carol Connor og Professor Deborah Vandell. I løpet av det to uk...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Application for funding of a 10% position as Professor 2 at the University of Oslo for Dr. Meredith Rowe

Hensikten med dette UTNAM prosjektet var å dra nytte av Professor Meredith Rowe sin ekspertise om barns språkutvikling, viktige miljøfaktorer som spiller inn, samt konsekvenser av denne utviklingen for barns læring, akademiske forutsetninger og kognitive utvikling. Prosjektet har finansiert en 10...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Policy transfer in education

I POLTRANS prosjektet samarbeider en toppforsker fra USA, Gita Steiner-Khamsi, Professor, PhD, Teacher College (TC) Columbia University, hennes kollegaer i New York, og forskergruppen CLEG (Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance) ved Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet ble f...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

From Practice to Publication: Sharing BioCEED Excellence Through Discipline-Based Educational Research

The Centre of Excellence in Biology Education (bioCEED) was awarded its status as a Norwegian Centre of Excellence in Education by NOKUT in 2014. Among bioCEEDs goals is to develop and spread new pedagogical practices for biology, while creating a Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) cultu...

Tildelt: kr 68 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Challanges of Digital Pedagogies: Lecture, Workshop, and Seminar with Dr. Kari Kraus

This is an application for funds to bring Dr. Kari Kraus for a series of events at NTNU: a keynote talk during the Futurescapes Symposium accompanying the Meta.Morf. Biennale in Trondheim, a digital pedagogies workshop, and a separate seminar on teaching, technology, and gender in March, 2016. ...

Tildelt: kr 58 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Application for funding of a 20% position as senior researcher for Dr. Eric Dearing at the Norwegian Center for Child Behavioral Development

Etter instruks fra Cathrine Skjolden er ikke denne posten aktuell for sluttrapport av UTNAM-bevilgning. Vi leverer naturligvis en populærvitenskapelig fremstilling av resultatene hvis det skulle være behov.

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Researching and Documenting Multi-disciplinary Inquiry-Based Educational Projects in Hordaland and Rogaland

Write a Science Opera (WASO) is a creative professional development approach to inquiry-based science and art education. WASO is an application of the widespread Write an Opera method, which has been successfully implemented in many countries during the p ast three decades. WASO integrates scienc...

Tildelt: kr 41 000

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

NIFU Annual Conference 2013: Researcher role in change

In May 2013, NIFU organize a seminar on conditions for knowledge production in which changes in the research population/staff is an important issue. We will place particular emphasis on the technical and strategic challenges Norway is facing in the recrui tment of researchers to scientific, techn...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Professor II; Lesson Study in Teacher Education

Prosjektet "Professor II; Lesson Study in Teacher Education" har som mål å styrke samarbeidet mellom Norge og USA når det gjelder forskning om lærerstudenters og praksislæreres profesjonelle læring gjennom å tilpasse og innføre prinsippene i lesson Study i grunnskolelærerutdanningen. Videre er d...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Rogaland

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Reacting to the Past in English Instruction at the University of Agder

Dr. Sean Taylor, Associate Professor of history at University of Minnesota, Moorhead, was a Fulbright scholar at the University of Agder during the academic year 2011-2012. One of his greatest contributions while in Norway was to facilitate and evaluate a new and innovative teaching pedagogy ent...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Agder