0 antall prosjekter

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF Nord AS

...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Stiftelsen Telemarksforsking

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Telemark

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Institutt for samfunnsforskning (ISF)

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NORCE Norwegian Research Centre AS

...

Tildelt: kr 118,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NSD

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIFU

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NTNU SAMFUNNSFORSKNING AS

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT (STAMI)

...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING AS

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SMART INNOVATION NORWAY AS

...

Tildelt: kr 18,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Østfold

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU STATISTISK SENTRALBYRÅ (SSB)

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU CMI

...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF MANUFACTURING AS

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Innlandet

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Møreforsking Ålesund

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Møre og Romsdal

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk Regnesentral

...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Møre og Romsdal

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nordlandsforskning

...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Uni Klima, NORCE

...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Akvaplan-Niva AS

...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norges geologiske undersøkelse

...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Vestlandsforsking

...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU GenØk - Senter for biosikkerhet

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Fridtjof Nansens Institutt

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Frischsenteret

...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Samfunns- og næringslivsforskning AS

...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk Polarinstitutt

...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Stiftelsen RURALIS

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Institutt for energiteknikk

...

Tildelt: kr 39,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Uni CIPR, NORCE

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland